Ядливи гъби

Най-популярните ядливи гъби у нас.

 

Латинско име Българско име Описание Снимка Коментар
Agaricus arvensis Ливадна печурка Ядлива
Agaricus augustus Царска печурка Ядлива
Agaricus campestris Полска печурка Ядлива
Agaricus sylvaticus Горска печурка Ядлива
Agaricus sylvicola Охрена горска печурка Ядлива
Agaricus urinascens Едроспорова печурка Ядлива
Agrocybe cylindracea Тополова пънчушка Ядлива, но има спор
Albatrellus ovinus Овча прахан Ядлива
Amanita caesarea Булка гъба Ядлива
Amanita rubescens Бисерна гъба Ядлива след обработка
Armillaria mellea Обикновена пънчушка Ядлива след обработка
Armillaria ostoyae Смърчова пънчушка Ядлива след обработка
Armillaria tabescens Неопръстенена пънчушка Ядлива след обработка
Auricularia auricula-judae Юдино ухо Ядлива
Boletus aereus Бронзова манатарка Ядлива
Boletus edulis Обикновена манатарка Ядлива
Boletus pinophilus Борова манатарка Ядлива
Boletus reticulatus Дъбова манатарка Ядлива
Calocybe gambosa Майска гъба Ядлива
Calvatia gigantea Гигантска пърхутка Ядлива в младо състояние
Calvatia utriformis Полска пърхутка Ядлива в младо състояние
Cantharellus aurora Златист пачи крак Ядлива
Cantharellus cibarius Обикновен пачи крак Ядлива
Cantharellus tubaeformis Сиво-жълт пачи крак Ядлива
Chroogomphus rutilus Бакърен овчи нос Ядлива, представлява комплекс от видове
Clitocybe nebularis Есенна миризливка Ядлива след обработка, някои са чувствителни
Clitocybe odora Зелена миризливка Ядлива
Clitopilus prunulus Брашняна гъба Ядлива, но лесно се обърква с други гъби
Coprinus comatus Порцеланова копринка Ядлива в младо състояние
Craterellus cornucopioides Тръбенка Ядлива
Fistulina hepatica Чернодробна гъба Ядлива
Flammulina velutipes Зимна припънка Ядлива, представлява комплекс от видове
Gomphidius glutinosus Сив овчи нос Ядлива
Hydnum repandum Жълта рогачка Ядлива, представлява комплекс от видове
Hygrocybe pratensis Есенна ливадна гъба Ядлива
Hygrophorus eburneus Седефена гъба Ядлива
Hygrophorus hypothejus Кехлибарена гъба Ядлива
Hygrophorus marzuolus Мартовка Ядлива
Imleria badia Канеленокафява манатарка Ядлива
Infundibulicybe geotropa Едра орешарка Ядлива
Infundibulicybe gibba Лисичка Ядлива
Kuehneromyces mutabilis Кичуреста пънчушка Ядлива, но лесно се обърква с други гъби
Laccaria amethystina Лилавка Ядлива
Lactarius deliciosus Рижика Ядлива
Lactifluus piperatus Лютива млечница Ядлива след обработка
Lactifluus volemus Хлебенка Ядлива, представлява комплекс от видове
Laetiporus sulphureus Сярна гъба Ядлива в младо състояние след обработка
Leccinum aurantiacum Червена брезовка Ядлива
Leccinum pseudoscabrum Габърова гъба Ядлива
Leccinum scabrum Обикновена брезовка Ядлива
Lentinula edodes Шиитаке Ядлива, култивирана
Lepista nuda Обикновена виолетка Ядлива след обработка
Lepista personata Ливадна виолетка Ядлива
Lycoperdon perlatum Зърнеста пърхутка Ядлива в младо състояние
Macrolepiota mastoidea Елегантна сърнела Ядлива
Macrolepiota procera Сърнела Ядлива
Marasmius alliaceus Чеснова челядинка Ядлива
Marasmius oreades Челядинка Ядлива
Morchella elata Висока смръчкула Ядлива след обработка
Morchella esculenta Обикновена смръчкула Ядлива след обработка
Morchella semilibera Хибридна смръчкула Ядлива след обработка
Pleurotus eryngii Ветрогонова гъба Ядлива
Pleurotus ostreatus Кладница Ядлива
Polyporus squamosus Пъстърва Ядлива в младо състояние
Rozites caperata Скрежовка Ядлива
Russula cyanoxantha Сиво-виолетова гълъбка Ядлива
Russula virescens Зелена гълъбка Ядлива
Sarcodon imbricatus Сърнена рогачка Ядлива
Sarcoscypha coccinea Керино ухо Ядлива
Sparassis crispa Зелчеста гъба Ядлива
Strobilurus Шишаркови парички Ядлива
Stropharia rugosoannulata Сламена гъба Ядлива, култивирана
Suillus bovinus Кравешка масловка Ядлива
Suillus granulatus Зърнеста масловка Ядлива, някои са чувствителни
Suillus luteus Обикновена масловка Ядлива, някои са чувствителни
Suillus variegatus Синееща масловка Ядлива
Tricholoma equestre Лимонка Доскоро се смяташе за ядлива, вече се знае като отровна
Tricholoma portentosum Саждива гъба Ядлива
Tricholoma terreum Обикновена есенна гъба Има оспорвана ядливост
Tuber aestivum Летен трюфел Ядлива
Tuber borchii Зимен бял трюфел Ядлива
Verpa bohemica Набръчкан напръстник Ядлива след обработка, но има спор