Бяла бреза

Бяла бреза (Betula pendula).

Betula pendula Roth
семейство Betulaceae (Брезови)

У нас Бяла бреза.

Местообитание У нас брезите се срещат естествено по планините, обикновено в гори заемащи малка, ограничена площ или като единични дървета в смес с други иглолистни и широколистни дървета. Срещат се от широколистния пояс до дървесната линия по най-високите части на планините. Насаждения се срещат и на по-ниски височини, включително в паркове и градини в градове и села. Дървото е много добре застъпено в централна и северна Европа и Сибир, а България се намира по южната граница на неговия ареал.

Прочетете повече за горите от бяла бреза в електронното издание на Червената книга на България на БАН.

 

 

Бели брези (Betula pendula). Изкуствена гора.

Гъби В брезовите гори има изобилие от различни видове гъби. Брезата е домакин на многобройни микоризни видове от родове като Russula (гълъбки), Lactarius (млечници), Tricholoma (есенни гъби), Leccinum (брезовки), Cortinarius (паяжинници), Hebeloma и други. Много от споменатите микоризни гъби са строго свързани с брезата и не съжителстват с други дървета. Отделно, има богатство от немикоризни гъби, включително дървесни и дърворазрушаващи.

 

 

Представени са някои гъби, които растат под и с брези. Включени са данни от електронното издание на Червената книга на България на БАН.

Amanita betulae микоризна гъба
Amanita muscaria Червена мухоморка микоризна гъба
Bjerkandera adusta сапротроф
Chondrostereum purpureum паразит, сапротроф
Cortinarius armillatus микоризна гъба
Cortinarius delibutus микоризна гъба
Cortinarius triumphans микоризна гъба
Daedaleopsis confragosa Обикновен дедалеопсис паразит, сапротроф
Fomes fomentarius Праханова гъба паразит, сапротроф
Fomitopsis pinicola Окантована гъба паразит, сапротроф
Ganoderma applanatum Плоска ганодерма паразит, сапротроф
Gymnopus dryophilus Горска челядинка сапротроф
Hebeloma sinapizans Синапова гъба микоризна гъба
Hypholoma fasciculare Отровна пънчушка сапротроф
Inonotus obliquus Чага паразит, сапротроф
Lactarius citriolens микоризна гъба
Lactarius glyciosmus Кокосова млечница микоризна гъба
Lactarius plumbeus микоризна гъба
Lactarius pubescens Бяла мъхеста млечница микоризна гъба
Lactarius resimus микоризна гъба
Lactarius scoticus микоризна гъба
Lactarius spinosulus микоризна гъба
Lactarius tabidus микоризна гъба
Lactarius torminosus Отровна млечница микоризна гъба
Lactarius vietus микоризна гъба
Leccinum aurantiacum Червена брезовка микоризна гъба
Leccinum scabrum Обикновена брезовка микоризна гъба
Leccinum variicolor микоризна гъба
Leccinum versipelle микоризна гъба
Lenzites betulina сапротроф
Mycena pura Обикновена ряповка сапротроф
Panellus stipticus сапротроф
Paxillus involutus Киселка микоризна гъба
Pholiota aurivella Слизеста люспеница сапротроф
Piptoporus betulinus Брезова праханова гъба паразит, сапротроф
Pleurotus ostreatus Кладница сапротроф
Plicaturopsis crispa сапротроф
Russula aeruginea Тревистозелена гълъбка микоризна гъба
Russula atroglauca микоризна гъба
Russula betularum микоризна гъба
Russula claroflava микоризна гъба
Russula exalbicans микоризна гъба
Russula font-queri микоризна гъба
Russula gracillima микоризна гъба
Russula intermedia микоризна гъба
Russula nitida микоризна гъба
Russula parazurea микоризна гъба
Russula renidens микоризна гъба
Russula subfoetens микоризна гъба
Russula velenovskyi микоризна гъба
Russula versicolor микоризна гъба
Schizophyllum commune Ветрилка сапротроф
Scleroderma verrucosum Лъжлива пърхутка микоризна гъба
Suillellus luridus Огнена манатарка микоризна гъба
Trametes versicolor Пъстър траметес сапротроф
Trichaptum biforme сапротроф
Tricholoma fulvum Брезова есенна гъба микоризна гъба
Tricholoma stiparophyllum микоризна гъба

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>