Гълъбки

Гълъбките (Russula) са голям род базидиеви гъби. Те обитават горите и са микоризни, т.е. осъществяват взаимоотношения с живи дървета и растения. Плодните тела са съставени от шапка и пънче, като спорите се образуват върху ламели. Шапките са разноцветни; има зелени, червени, виолетови, винени, розови, бели, жълти, кафяви, сиви, както и смеси от изброените цветове. В гората те са едни от най-обилно плододаващите гъби, имат сравнително едри плодни тела и лесно могат да се определят като гълъбки. Значително по-трудно за любителите гъбари е различаването на отделни гълъбки. Това се дължи на няколко причини, като например вариациите в оцветяването и големия брой описани видове.

Типично за гълъбките е това, че месото е трошливо. При опит за огъване на част от плодното тяло, то се чупи вместо да се огъва. Това се дължи на специфичната структура изградена от кълбовидни клетки, т.нар. сфероцисти. Плодните тела са съставени от шапка и пънче. Спорите сe образуват върху ламели, които почти винаги са също толкова трошливи. Цветът на споровия прашец може да е бял, кремав, жълт или охрен, характеризира всеки отделен вид и съответно играе важна роля в определянето. За определянето важни са също вкусът и миризмата на месото. Има няколко вида, които плододават полуподземно и имат къси, рудиментарни пънчета (доскоро бяха отделени в самостоятелен род – Macowanites) и други, които плододават напълно подземно и техните плодни тела са кълбовидни.

Млечниците, род Lactarius, споделят много от характеристиките на гълъбките, но при тях има отделяне на капки мляко (латекс) при нараняване на плодното тяло. Големите родове Russula и Lactarius са поставени заедно в семейство Russulaceae, разред Russulales.

В нашия сайт са представени общо 100 вида гълъбки от България. Сред тях са най-често срещаните и познати видове, както и някои редки. В действителност растат много повече видове.

Латинско име Българско име Снимка Расте с Вкус
Russula nigricans Чернееща гълъбка широколистни, иглолистни люти слабо /не люти
Russula acrifolia широколистни, иглолистни люти
Russula albonigra широколистни, иглолистни ментов
Russula delica Бяла гълъбка широколистни, иглолистни люти слабо /не люти
Russula chloroides широколистни, иглолистни люти слабо /не люти
Russula cyanoxantha Сиво-виолетова гълъбка широколистни, иглолистни не люти
Russula heterophylla Сиво-червена гълъбка широколистни не люти
Russula vesca Кафяво-виолетова гълъбка широколистни, иглолистни не люти
Russula mustelina иглолистни не люти
Russula grisea Сива гълъбка широколистни не люти
Russula ionochlora широколистни, често бук (Fagus) не люти
Russula galochroa дъб (Quercus) не люти
Russula werneri корков дъб (Quercus suber) не люти
Russula faustiana бук (Fagus) не люти /люти слабо
Russula anatina дъб (Quercus) не люти
Russula medullata широколистни, иглолистни не люти
Russula ochrospora широколистни не люти
Russula parazurea широколистни, иглолистни не люти /люти слабо
Russula atroglauca бреза (Betula) не люти
Russula aeruginea Тревистозелена гълъбка бреза (Betula), иглолистни люти слабо
Russula virescens Зелена гълъбка широколистни не люти
Russula violeipes Виолетовопънчеста гълъбка широколистни не люти
Russula amoenicolor широколистни, иглолистни не люти
Russula foetens Воняща гълъбка широколистни, иглолистни люти
Russula subfoetens широколистни не люти /люти слабо
Russula illota широколистни, иглолистни люти
Russula grata широколистни не люти
Russula praetervisa широколистни не люти
Russula insignis дъб (Quercus) не люти
Russula sororia широколистни люти
Russula amoenolens широколистни, иглолистни люти
Russula farinipes широколистни люти
Russula fellea Жлъчна гълъбка бук (Fagus) люти
Russula solaris Слънчева гълъбка бук (Fagus) люти
Russula raoultii широколистни люти
Russula ochroleuca Охрена гълъбка широколистни, иглолистни люти слабо
Russula atropurpurea Тъмнопурпурна гълъбка широколистни люти слабо /не люти
Russula pumila елша (Alnus) не люти
Russula innocua широколистни не люти
Russula fragilis Чуплива гълъбка широколистни люти
Russula atrorubens Червено-черна гълъбка иглолистни люти
Russula emetica Бясна гъба иглолистни люти
Russula nobilis бук (Fagus) люти
Russula rhodomelanea широколистни люти
Russula sanguinaria Кървавочервена гълъбка иглолистни люти
Russula persicina широколистни люти
Russula luteotacta широколистни люти
Russula cavipes иглолистни, често ела (Abies) люти
Russula queletii Келетова гълъбка иглолистни люти
Russula torulosa бор (Pinus) люти
Russula exalbicans бреза (Betula) люти слабо
Russula badia иглолистни люти
Russula firmula смърч (Picea) люти
Russula maculata широколистни люти
Russula globispora широколистни люти /не люти
Russula aurantioflammans смърч (Picea), бреза (Betula) люти
Russula cuprea дъб (Quercus), габър (Carpinus) люти
Russula veternosa бук (Fagus) люти
Russula decipiens широколистни, често дъб (Quercus) люти /не люти
Russula rutila широколистни, често дъб (Quercus) люти
Russula xerampelina Виненочервена гълъбка иглолистни не люти
Russula favrei иглолистни не люти
Russula graveolens широколистни не люти
Russula faginea бук (Fagus) не люти
Russula melliolens широколистни не люти
Russula carpini габър (Carpinus) не люти
Russula romellii широколистни, често бук (Fagus) не люти
Russula curtipes бук (Fagus) не люти
Russula integra иглолистни не люти
Russula rubroalba широколистни, често дъб (Quercus) не люти
Russula velenovskyi широколистни, иглолистни не люти
Russula aurea Златна гълъбка широколистни, иглолистни не люти
Russula rosea Красива гълъбка широколистни не люти, ментови ламели
Russula amarissima широколистни горчи
Russula puellaris иглолистни не люти
Russula versicolor бреза (Betula) не люти /люти слабо
Russula versatilis габър (Carpinus) не люти /люти слабо
Russula odorata дъб (Quercus) не люти
Russula puellula бук (Fagus) не люти
Russula melzeri широколистни не люти
Russula font-queri бреза (Betula) не люти
Russula nauseosa иглолистни не люти
Russula cessans бор (Pinus) не люти /люти слабо
Russula sapinea смърч (Picea) не люти
Russula emeticicolor бук (Fagus) не люти
Russula roseoaurantia бук (Fagus), кестен (Castanea) не люти
Russula lilacea широколистни, най-често габър (Carpinus) не люти
Russula azurea иглолистни не люти
Russula zvarae широколистни не люти
Russula aurora широколистни не люти
Russula minutula широколистни не люти
Russula amethystina Аметистова гълъбка иглолистни не люти
Russula roseipes бор (Pinus) не люти
Russula risigallina широколистни, иглолистни не люти
Russula vinosa Винена гълъбка иглолистни не люти
Russula sericatula габър (Carpinus) не люти
Russula caerulea бор (Pinus) не люти
Russula pseudointegra широколистни не люти или нагарча/люти слабо
Russula olivacea Червеностъблена гълъбка бук (Fagus), иглолистни не люти
Russula vinosobrunnea широколистни не люти

2 коментара Гълъбки

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>