Дугласка ела

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco
семейство Pinaceae (Борови)

У нас Дугласка ела, Псевдоцуга.

Как да разпознаем дугласката ела:

    • Шишарките са разположени на върховете на клонките, висят
      надолу, не се разпадат след узряване.
    • Удължени, триделни покривни люспи, наподобяваща змийски
      език, се подават измежду шишарковите люспи.

Външен вид Вечнозелено иглолистно дърво, с размери до 100 mвисочина и 4.5 m в диаметър. В условия на горски култури у нас достига значително по-малка височина – 30-40 m. Младите клонки са овласинени.

Кора Сива, гладка в млада възраст, червено-кафява, кафява, дълбоко напукана при по-възрастните екземпляри.

Листа Игловидни, дълги 1.5–3 cm, широки 1.5–3 mm, светлозелени до сиво-зелени на цвят, с 2 бели ивици от долната страна и малко или повече заоблен връх.

Шишарки Женските (семенните) шишарки са основният признак, по който безпогрешно може да бъде определен вида. Те са зелени до пурпурночервени при образуването си през пролетта, кафяви при узряване през есента на същия сезон. Дължината им е 5-10 cm, увиснали на къси дръжки, с удължена, стерилна, триделна люспа наподобяваща змийски език, подаващ се измежду шишарковите люспи.

Местообитание Естественото разпространение на Дугласката ела е в западните части на Северна Америка, откъдето е пренесена в районите с умерен климат, включително Европа. У нас е въведена като горска култура и в парковото озеленяване.

Може да се наблюдава основно в средния планински пояс 800-1600 m.н.в., като предпочита дълбоки, влажни почви и висока атмосферна влажност, но не понася засенчване.

Текста подготви Георги Кунев.

Гъби В насажденията от дугласка ела се намира ограничен брой гъби. Най-характерният и единствен известен на нас специализиран микоризен вид, който се среща под тези дървета е Американската масловка, Suillus lakei. В северноамериканските гори от дугласка ела се срещат още видове масловки и много други гъби. Не ни е известно обаче други такива чужди видове да са пренесени в Европа.

Auriscalpium vulgare Обикновен аурискалпиум
Suillus lakei Американска масловка

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Май, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>