Ядливи гъби

Най-популярните ядливи гъби у нас.

Agaricus arvensis Ливадна печурка
Agaricus augustus Царска печурка
Agaricus campestris Полска печурка
Agaricus sylvaticus Горска печурка
Agaricus sylvicola Охрена горска печурка
Agaricus urinascens Едроспорова печурка
Agrocybe cylindracea Тополова пънчушка
Albatrellus ovinus Овча прахан
Amanita caesarea Булка гъба
Amanita rubescens Бисерна гъба
Armillaria mellea Обикновена пънчушка
Auricularia auricula-judae Юдино ухо
Boletus aereus Бронзова манатарка
Boletus edulis Обикновена манатарка
Boletus pinophilus Борова манатарка
Boletus reticulatus Дъбова манатарка
Calocybe gambosa Майска гъба
Calvatia gigantea Гигантска пърхутка
Calvatia utriformis Полска пърхутка
Cantharellus aurora Златист пачи крак
Cantharellus cibarius Обикновен пачи крак
Cantharellus tubaeformis Сиво-жълт пачи крак
Chroogomphus rutilus Бакърен овчи нос
Clitocybe nebularis Есенна миризливка
Clitocybe odora Зелена миризливка
Clitopilus prunulus Брашняна гъба
Coprinus comatus Порцеланова копринка
Craterellus cornucopioides Тръбенка
Fistulina hepatica Чернодробна гъба
Flammulina velutipes Зимна припънка
Gomphidius glutinosus Сив овчи нос
Hydnum repandum Жълта рогачка
Hygrocybe pratensis Есенна ливадна гъба
Hygrophorus eburneus Седефена гъба
Hygrophorus hypothejus Кехлибарена гъба
Hygrophorus marzuolus Мартовка
Imleria badia Канеленокафява манатарка
Infundibulicybe geotropa Едра орешарка
Infundibulicybe gibba Лисичка
Kuehneromyces mutabilis Кичуреста пънчушка
Laccaria amethystina Лилавка
Lactarius deliciosus Рижика
Lactifluus piperatus Лютива млечница
Lactifluus volemus Хлебенка
Laetiporus sulphureus Сярна гъба
Leccinum aurantiacum Червена брезовка
Leccinum pseudoscabrum Габърова гъба
Leccinum scabrum Обикновена брезовка
Lentinula edodes Шиитаке
Lepista nuda Обикновена виолетка
Lepista personata Ливадна виолетка
Lycoperdon perlatum Зърнеста пърхутка
Macrolepiota mastoidea Елегантна сърнела
Macrolepiota procera Сърнела
Marasmius alliaceus Чеснова челядинка
Marasmius oreades Челядинка
Morchella elata Висока смръчкула
Morchella esculenta Обикновена смръчкула
Morchella semilibera Хибридна смръчкула
Pleurotus eryngii Ветрогонова гъба
Pleurotus ostreatus Кладница
Polyporus squamosus Пъстърва
Rozites caperata Скрежовка
Russula cyanoxantha Сиво-виолетова гълъбка
Russula virescens Зелена гълъбка
Sarcodon imbricatus Сърнена рогачка
Sarcoscypha coccinea Керино ухо
Sparassis crispa Зелчеста гъба
Strobilurus Шишаркови парички
Stropharia rugosoannulata Сламена гъба
Suillus bovinus Кравешка масловка
Suillus granulatus Зърнеста масловка
Suillus luteus Обикновена масловка
Suillus variegatus Синееща масловка
Tricholoma portentosum Саждива гъба
Verpa bohemica Набръчкан напръстник