Рижики, лютивки, хлебенки и други млечници

Млечниците, родовете Lactarius и Lactifluus, споделят много от характеристиките на гълъбките, род Russula, но за разлика от тях отделят капки мляко (латекс) при нараняване на плодното тяло, особено ламелите. Млечниците и гълъбките са поместени в семейство Russulaceae, разред Russulales.

България е богата на видове от тази група. Тук са представени 59 от тях. И все пак има много отсъстващи европейски млечници, които не сме срещали, но вероятно растат в България.

Тъй като млечниците са микоризни гъби и живеят в симбиоза с определени дървесни и растителни видове, местообитанието е важно за точното определяне. Белези като цветовете на шапката, на ламелите, на млякото и на пънчето, наличието на зони по шапката, подредбата на ламелите, вкусът и миризмата носят важна информация. В някои случаи орнаментацията на спорите, видима с микроскоп, е ключова.

Малка част от млечниците се считат за ядливи. У нас традиционно се бере Рижиката (Lactarius deliciosus) и нейните близки видове, събирателно наричани „рижики“. Лютивата млечница (Lactifluus piperatus) е друг популярен вид, но изисква специална обработка. Хлебенката (Lactifluus volemus) също има своите привърженици. Останалите видове почти не се събират, макар да има сведения, че някои, като Отровната млечница (Lactarius torminosus), се употребяват в кухнята на северни народи. Голяма част от млечниците притежават неприятен остър, лютив или нагарчащ вкус. Без подходяща обработка е възможно да причинят стомашно раздразнение. Не са известни смъртоносни видове в Европа, макар че много остават слабо проучени и познати едва на малцина специалисти.

 

Латинско име Българско име Снимка Расте с Мляко
Lactarius plumbeus брези (Betula) бяло
Lactarius blennius Сиво-зелена млечница букове (Fagus) бяло
Lactarius fluens букове (Fagus) бяло
Lactarius circellatus Габърова млечница габъри (Carpinus) бяло
Lactarius pyrogalus леска (Corylus) бяло
Lactarius flexuosus широколистни, иглолистни бяло
Lactarius vietus брези (Betula) бяло, бавно позеленява
Lactarius pallidus Бледа млечница букове (Fagus) бяло
Lactarius albocarneus ели (Abies) бяло
Lactarius hysginus смърч (Picea) бяло
Lactarius uvidus широколистни, иглолистни бяло, става лилаво
Lactarius luridus широколистни бяло, става лилаво
Lactarius flavidus Бледожълта млечница широколистни бяло, става лилаво
Lactarius scrobiculatus смърч (Picea) бяло, става жълто
Lactarius intermedius ели (Abies) бяло, става жълто
Lactarius citriolens широколистни бяло, става жълто
Lactarius chrysorrheus Жълтееща млечница дъбове (Quercus) бяло, става жълто
Lactarius acerrimus дъбове (Quercus) бяло
Lactarius zonarius Зонирана млечница дъбове (Quercus) бяло
Lactarius bresadolanus смърч (Picea) бяло
Lactarius controversus Розовееща млечница тополи (Populus), върби (Salix) бяло
Lactarius deliciosus Рижика борове (Pinus) оранжево
Lactarius salmonicolor Елова рижика ели (Abies) оранжево
Lactarius deterrimus Смърчова рижика смърч (Picea) оранжево
Lactarius semisanguifluus Кървавочервена млечница борове (Pinus) оранжево, после винено
Lactarius hemicyaneus Синкава рижика борове (Pinus) оранжево, после винено
Lactarius sanguifluus борове (Pinus) тъмночервено
Lactarius torminosus Отровна млечница брези (Betula) бяло
Lactarius pubescens Бяла мъхеста млечница брези (Betula) бяло
Lactarius mairei широколистни, често дъбове (Quercus) бяло
Lactarius spinosulus Дребнолюспеста млечница брези (Betula) бяло
Lactarius lilacinus елши (Alnus) бяло
Lactarius glyciosmus Кокосова млечница брези (Betula) бяло
Lactarius rufus Дъбарка иглолистни бяло
Lactarius aurantiacus Оранжева млечница иглолистни бяло
Lactarius badiosanguineus смърч (Picea) бяло
Lactarius sphagneti Сфагнова млечница смърч (Picea) в сфагнум (Sphagnum) бяло
Lactarius decipiens широколистни бяло
Lactarius quietus Дъбова млечница дъбове (Quercus) бяло
Lactarius subdulcis букове (Fagus) бяло
Lactarius fulvissimus широколистни бяло
Lactarius lacunarum широколистни бяло
Lactarius tabidus широколистни, иглолистни бяло
Lactarius rubrocinctus букове (Fagus) бяло
Lactarius obscuratus елши (Alnus) бяло
Lactarius camphoratus широколистни, иглолистни бяло
Lactarius rostratus букове (Fagus) бяло, воднисто
Lactarius subumbonatus широколистни белезникаво, воднисто
Lactarius acris букове (Fagus) бяло, скоро тъмнорозово
Lactarius azonites широколистни, най-често дъб (Quercus) бяло, бавно порозовява
Lactarius romagnesii букове (Fagus) бяло
Lactarius fuliginosus широколистни, иглолистни бяло, бавно порозовява
Lactarius picinus смърч (Picea) бяло
Lactarius lignyotus смърч (Picea) бяло, воднисто

Хлебенки и лютивки
Дълги години изброените по-долу видове се считаха за част от Lactarius, но ДНК изследвания показаха необходимост от отделянето им в самостоятелен род – Lactifluus.

Латинско име Българско име Снимка Расте с Мляко
Lactifluus volemus s. l. (Lactifluus) Хлебенка широколистни, иглолистни бяло
Lactifluus piperatus (Piperati) Лютива млечница широколистни, иглолистни бяло
Lactifluus glaucescens (Piperati) широколистни бяло, бавно позеленява
Lactifluus vellereus (Albati) Вълнеста млечница широколистни, иглолистни бяло
Lactifluus bertillonii (Albati) Бертильонова млечница широколистни, иглолистни бяло