Отравяне с гъби

Автор Д-р Ирена Лачева

Дата на публикация 9 февруари 2013

Отравянето с гъби /мицетизъм/ е в резултат на поглъщане на токсични вещества, съдържащи се в някои видове гъби. В България най-чести са иритативните гъбни отравяния, отравянията със Зелена, Червена, Бяла мухоморка и Дяволска гъба. Симптомите на гъбното отравяне варират от стомашно-чревен дискомфорт до смърт.

Отравянето най-често е след консумация на токсични двойници на диви ядливи видове. Главната причина за това е погрешна идентификация поради сходство в цвета и устройството на ядливите и отровните видове.

От познатите гъби 52 съдържат значително количество токсини, а 32 вида от тях са свързани със смъртоносни отравяния. Повечето случаи на отравяния не водят до летален /смъртен/ изход. Смърт най-често настъпва при отравяне с гъбата Amanita phalloides (Зелена мухоморка).

Синдроми гъбно отравяне

Има много различни видове микотоксини. В литературата в световен мащаб са описани 14 вида /модели/ на  гъбни отравяния. Тъй като повечето видове гъби рядко се консумират, някои синдроми все още не са наблюдавани в САЩ, Европа и в частност в България. Клиничните и параклинични данни за много токсини и ефектите им са недостатъчно проучени и документирани.

Списъкът по-долу не е изчерпателен. Представен е за информационни цели и не трябва да се счита като база за диагностика. Изображенията се показват само като примери и не трябва да се използват за идентифициране на гъби.

В разработката са описани следните синдроми:

1. СИНДРОМ НА ФАЛОИДНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат на токсичния ефект на Amatoxins

2. МУСКАРИНОВ СИНДРОМ резултат от токсичния ефект на Muscarine

3. СИНДРОМ НА НЕВРОТРОПНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Изоксазолови производни (Muscimol, Ibotenic acid и производни)

4. СИНДРОМ НА ИРИТАТИВНО/СТОМАШНО-ЧРЕВНО/ ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от локалния иритативен или дразнещ ефект на някои гъбни субстанции

5. СИНДРОМ НА ГИРОМИТРЕНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Gyromitrin

6. СИНДРОМ НА ОРЕЛАНОВО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат  от токсичния ефект на Orellanine

7. ХАЛЮЦИНОГЕНЕН СИНДРОМ резултат от токсичния ефект на псилоцибин, псилоцин и други индол деривати

8. СИНДРОМ НА ЗАБАВЕНО УВРЕЖДАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ бъбречна недостатъчност вследствие съдържание на Allenic Norleucine в гъби

9. СИНДРОМ НА ОСТРА ИМУННО-МЕДИИРАНА ХЕМОЛИТИЧНА АНЕМИЯ предизвикана от Paxillus involutus (Киселка) – комплекс

10. АЛКОХОЛ-ИНДУЦИРАНИ СИНДРОМИ НА ГЪБНИ ОТРАВЯНИЯ

11. РАБДОМИОЛИЗА отравяне, при което настъпва увреждане на мускулна тъкан и бъбречна недостатъчност
12. ЕРИТРОМЕЛАЛГИЯ отравяне, при което настъпва зачервяване, подуване и пареща болка в крайниците
13. ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПРИ ПРЕДХОЖДАЩА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ предизвикана от Pleurocybella porrigens
14. ШИИТАКЕ ДЕРМАТИТ СИНДРОМ токсични и алергични реакции към сурови и недостатъчно термично обработени гъби Шиитаке

В статията е използвана информация от следните източници

  1.  Малеев А., Клинична хепатология, МФ, 1988
  2.  Малеев А., Вътрешни болести, МФ, 1988
  3.  North American Mycological Association
  4.  Hapche.bg
  5.  DoctorBG.com

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>