Синонимен речник

A B C D E F G H I – J – K L M N O P – Q – R S T U V W X – Y – Z

Червеностъблената манатарка имаше няколко имена в близкото минало: Boletus erythropus, Boletus luridiformis и Neoboletus luridiformis. Последното е Neoboletus praestigiator.

Микологията е наука, която се развива динамично, особено през последните години. Благодарение на съвременните микроскопски и физико-химико-аналитични методи, а напоследък особено на ДНК-секвенирането, се установяват нови видове, които доскоро са били причислявани към други, тъй като не се различават по макроскопски и масово използваните микроскопски методи. Тази нова информация често налага създаване на нови родове, прехвърляне на известни видове от едни към други родове, а дори и семейства. В други случаи изследванията установяват, че два вида описани в миналото са всъщност един вид. При това положение се оказва, че научната литература само отпреди няколко години вече е остаряла, защото имената на гъбите в нея са се променили. За да се следят последните новости относно актуалните наименования са създадени онлайн бази данни като Index Fungorum и MycoBank и други, но информацията в тях понякога е противоречива и не отразява съществуващи спорове.

Ако сте прочели от книга или интернет за някоя гъба, която ви интересува и не я намирате по име в азбучния указател на нашия сайт, проверете дали няма да я намерите в синонимния речник на латинските наименования. Някои от видовете имат дори по 3-4 и повече имена, които са се променяли във времето според трудовете на различни изследователи.

Актуалното име на даден вид тук е с надебелен шрифт, а синонимите – с обикновен. В таксономията на гъбите промяната на видови и родови имена е често явление. Въпреки че сравняваме актуална литература и разнообразни източници за да поддържаме сайта релевантен, напълно възможно е да намерите страница с име, което е претърпяло промяна след последната редакция. Когато се назовават гъби с латинските им имена, не е грешка употребата на остарели синоними. По-важно е да са правилно определени.

Страницата е подготвена от И. Трайков и П. Неделев.

A  
Abortiporus biennis Polyporus biennis
Acetabula ancilis Gyromitra perlata Discina ancilis Discina perlata Gyromitra ancilis
Acetabula leucomelaena Dissingia leucomelaena Helvella leucomelaena Paxina leucomelaena
Acetabula sulcata Helvella acetabulum Paxina acetabulum
Acia uda Mycoacia uda
Adelphella babingtonii Pachyella babingtonii
Agaricus abruptibulbus Agaricus essettei
Agaricus albertii Agaricus urinascens Agaricus macrosporus Agaricus crocodilinus
Agaricus benesii Agaricus squamulifer Agaricus carolii
Agaricus bohusii Agaricus elvensis
Agaricus bresadolanus Agaricus romagnesii
Agaricus cappellianus Agaricus subperonatus Agaricus vaporarius
Agaricus carolii Agaricus benesii Agaricus squamulifer
Agaricus clypeatus Entoloma clypeatum Rhodophyllus clypeatus
Agaricus comtulus Agaricus niveolutescens
Agaricus crocodilinus Agaricus urinascens Agaricus macrosporus Agaricus albertii
Agaricus depauperatus Agaricus deylii
Agaricus deylii Agaricus depauperatus
Agaricus elvensis Agaricus bohusii
Agaricus essettei Agaricus abruptibulbus
Agaricus subperonatus Agaricus cappellianus Agaricus vaporarius
Agaricus haemorrhoidarius Agaricus sylvaticus
Agaricus impudicus Agaricus variegatus Agaricus koelerionensis
Agaricus koelerionensis Agaricus impudicus Agaricus variegatus
Agaricus litoralis Agaricus spissicaulis Agaricus maskae
Agaricus macrosporus Agaricus urinascens Agaricus albertii Agaricus crocodilinus
Agaricus maskae Agaricus litoralis Agaricus spissicaulis
Agaricus moelleri Agaricus praeclaresquamosus
Agaricus niveolutescens Agaricus comtulus
Agaricus praeclaresquamosus Agaricus moelleri
Agaricus romagnesii Agaricus bresadolanus
Agaricus spissicaulis Agaricus litoralis Agaricus maskae
Agaricus squamulifer Agaricus benesii Agaricus carolii
Agaricus sylvaticus Agaricus haemorrhoidarius
Agaricus urinascens Agaricus albertii Agaricus crocodilinus Agaricus macrosporus
Agaricus vaporarius Agaricus subperonatus Agaricus cappellianus
Agaricus variegatus Agaricus impudicus Agaricus koelerionensis
Agrocybe aegerita Agrocybe cylindracea Cyclocybe aegerita
Agrocybe cylindracea Agrocybe aegerita Cyclocybe aegerita
Agrocybe dura Agrocybe molesta
Agrocybe gibberosa Agrocybe praecox
Agrocybe molesta Agrocybe dura
Agrocybe pediades Agrocybe semiorbicularis
Agrocybe praecox Agrocybe gibberosa
Agrocybe semiorbicularis Agrocybe pediades
Albatrellus confluens Polyporus confluens
Albatrellus cristatus Scutiger cristatus
Albatrellus ovinus Polyporus ovinus Scutiger ovinus
Albatrellus pes-caprae Scutiger pes-caprae Scutiger oregonensis
Albatrellus subrubescens Scutiger subrubescens
Alessioporus ichnusanus Boletus ichnusanus Xerocomus ichnusanus
Aleuria aurantia Peziza aurantia
Amanita aspera Amanita franchetii
Amanita ceciliae Amanita inaurata Amanita strangulata
Amanita citrina Amanita mappa
Amanita crocea Amanita vaginata var. crocea
Amanita echinocephala Amanita solitaria
Amanita excelsa var. excelsa Amanita excelsa var. spissa
Amanita excelsa var. spissa Amanita excelsa var. excelsa
Amanita franchetii Amanita aspera
Amanita fraudulenta Amanita lividopallescens Amanita lividopallescens var. tigrina Amanita subfraudulenta Amanita stenospora
Amanita gemmata Amanita junquillea
Amanita inaurata Amanita ceciliae Amanita strangulata
Amanita junquillea Amanita gemmata
Amanita lividopallescens Amanita lividopallescens var. tigrina Amanita fraudulenta Amanita subfraudulenta Amanita stenospora
Amanita lividopallescens var. tigrina Amanita lividopallescens Amanita fraudulenta Amanita subfraudulenta Amanita stenospora
Amanita mappa Amanita citrina
Amanita ovoidea var. proxima Amanita proxima
Amanita proxima Amanita ovoidea var. proxima
Amanita solitaria Amanita echinocephala
Amanita solitaria Amanita strobiliformis
Amanita stenospora Amanita lividopallescens Amanita lividopallescens var. tigrina Amanita fraudulenta Amanita subfraudulenta
Amanita strangulata Amanita ceciliae Amanita inaurata
Amanita strobiliformis Amanita solitaria
Amanita subfraudulenta Amanita lividopallescens Amanita lividopallescens var. tigrina Amanita fraudulenta Amanita stenospora
Amanita vaginata var. crocea Amanita crocea
Amaropostia stiptica Postia stiptica
Ampulloclitocybe clavipes Clitocybe clavipes
Anellaria semiovata Panaeolus semiovatus Panaeolus separatus
Anthracobia macrocystis Peziza macrocystis
Aphroditeola olida Hygrophoropsis olida Hygrophoropsis morganii
Armillaria bulbosa Armillaria gallica Armillaria lutea
Armillaria gallica Armillaria lutea Armillaria bulbosa
Armillaria lutea Armillaria gallica Armillaria bulbosa
Armillaria luteovirens Floccularia luteovirens Floccularia straminea
Armillaria mellea Armillariella mellea Clitocybe mellea
Armillaria ostoyae Armillaria solidipes
Armillaria socialis Armillaria tabescens
Armillaria solidipes Armillaria ostoyae
Armillaria tabescens Armillaria socialis
Armillariella mellea Armillaria mellea Clitocybe mellea
Arrhenia griseopallida Omphalina griseopallida Phaeotellus griseopallidus
Arrhenia peltigerina Omphalina peltigerina
Arrhenia rickenii Omphalina rickenii
Artomyces pyxidatus Clavicorona pyxidata Clavicorona coronata
Ascobolus carneus Iodophanus carneus Peziza salmonicolor
Ascobolus furfuraceus Ascobolus stercorarius
Ascobolus stercorarius Ascobolus furfuraceus
Asterophora lycoperdoides Nyctalis lycoperdoides
Astraeus hygrometricus Geastrum hygrometricum
Atheniella flavoalba Mycena flavoalba Hemimycena flavoalba
Aureoboletus cramesinus Aureoboletus gentilis Pulveroboletus gentilis
Aureoboletus gentilis Pulveroboletus gentilis Aureoboletus cramesinus
Aureoboletus moravicus Boletus moravicus Xerocomus leonis
Auricularia auricula-judae Hirneola auricula-judae Tremella auricula Аuricularia auricula
Auricularia auricula Auricularia auricula-judae Hirneola auricula-judae Tremella auricula
Auricularia mesenterica Auricularia tremelloides
Auricularia tremelloides Auricularia mesenterica
Auriculariopsis ampla Schizophyllum amplum
Auriscalpium vulgare Hydnum auriscalpium
B  
Bankera cinerea Phellodon violascens Bankera violascens Sarcodon violascens
Bankera violascens Phellodon violascens Bankera cinerea Sarcodon violascens
Barlaea endocarpoides Plicaria endocarpoides Barlaeina endocarpoides Detonia leiocarpa Galactinia leiocarpa Peziza endocarpoides Peziza leiocarpa Plicaria leiocarpa Plicariella leiocarpa
Barlaeina endocarpoides Plicaria endocarpoides Barlaea endocarpoides Detonia leiocarpa Galactinia leiocarpa Peziza endocarpoides Peziza leiocarpa Plicaria leiocarpa Plicariella leiocarpa
Bisporella citrina Calycella citrina Calycina citrina Peziza citrina
Bjerkandera adusta Polyporus adustus
Bolbitius titubans Bolbitius vitellinus
Bolbitius vitellinus Bolbitius titubans
Boletinus lakei Suillus lakei
Boletopsis leucomelaena Polyporus leucomelas
Boletus aestivalis Boletus reticulatus
Boletus albidus Caloboletus radicans Boletus radicans
Boletus appendiculatus Butyriboletus appendiculatus
Boletus badius Imleria badia Xerocomus badius
Boletus bubalinus Hortiboletus bubalinus Xerocomus bubalinus
Boletus calopus Caloboletus calopus
Boletus chrysenteron Xerocomellus chrysenteron Xerocomus chrysenteron
Boletus cisalpinus Xerocomellus cisalpinus Xerocomus cisalpinus
Boletus depilatus Hemileccinum depilatum Xerocomus depilatus
Boletus dupainii Rubroboletus dupainii Suillellus dupainii
Boletus duriusculus Leccinum duriusculum
Boletus erythropus Neoboletus praestigiator Boletus luridiformis Neoboletus luridiformis
Boletus fechtneri Butyriboletus fechtneri
Boletus felleus Tylopilus felleus
Boletus ferrugineus Xerocomus ferrugineus
Boletus fragrans Lanmaoa fragrans
Boletus fuscoroseus Butyriboletus fuscoroseus Butyriboletus pseudoregius Boletus pseudoregius
Boletus ichnusanus Alessioporus ichnusanus Xerocomus ichnusanus
Boletus impolitus Hemileccinum impolitum Xerocomus impolitus
Boletus junquilleus Neoboletus pseudosulphureus Neoboletus junquilleus Boletus pseudosulphureus
Boletus lateritius Suillellus queletii Boletus queletii
Boletus legaliae Rubroboletus legaliae Boletus splendidus Boletus satanoides
Boletus lupinus Rubroboletus lupinus
Boletus luridiformis Neoboletus praestigiator Boletus erythropus Neoboletus luridiformis
Boletus luridiformis var. discolor Neoboletus xanthopus Boletus xanthopus
Boletus luridus Suillellus luridus
Boletus luteocupreus Imperator luteocupreus
Boletus moravicus Aureoboletus moravicus Xerocomus leonis Xerocomus moravicus
Boletus parasiticus Pseudoboletus parasiticus Xerocomus parasiticus
Boletus permagnificus Exsudoporus permagnificus Suillellus permagnificus
Boletus persicolor Rheubarbariboletus persicolor Xerocomus persicolor
Boletus pinicola Boletus pinophilus
Boletus pinophilus Boletus pinicola
Boletus piperatus Chalciporus piperatus Suillus piperatus
Boletus pruinatus Xerocomellus pruinatus Xerocomus pruinatus
Boletus pseudoregius Butyriboletus fuscoroseus Butyriboletus pseudoregius Boletus fuscoroseus
Boletus pseudosulphureus Neoboletus pseudosulphureus Boletus junquilleus Neoboletus junquilleus
Boletus pulchrotinctus Rubroboletus pulchrotinctus Suillellus pulchrotinctus
Boletus pulverulentus Cyanoboletus pulverulentus Xerocomus pulverulentus
Boletus queletii Suillellus queletii Boletus lateritius
Boletus radicans Caloboletus radicans Boletus albidus
Boletus regius Butyriboletus regius
Boletus reticulatus Boletus aestivalis
Boletus rhodopurpureus Imperator rhodopurpureus Boletus xanthopurpureus Boletus rhodopurpureus f. xanthopurpureus
Boletus rhodopurpureus f. xanthopurpureus Imperator rhodopurpureus Boletus rhodopurpureus Boletus xanthopurpureus
Boletus rhodoxanthus Rubroboletus rhodoxanthus Suillellus rhodoxanthus
Boletus roseoalbidus Pulchroboletus roseoalbidus Xerocomus roseoalbidus
Boletus rubellus Hortiboletus rubellus Xerocomus versicolor Xerocomus rubellus Xerocomellus rubellus
Boletus rubinus Rubinoboletus rubinus Chalciporus rubinus
Boletus rubrosanguineus Rubroboletus rubrosanguineus Boletus splendidus ssp. moseri Suillellus rubrosanguineus
Boletus rufus Leccinum aurantiacum Leccinum quercinum
Boletus satanas Rubroboletus satanas Suillellus satanas
Boletus satanoides Rubroboletus legaliae Boletus splendidus Boletus legaliae
Boletus splendidus Rubroboletus legaliae Boletus satanoides Boletus legaliae
Boletus splendidus ssp. moseri Rubroboletus rubrosanguineus Suillellus rubrosanguineus Boletus rubrosanguineus
Boletus subappendiculatus Butyriboletus subappendiculatus
Boletus subtomentosus Xerocomus subtomentosus Xerocomus lanatus
Boletus xanthopurpureus Imperator rhodopurpureus Boletus rhodopurpureus Boletus rhodopurpureus f. xanthopurpureus
Boletus xanthopus Neoboletus xanthopus Boletus luridiformis var. discolor
Bondarzewia mesenterica Bondarzewia montana
Bondarzewia montana Bondarzewia mesenterica
Buchwaldoboletus lignicola Pulveroboletus lignicola
Butyriboletus appendiculatus Boletus appendiculatus
Butyriboletus fechtneri Boletus fechtneri
Butyriboletus fuscoroseus Butyriboletus pseudoregius Boletus pseudoregius Boletus fuscoroseus
Butyriboletus pseudoregius Butyriboletus fuscoroseus Boletus pseudoregius Boletus fuscoroseus
Butyriboletus regius Boletus regius
Butyriboletus subappendiculatus Boletus subappendiculatus
C  
Caloboletus calopus Boletus calopus
Caloboletus radicans Boletus albidus Boletus radicans
Calocybe carnea Rugosomyces carneus
Calocybe cerina Calocybe chrysenteron Rugosomyces chrysenteron
Calocybe chrysenteron Calocybe cerina Rugosomyces chrysenteron
Calocybe gambosa Tricholoma gambosum Tricholoma georgii
Calocybe onychina Rugosomyces onychinus
Caloscypha fulgens Peziza fulgens
Calvatia caelata Calvatia utriformis Lycoperdon utriforme
Calvatia cyathiformis Calvatia fragilis Calvatia lilacina
Calvatia excipuliformis Lycoperdon excipuliforme
Calvatia fragilis Calvatia cyathiformis Calvatia lilacina
Calvatia gigantea Langermannia gigantea Lycoperdon giganteum Lasiosphaera gigantea
Calvatia lilacina Calvatia fragilis Calvatia cyathiformis
Calvatia utriformis Calvatia caelata Lycoperdon utriforme
Calycella citrina Bisporella citrina Calycina citrina Peziza citrina
Calycina citrina Bisporella citrina Calycella citrina Peziza citrina
Calyptella capula Calyptella laeta
Calyptella laeta Calyptella capula
Camarophyllus nemoreus Hygrophorus nemoreus
Camarophyllus niveus Cuphophyllus virgineus Hygrocybe virginea Hygrocybe nivea Camarophyllus virgineus
Camarophyllus pratensis Cuphophyllus pratensis Hygrocybe pratensis Hygrophorus pratensis
Camarophyllus virgineus Cuphophyllus virgineus Hygrocybe virginea Hygrocybe nivea Camarophyllus niveus
Cantharellus amethysteus Cantharellus cibarius var. amethysteus
Cantharellus aurantiacus Hygrophoropsis aurantiaca
Cantharellus aurora Cantharellus lutescens Craterellus lutescens
Cantharellus cibarius var. amethysteus Cantharellus amethysteus
Cantharellus cinereus Craterellus cinereus Pseudocraterellus cinereus
Cantharellus infundibuliformis Cantharellus tubaeformis Craterellus tubaeformis
Cantharellus lutescens Cantharellus aurora Craterellus lutescens
Cantharellus pallens Cantharellus subpruinosus
Cantharellus subpruinosus Cantharellus pallens
Cantharellus tubaeformis Cantharellus infundibuliformis Craterellus tubaeformis
Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides Ceratiomyxa porioides
Ceratiomyxa porioides Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides
Chalciporus piperatus Boletus piperatus Suillus piperatus
Chalciporus rubinus Rubinoboletus rubinus Boletus rubinus
Chlorociboria aeruginascens Chlorosplenium aeruginosum
Chlorophyllum agaricoides Endoptychum agaricoides Secotium agaricoides
Chlorophyllum rhacodes Macrolepiota rhacodes Lepiota rhacodes
Chlorosplenium aeruginosum Chlorociboria aeruginascens
Chrysomphalina chrysophylla Omphalina chrysophylla Gerronema chrysophyllum
Ciboria amentacea Ciboria caucus Rutstroemia amentacea
Ciboria caucus Ciboria amentacea Rutstroemia amentacea
Ciboria conformata Rutstroemia conformata
Ciboria coryli Sclerotinia coryli
Clathrus cancellatus Clathrus ruber
Clathrus ruber Clathrus cancellatus
Clavaria abietina Phaeoclavulina abietina Ramaria abietina Ramaria ochraceovirens
Clavaria acuta Clavaria asterospora
Clavaria asterospora Clavaria acuta
Clavaria botrytis Ramaria botrytis
Clavaria brachiata Tilachlidium brachiatum Isaria brachiata
Clavaria cinerea Clavulina cinerea Ramaria cinerea
Clavaria corniculata Clavulinopsis corniculata
Clavaria farinosa Isaria farinosa Paecilomyces farinosus
Clavaria fragilis Clavaria vermicularis
Clavaria fusiformis Clavulinopsis fusiformis
Clavaria helvola Clavulinopsis helvola
Clavaria ligula Clavariadelphus ligula
Clavaria luteoalba Clavulinopsis luteoalba Clavulinopsis gracillima
Clavaria militaris Cordyceps militaris
Clavaria pallida Ramaria pallida Ramaria mairei
Clavaria truncata Clavariadelphus truncatus
Clavaria vermicularis Clavaria fragilis
Clavariadelphus ligula Clavaria ligula
Clavariadelphus truncatus Clavaria truncata
Clavicorona coronata Clavicorona pyxidata Artomyces pyxidatus
Clavicorona pyxidata Clavicorona coronata Artomyces pyxidatus
Clavulina cinerea Clavaria cinerea Ramaria cinerea
Clavulina coralloides Clavulina cristata
Clavulina cristata Clavulina coralloides
Clavulinopsis corniculata Clavaria corniculata
Clavulinopsis fusiformis Clavaria fusiformis
Clavulinopsis helvola Clavaria helvola
Clavulinopsis gracillima Clavulinopsis luteoalbaClavaria luteoalba
Clavulinopsis luteoalba Clavulinopsis gracillimaClavaria luteoalba
Clitocybe alexandri Clitopaxillus alexandri
Clitocybe cerussata Clitocybe phyllophila
Clitocybe clavipes Ampulloclitocybe clavipes
Clitocybe connata Lyophyllum connatum
Clitocybe costata Infundibulicybe costata
Clitocybe dealbata Clitocybe rivulosa
Clitocybe flaccida Paralepista flaccida Lepista flaccida Lepista inversa
Clitocybe geotropa Infundibulicybe geotropa
Clitocybe gibba Infundibulicybe gibba Clitocybe infundibuliformis
Clitocybe gigantea Leucopaxillus giganteus
Clitocybe infundibuliformis Infundibulicybe gibba Clitocybe gibba
Clitocybe lignatilis Ossicaulis lignatilis Nothopanus lignatilis Pleurotus lignatilis
Clitocybe luscina Lepista luscina Lepista panaeolus
Clitocybe mellea Armillaria mellea Armillariella mellea
Clitocybe meridionalis Infundibulicybe meridionalis Clitocybe squamulosoides var. meridionalis
Clitocybe nebularis Lepista nebularis
Clitocybe odora Viridis odora Clitocybe viridis
Clitocybe olearia Omphalotus olearius
Clitocybe phyllophila Clitocybe cerussata
Clitocybe pruinosa Clitocybe radicellata Clitocybe verna
Clitocybe radicellata Clitocybe pruinosa Clitocybe verna
Clitocybe rivulosa Clitocybe dealbata
Clitocybe sinopica Clitocybe subsinopica
Clitocybe squamulosoides var. meridionalis Infundibulicybe meridionalis Clitocybe meridionalis
Clitocybe subsinopica Clitocybe sinopica
Clitocybe verna Clitocybe radicellata Clitocybe pruinosa
Clitocybe viridis Clitocybe odora Viridis odora
Clitopaxillus alexandri Clitocybe alexandri
Collybia amanitae Collybia cirrhata
Collybia asema Rhodocollybia butyracea Collybia butyracea
Collybia brassicolens Gymnopus brassicolens Micromphale brassicolens
Collybia butyracea Rhodocollybia butyracea Collybia asema
Collybia cirrhata Collybia amanitae
Collybia confluens Gymnopus confluens
Collybia dryophila Gymnopus dryophilus
Collybia erythropus Gymnopus erythropus Collybia kuehneriana
Collybia fusipes Gymnopus fusipes
Collybia hariolorum Gymnopus hariolorum
Collybia impudica Gymnopus impudicus
Collybia kuehneriana Gymnopus erythropus Collybia erythropus
Collybia maculata Rhodocollybia maculata
Collybia ocior Gymnopus ocior
Collybia peronata Gymnopus peronatus Marasmius peronatus
Collybia putilla Gymnopus putillus
Collybia racemosa Dendrocollybia racemosa
Collybia tuberosa Gymnopus tuberosus Marasmius sclerotipes
Collybia velutipes Flammulina velutipes
Coprinellus disseminatus Coprinus disseminatus
Coprinellus domesticus Coprinus domesticus
Coprinellus micaceus Coprinus micaceus
Coprinopsis atramentaria Coprinus atramentarius
Coprinopsis melanthina Psathyrella melanthina
Coprinopsis nivea Coprinus niveus
Coprinopsis picacea Coprinus picaceus
Coprinus atramentarius Coprinopsis atramentaria
Coprinus disseminatus Coprinellus disseminatus
Coprinus domesticus Coprinellus domesticus
Coprinus micaceus Coprinellus micaceus
Coprinus niveus Coprinopsis nivea
Coprinus picaceus Coprinopsis picacea
Coprinus plicatilis Parasola plicatilis
Cordyceps militaris Clavaria militaris
Coriolus versicolor Trametes versicolor
Corticium roseum Laeticorticium roseum
Cortinarius albomarginatus Cortinarius vulpinus Cortinarius rufoalbus Cortinarius ophiopus Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus
Cortinarius alcalinophilus Cortinarius majusculus
Cortinarius amoenolens Cortinarius anserinus
Cortinarius anomalus Cortinarius azureus Cortinarius azureovelatus
Cortinarius anserinus Cortinarius amoenolens
Cortinarius aurantioturbinatus Cortinarius elegantissimus
Cortinarius azureovelatus Cortinarius anomalus Cortinarius azureus
Cortinarius azureus Cortinarius anomalus Cortinarius azureovelatus
Cortinarius caerulescens Cortinarius caesiopallescens
Cortinarius caesiopallescens Cortinarius caerulescens
Cortinarius caperatus Rozites caperatus
Cortinarius cinnabarinus Dermocybe cinnabarina
Cortinarius cinnamomeobadius Cortinarius croceus Dermocybe crocea
Cortinarius cinnamomeus Dermocybe cinnamomea
Cortinarius croceus Dermocybe crocea Cortinarius cinnamomeobadius
Cortinarius crocolitus Cortinarius triumphans
Cortinarius elegantissimus Cortinarius aurantioturbinatus
Cortinarius integerrimus Cortinarius stillatitius
Cortinarius langei Cortinarius xantho-ochraceus
Cortinarius majusculus Cortinarius alcalinophilus
Cortinarius malicorius Dermocybe malichoria
Cortinarius melliolens Cortinarius talus Cortinarius ochropallidus
Cortinarius ochropallidus Cortinarius talus Cortinarius melliolens
Cortinarius ophiopus Cortinarius vulpinus Cortinarius albomarginatus Cortinarius rufoalbus Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus
Cortinarius orellanus Cortinarius rutilans Dermocybe orellana
Cortinarius phoeniceus Cortinarius purpureus
Cortinarius purpureus Cortinarius phoeniceus
Cortinarius rufoalbus Cortinarius vulpinus Cortinarius albomarginatus Cortinarius ophiopus Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus
Cortinarius rutilans Cortinarius orellanus Dermocybe orellana
Cortinarius sanguineus Dermocybe sanguinea
Cortinarius stillatitius Cortinarius integerrimus
Cortinarius talus Cortinarius melliolens Cortinarius ochropallidus
Cortinarius triumphans Cortinarius crocolitus
Cortinarius variicolor Cortinarius variicolor var. Nemorensis Phlegmacium variicolor
Cortinarius variicolor var. nemorensis Cortinarius variicolor Phlegmacium variicolor
Cortinarius vulpinus Cortinarius albomarginatus Cortinarius ophiopus Cortinarius rufoalbus Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus
Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus Cortinarius vulpinus Cortinarius albomarginatus Cortinarius ophiopus Cortinarius rufoalbus
Cortinarius xantho-ochraceus Cortinarius langei
Cotylidia pannosa Thelephora pallida Thelephora pannosa Stereum pallidum
Craterellus cinereus Cantharellus cinereus Pseudocraterellus cinereus
Craterellus lutescens Cantharellus aurora Cantharellus lutescens
Craterellus tubaeformis Cantharellus tubaeformis Cantharellus infundibuliformis
Craterellus undulatus Pseudocraterellus undulatus Pseudocraterellus sinuosus
Creolophus cirrhatus Hericium cirrhatum
Crinipellis mauretanica Crinipellis subtomentosa
Crinipellis scabellus Crinipellis stipitaria
Crinipellis stipitaria Crinipellis scabellus
Crinipellis subtomentosa Crinipellis mauretanica
Cuphophyllus flavipes Hygrocybe flavipes
Cuphophyllus fornicatus Hygrocybe fornicata
Cuphophyllus pratensis Hygrocybe pratensis Camarophyllus pratensis Hygrophorus pratensis
Cuphophyllus radiatus Hygrocybe radiata
Cuphophyllus russocoriaceus Hygrocybe russocoriacea
Cuphophyllus virgineus Hygrocybe virginea Hygrocybe nivea Camarophyllus virgineus Camarophyllus niveus
Cyanoboletus pulverulentus Xerocomus pulverulentus Boletus pulverulentus
Cyathipodia corium Helvella corium
Cyclaneusma niveum Naemacyclus niveus
Cyclocybe aegerita Agrocybe cylindracea Agrocybe aegerita
Cystoderma ambrosii Cystodermella ambrosii
Cystoderma amianthinum Lepiota amianthina
Cystoderma carcharias Lepiota carcharias
Cystoderma cinnabarinum Cystodermella cinnabarina Cystoderma terryi
Cystoderma granulosum Cystodermella granulosa
Cystoderma terryi Cystodermella cinnabarina Cystoderma cinnabarinum
Cystodermella ambrosii Cystoderma ambrosii
Cystodermella cinnabarina Cystoderma cinnabarinum Cystoderma terryi
Cystodermella granulosa Cystoderma granulosum
Cystolepiota hetieri Lepiota hetieri
D  
Daedalea confragosa Daedaleopsis confragosa Daedaleopsis rubescens Lenzites confragosa Trametes confragosa
Daedalea quercina Trametes quercina Lenzites quercina
Daedaleopsis confragosa Daedalea confragosa Daedaleopsis rubescens Lenzites confragosa Trametes confragosa
Daedaleopsis confragosa var. tricolor Daedaleopsis tricolor
Daedaleopsis rubescens Daedaleopsis confragosa  Daedalea confragosa Lenzites confragosa Trametes confragosa
Daedaleopsis tricolor Daedaleopsis confragosa var. tricolor
Dasyscyphus cerinus Neodasyscypha cerina
Dasyscyphus virgineus Lachnum virgineum
Deconica coprophila Psilocybe coprophila
Deconica montana Psilocybe montana
Dendrocollybia racemosa Collybia racemosa
Dendropolyporus umbellatus Polyporus umbellatus Polyporus ramosissimus Sclerotium giganteum
Dentinum repandum Hydnum repandum
Dermocybe cinnabarina Cortinarius cinnabarinus
Dermocybe cinnamomea Cortinarius cinnamomeus
Dermocybe crocea Cortinarius croceus Cortinarius cinnamomeobadius
Dermocybe malichoria Cortinarius malicorius
Dermocybe orellana Cortinarius orellanus Cortinarius rutilans
Dermocybe sanguinea Cortinarius sanguineus
Detonia leiocarpa Plicaria endocarpoides Barlaea endocarpoides Barlaeina endocarpoides Galactinia leiocarpa Peziza endocarpoides Peziza leiocarpa Plicaria leiocarpa Plicariella leiocarpa
Dialonectria episphaeria Nectria episphaeria
Discina accumbens Gyromitra accumbens
Discina ancilis Gyromitra perlata Discina ancilis Discina perlata Gyromitra ancilis Acetabula ancilis
Discina fastigiata Gyromitra fastigiata Helvella fastigiata
Discina gigas Gyromitra gigas Neogyromitra gigas
Discina leucoxantha Gyromitra leucoxantha
Discina parma Gyromitra parma
Discina perlata Gyromitra perlata Discina ancilis Gyromitra ancilis Acetabula ancilis
Discina venosa Disciotis venosa Peziza venosa
Disciotis venosa Peziza venosa Discina venosa
Dissingia confusa Helvella confusa
Dissingia leucomelaena Acetabula leucomelaena Helvella leucomelaena Paxina leucomelaena
Ditiola peziziformis Femsjonia peziziformis
Ditiola radicata Helotium radicatum
Drosophila conopilus Psathyrella conopilus Parasola conopilus
Dumontinia tuberosa Sclerotinia tuberosa Rutstroemia tuberosa
E  
Echinoderma asperum Lepiota aspera Lepiota acutesquamosa
Elaphomyces cervinus Elaphomyces granulatus
Elaphomyces granulatus Elaphomyces cervinus
Elaphomyces muricatus Elaphomyces reticulatus Elaphomyces variegatus
Elaphomyces reticulatus Elaphomyces muricatus Elaphomyces variegatus
Elaphomyces variegatus Elaphomyces muricatus Elaphomyces reticulatus
Encoelia fascicularis Encoelia populnea
Encoelia populnea Encoelia fascicularis
Endoptychum agaricoides Chlorophyllum agaricoides Secotium agaricoides
Enteridium lycoperdon Reticularia lycoperdon
Entoloma clypeatum Rhodophyllus clypeatus Agaricus clypeatus
Entoloma cucullatum Entoloma vernum Nolanea verna
Entoloma exile Entoloma pyrospilum Leptonia exilis
Entoloma formosum Leptonia formosa
Entoloma griseocyaneum Leptonia griseocyanea
Entoloma hirtipes Nolanea hirtipes
Entoloma jubatum Trichopilus jubatus
Entoloma lividum Entoloma sinuatum Rhodophyllus sinuatus
Entoloma longistriatum Entoloma sarcitulum
Entoloma porphyrophaeum Trichopilus porphyrophaeus
Entoloma pyrospilum Entoloma exile Leptonia exilis
Entoloma sarcitulum Entoloma longistriatum
Entoloma sericeum Nolanea sericea
Entoloma serrulatum Leptonia serrulata
Entoloma sinuatum Entoloma lividum Rhodophyllus sinuatus
Entoloma vernum Nolanea verna Entoloma cucullatum
Exsudoporus permagnificus Suillellus permagnificus Boletus permagnificus
F  
Femsjonia peziziformis Ditiola peziziformis
Flammula alnicola Pholiota alnicola Pholiota salicicola
Flammula lubrica Pholiota lubrica Pholiota decussata
Flammulina ononidis Flammulina velutipes var. pratensis
Flammulina velutipes Collybia velutipes
Flammulina velutipes var. pratensis Flammulina ononidis
Floccularia luteovirens Floccularia straminea Armillaria luteovirens
Floccularia straminea Floccularia luteovirens Armillaria luteovirens
Fomes igniarius Phellinus igniarius
Fuscoporia torulosa Phellinus torulosus
Fuscopostia fragilis Postia fragilis Oligoporus fragilis
G  
Galactinia leiocarpa Plicaria endocarpoides Barlaea endocarpoides Barlaeina endocarpoides Detonia leiocarpa Peziza endocarpoides Peziza leiocarpa Plicaria leiocarpa Plicariella leiocarpa
Galerina autumnalis Galerina marginata Galerina unicolor
Galerina clavata Galerina heterocystis
Galerina graminea Galerina laevis
Galerina heterocystis Galerina clavata
Galerina laevis Galerina graminea
Galerina marginata Galerina autumnalis Galerina unicolor
Galerina mutabilis Kuehneromyces mutabilis Pholiota mutabilis
Galerina unicolor Galerina marginata Galerina autumnalis
Ganoderma adspersum Ganoderma australe
Ganoderma applanatum Ganoderma lipsiense
Ganoderma australe Ganoderma adspersum
Ganoderma lipsiense Ganoderma applanatum
Ganoderma lucidum subsp. resinaceum Ganoderma resinaceum
Ganoderma resinaceum Ganoderma lucidum subsp. resinaceum
Geastrum coliforme Myriostoma coliforme
Geastrum fimbriatum Geastrum sessile
Geastrum hygrometricum Astraeus hygrometricus
Geastrum melanocephalum Trichaster melanocephalus
Geastrum michelianum Geastrum triplex
Geastrum sessile Geastrum fimbriatum
Geastrum triplex Geastrum michelianum
Genea bombycina Stephensia bombycina
Geoglossum vitellinum Neolecta vitellina Mitrula vitellina
Geopyxis carbonaria Peziza carbonaria
Geopyxis cupularis Tarzetta cupularis Peziza cupularis Pustularia cupularis
Geoscypha tenacella Peziza tenacella
Gerronema chrysophyllum Chrysomphalina chrysophylla Omphalina chrysophylla
Gerronema ericetorum Lichenomphalia umbellifera Omphalina umbellifera Omphalina ericetorum Phytoconis ericetorum
Gliophorus irrigatus Hygrocybe irrigata Hygrocybe unguinosa
Gliophorus laetus Hygrocybe laeta
Gliophorus perplexus Hygrocybe perplexa Hygrocybe psittacina var. perplexa
Gliophorus psittacinus Hygrocybe psittacina
Gloeophyllum sepiarium Lenzites sepiaria
Gomphidius glutinosus Gomphus glutinosus
Gomphus clavatus Neurophyllum clavatum
Gomphus glutinosus Gomphidius glutinosus
Greletia planchonis Smardaea planchonis Plicaria planchonis
Guepinia helvelloides Guepinia rufa Tremiscus helvelloides Tremella helvelloides
Guepinia rufa Guepinia helvelloides Tremiscus helvelloides Tremella helvelloides
Gymnopilus junonius Gymnopilus spectabilis
Gymnopilus spectabilis Gymnopilus junonius
Gymnopus androsaceus Setulipes androsaceus Marasmius androsaceus
Gymnopus brassicolens Micromphale brassicolens Collybia brassicolens
Gymnopus confluens Collybia confluens
Gymnopus dryophilus Collybia dryophila
Gymnopus erythropus Collybia erythropus Collybia kuehneriana
Gymnopus foetidus Micromphale foetidum Marasmiellus foetidus
Gymnopus fusipes Collybia fusipes
Gymnopus hariolorum Collybia hariolorum
Gymnopus impudicus Collybia impudica
Gymnopus ocior Collybia ocior
Gymnopus perforans Micromphale perforans
Gymnopus peronatus Collybia peronata Marasmius peronatus
Gymnopus putillus Collybia putilla
Gymnopus quercophilus Marasmius quercophilus Setulipes quercophilus
Gymnopus tuberosus Collybia tuberosa Marasmius sclerotipes
Gyromitra accumbens Discina accumbens
Gyromitra ancilis Gyromitra perlata Discina ancilis Discina perlata Acetabula ancilis
Gyromitra fastigiata Discina fastigiata Helvella fastigiata
Gyromitra gigas Discina gigas Neogyromitra gigas
Gyromitra leucoxantha Discina leucoxantha
Gyromitra parma Discina parma
Gyromitra perlata Discina ancilis Discina perlata Gyromitra ancilis Acetabula ancilis
H  
Hapalopilus nidulans Hapalopilus rutilans
Hapalopilus rutilans Hapalopilus nidulans
Hebeloma radicosum Pholiota radicosa
Helotium radicatum Ditiola radicata
Helvella acetabulum Paxina acetabulum Acetabula sulcata
Helvella albipes Helvella leucopus Helvella spadicea Helvella monachella
Helvella atra Helvella fallax Leptopodia atra
Helvella chinensis Helvella fibrosa Helvella dissingii Helvella villosa
Helvella confusa Dissingia confusa
Helvella corium Cyathipodia corium
Helvella dissingii Helvella fibrosa Helvella villosa Helvella chinensis
Helvella elastica Leptopodia elastica
Helvella fallax Helvella atra Leptopodia atra
Helvella fastigiata Gyromitra fastigiata Discina fastigiata
Helvella fibrosa Helvella dissingii Helvella villosa Helvella chinensis
Helvella lacunosa Helvella sulcata
Helvella leucomelaena Dissingia leucomelaena Acetabula leucomelaena Paxina leucomelaena
Helvella leucopus Helvella spadicea Helvella monachella Helvella albipes
Helvella monachella Helvella leucopus Helvella spadicea Helvella albipes
Helvella queletii Helvella solitaria
Helvella silvicola Midotis lingua Wynnella silvicola
Helvella solitaria Helvella queletii
Helvella spadicea Helvella leucopus Helvella monachella Helvella albipes
Helvella sulcata Helvella lacunosa
Helvella villosa Helvella fibrosa Helvella dissingii Helvella chinensis
Hemileccinum depilatum Xerocomus depilatus Boletus depilatus
Hemileccinum impolitum Xerocomus impolitus
Hemimycena cucullata Mycena cucullata Hemimycena gypsea
Hemimycena flavoalba Mycena flavoalba Atheniella flavoalba
Hemimycena gypsea Hemimycena cucullata Mycena cucullata
Hemipholiota populnea Pholiota populnea Pholiota destruens
Hericium alpestre Hericium flagellum
Hericium caput-medusae Hericium erinaceus
Hericium cirrhatum Creolophus cirrhatus
Hericium erinaceus Hericium caput-medusae
Hericium flagellum Hericium alpestre
Heyderia abietis Leotia mitrula
Hirneola auricula-judae Auricularia auricula-judae Tremella auricula Аuricularia auricula
Hohenbuehelia geogenia Hohenbuehelia petaloides Pleurotus petaloides
Hohenbuehelia petaloides Hohenbuehelia geogenia Pleurotus petaloides
Hortiboletus bubalinus Xerocomus bubalinus Boletus bubalinus
Hortiboletus rubellus Boletus rubellus Xerocomus versicolor Xerocomus rubellus Xerocomellus rubellus
Humaria hemisphaerica Peziza hemisphaerica
Hydnellum diabolus Hydnellum peckii
Hydnellum peckii Hydnellum diabolus
Hydnobolites tulasnei Hydnotrya tulasnei Hydnotrya carnea
Hydnotrya carnea Hydnotrya tulasnei Hydnobolites tulasnei
Hydnotrya tulasnei Hydnotrya carnea Hydnobolites tulasnei
Hydnum auriscalpium Auriscalpium vulgare
Hydnum imbricatum Sarcodon imbricatus
Hydnum leucopus Sarcodon leucopus
Hydnum nigrum Phellodon niger
Hydnum repandum Dentinum repandum
Hydnum repandum f. rufescens Hydnum rufescens
Hydnum rufescens Hydnum repandum f. rufescens
Hydnum scabrosum Sarcodon scabrosus
Hygrocybe acutoconica Hygrocybe konradii Hygrocybe langei Hygrocybe persistens Hygrocybe subglobispora Hygrocybe aurantiolutescens
Hygrocybe aurantiolutescens Hygrocybe acutoconica Hygrocybe konradii Hygrocybe langei Hygrocybe persistens Hygrocybe subglobispora
Hygrocybe cantharellus Hygrocybe lepida
Hygrocybe chlorophana Hygrocybe euroflavescens
Hygrocybe conica Hygrocybe nigrescens Hygrocybe pseudoconica
Hygrocybe euroflavescens Hygrocybe chlorophana
Hygrocybe flavipes Cuphophyllus flavipes
Hygrocybe fornicata Cuphophyllus fornicatus
Hygrocybe irrigata Gliophorus irrigatus Hygrocybe unguinosa
Hygrocybe konradii Hygrocybe acutoconica Hygrocybe langei Hygrocybe persistens Hygrocybe subglobispora Hygrocybe aurantiolutescens
Hygrocybe laeta Gliophorus laetus
Hygrocybe langei Hygrocybe acutoconica Hygrocybe konradii Hygrocybe persistens Hygrocybe subglobispora Hygrocybe aurantiolutescens
Hygrocybe lepida Hygrocybe cantharellus
Hygrocybe marchii Hygrocybe reidii
Hygrocybe metapodia Porpoloma metapodium Tricholoma metapodium
Hygrocybe miniata Hygrocybe strangulata
Hygrocybe murinacea Hygrocybe nitrata
Hygrocybe nigrescens Hygrocybe conica Hygrocybe pseudoconica
Hygrocybe nitrata Hygrocybe murinacea
Hygrocybe nivea Cuphophyllus virgineus Hygrocybe virginea Camarophyllus niveus Camarophyllus virgineus
Hygrocybe obrussea Hygrocybe quieta Hygrophorus quietus
Hygrocybe perplexa Gliophorus perplexus Hygrocybe psittacina var. perplexa
Hygrocybe persistens Hygrocybe acutoconica Hygrocybe konradii Hygrocybe langei Hygrocybe subglobispora Hygrocybe aurantiolutescens
Hygrocybe pratensis Cuphophyllus pratensis Camarophyllus pratensis Hygrophorus pratensis
Hygrocybe pseudoconica Hygrocybe conica Hygrocybe nigrescens
Hygrocybe psittacina var. perplexa Gliophorus perplexus Hygrocybe perplexa
Hygrocybe quieta Hygrocybe obrussea Hygrophorus quietus
Hygrocybe radiata Cuphophyllus radiatus
Hygrocybe reidii Hygrocybe marchii
Hygrocybe russocoriacea Cuphophyllus russocoriaceus
Hygrocybe russocoriacea Hygrocybe russocoriacea Cuphophyllus russocoriaceus
Hygrocybe strangulata Hygrocybe miniata
Hygrocybe subglobispora Hygrocybe acutoconica Hygrocybe konradii Hygrocybe langei Hygrocybe persistens Hygrocybe aurantiolutescens
Hygrocybe unguinosa Gliophorus irrigatus Hygrocybe irrigata
Hygrocybe virginea Cuphophyllus virgineus Hygrocybe nivea Camarophyllus niveus Camarophyllus virgineus
Hygrophoropsis aurantiaca Cantharellus aurantiacus
Hygrophoropsis morganii Hygrophoropsis olida Aphroditeola olida
Hygrophoropsis olida Aphroditeola olida Hygrophoropsis morganii
Hygrophorus abieticola Hygrophorus pudorinus
Hygrophorus carpini Hygrophorus lindtneri
Hygrophorus chrysaspis Hygrophorus discoxanthus
Hygrophorus chrysodon Hygrophorus chrysodon var. leucodon Limacium chrysodon
Hygrophorus chrysodon var. leucodon Hygrophorus chrysodon Limacium chrysodon
Hygrophorus cossus Hygrophorus eburneus var. cossus
Hygrophorus discoxanthus Hygrophorus chrysaspis
Hygrophorus eburneus var. cossus Hygrophorus cossus
Hygrophorus erubescens Hygrophorus erubescens var. persicolor
Hygrophorus erubescens var. persicolor Hygrophorus erubescens
Hygrophorus latitabundus Hygrophorus limacinus
Hygrophorus limacinus Hygrophorus latitabundus
Hygrophorus lindtneri Hygrophorus carpini
Hygrophorus nemoreus Camarophyllus nemoreus
Hygrophorus pratensis Cuphophyllus pratensis Hygrocybe pratensis Camarophyllus pratensis
Hygrophorus pudorinus Hygrophorus abieticola
Hygrophorus quietus Hygrocybe quieta Hygrocybe obrussea
Hymenochaete ferruginea Hymenochaete rubiginosa Stereum rubiginosum
Hymenochaete rubiginosa Hymenochaete ferruginea Stereum rubiginosum
Hymenopellis radicata Xerula radicata Oudemansiella radicata
Hymenoscyphus janthinum Ombrophila ianthina
Hyphodontia sambuci Xylodon sambuci Lyomyces sambuci
Hypholoma capnoides Naematoloma capnoides
Hypholoma fasciculare Naematoloma fasciculare
Hypholoma lateritium Hypholoma sublateritium Naematoloma sublateritium
Hypholoma sublateritium Hypholoma lateritium Naematoloma sublateritium
Hypocrea leucopus Trichoderma leucopus Podostroma leucopus
Hypocrea strictipilosa Trichoderma strictipile
Hypomyces chrysospermus Sepedonium chrysospermum
I  
Imleria badia Boletus badius Xerocomus badius
Imperator luteocupreus Boletus luteocupreus
Imperator rhodopurpureus Boletus rhodopurpureus Boletus xanthopurpureus Boletus rhodopurpureus f. xanthopurpureus
Infundibulicybe costata Clitocybe costata
Infundibulicybe geotropa Clitocybe geotropa
Infundibulicybe gibba Clitocybe infundibuliformis Clitocybe gibba
Infundibulicybe meridionalis Clitocybe meridionalis Clitocybe squamulosoides var. meridionalis
Inocutis tamaricis Inonotus tamaricis
Inocybe adaequata Inocybe jurana
Inocybe erubescens Inocybe patouillardii
Inocybe geophylla Inocybe lilacina
Inocybe jurana Inocybe adaequata
Inocybe lilacina Inocybe geophylla
Inocybe patouillardii Inocybe erubescens
Inocybe pudica Inocybe whitei
Inocybe whitei Inocybe pudica
Inonotus tamaricis Inocutis tamaricis
Iodophanus carneus Ascobolus carneus Peziza salmonicolor
Ionopezia gerardii Peziza gerardii
Irpex lacteus Sistotrema lacteum
Isaria brachiata Tilachlidium brachiatum Clavaria brachiata
Isaria farinosa Paecilomyces farinosus Clavaria farinosa
K  
Kretzschmaria deusta Ustulina deusta
Kuehneromyces mutabilis Pholiota mutabilis Galerina mutabilis
L  
Lachnella cupressi Pithya cupressina Peziza cupressi Lachnella cupressina Peziza cupressi Pithya cupressi
Lachnella cupressina Pithya cupressina Peziza cupressi Lachnella cupressi Peziza cupressi Pithya cupressi
Lachnum virgineum Dasyscyphus virgineus
Lacrymaria lacrymabunda Lacrymaria velutina Psathyrella lacrymabunda Psathyrella velutina
Lacrymaria velutina Lacrymaria lacrymabunda Psathyrella lacrymabunda Psathyrella velutina
Lactarius aurantiacus Lactarius mitissimus Lactarius aurantiofulvus
Lactarius aurantiofulvus Lactarius aurantiacus Lactarius mitissimus
Lactarius bertillonii Lactifluus bertillonii
Lactarius blennius var. fluens Lactarius fluens
Lactarius bresadolanus Lactarius zonarioides
Lactarius britannicus Lactarius fulvissimus
Lactarius cilicioides Lactarius citriolens
Lactarius cimicarius Lactarius subumbonatus
Lactarius citriolens Lactarius cilicioides
Lactarius cremor Lactarius rostratus
Lactarius curtus Lactarius hysginus
Lactarius decipiens var. lacunarum Lactarius lacunarum
Lactarius deliciosus var. deterrimus Lactarius deterrimus
Lactarius deterrimus Lactarius deliciosus var. deterrimus
Lactarius flexuosus Lactarius roseozonatus
Lactarius fluens Lactarius blennius var. fluens
Lactarius fulvissimus Lactarius britannicus
Lactarius hemicyaneus Lactarius quieticolor Lactarius quieticolor var. hemicyaneus
Lactarius hysginus Lactarius curtus
Lactarius lacunarum Lactarius decipiens var. lacunarum
Lactarius lilacinus var. spinosulus Lactarius spinosulus
Lactarius mitissimus Lactarius aurantiacus Lactarius aurantiofulvus
Lactarius necator Lactarius plumbeus Lactarius turpis
Lactarius piperatus Lactifluus piperatus
Lactarius plumbeus Lactarius turpis Lactarius necator
Lactarius pubescens Lactarius torminosus var. pubescens
Lactarius quieticolor Lactarius hemicyaneus Lactarius quieticolor var. hemicyaneus
Lactarius quieticolor var. hemicyaneus Lactarius hemicyaneus
Lactarius roseozonatus Lactarius flexuosus
Lactarius rostratus Lactarius cremor
Lactarius spinosulus Lactarius lilacinus var. spinosulus
Lactarius subumbonatus Lactarius cimicarius
Lactarius tabidus Lactarius theiogalus
Lactarius theiogalus Lactarius tabidus
Lactarius torminosus var. pubescens Lactarius pubescens
Lactarius turpis Lactarius plumbeus Lactarius necator
Lactarius vellereus Lactifluus vellereus
Lactarius volemus Lactifluus volemus
Lactarius zonarioides Lactarius bresadolanus
Lactifluus bertillonii Lactarius bertillonii
Lactifluus piperatus Lactarius piperatus
Lactifluus vellereus Lactarius vellereus
Lactifluus volemus Lactarius volemus
Laeticorticium roseum Corticium roseum
Laetiporus sulphureus Polyporus sulphureus
Langermannia gigantea Calvatia gigantea Lycoperdon giganteum Lasiosphaera gigantea
Lanmaoa fragrans Boletus fragrans
Lanzia echinophila Rutstroemia echinophila
Lasiosphaera gigantea Calvatia gigantea Langermannia gigantea Lycoperdon giganteum
Leccinellum crocipodium Leccinum crocipodium
Leccinum aurantiacum Boletus rufus Leccinum quercinum
Leccinum carpini Leccinum pseudoscabrum
Leccinum crocipodium Leccinellum crocipodium
Leccinum duriusculum Boletus duriusculus
Leccinum pseudoscabrum Leccinum carpini
Leccinum quercinum Leccinum aurantiacum Boletus rufus
Legaliana badia Peziza badia
Lentinellus micheneri Lentinus omphalodes
Lentinula edodes Lentinus edodes
Lentinus conchatus Panus conchatus
Lentinus cyathiformis Neolentinus schaefferi Lentinus schaefferi
Lentinus edodes Lentinula edodes
Lentinus lepideus Neolentinus lepideus Lentinus suffrutescens Panus lepideus
Lentinus omphalodes Lentinellus micheneri
Lentinus schaefferi Neolentinus schaefferi Lentinus cyathiformis
Lentinus strigosus Panus neostrigosus Panus rudis Pleurotus rudis
Lentinus suffrutescens Neolentinus lepideus Lentinus lepideus Panus lepideus
Lenzites betulina Trametes betulina
Lenzites confragosa Daedaleopsis confragosa Daedalea confragosa Daedaleopsis rubescens Trametes confragosa
Lenzites quercina Daedalea quercina Trametes quercina
Lenzites sepiaria Gloeophyllum sepiarium
Leotia mitrula Heyderia abietis
Lepiota acerina Lepiota boudieri Lepiota fulvella
Lepiota acutesquamosa Echinoderma asperum Lepiota aspera
Lepiota alba Lepiota erminea Lepiota clypeolaria var. alba
Lepiota amianthina Cystoderma amianthinum
Lepiota aspera Echinoderma asperum Lepiota acutesquamosa
Lepiota boudieri Lepiota fulvella Lepiota acerina
Lepiota carcharias Cystoderma carcharias
Lepiota castanea Lepiota ignipes Lepiota ignicolor
Lepiota clypeolaria var. alba Lepiota erminea Lepiota alba
Lepiota clypeolaria var. pratensis Lepiota oreadiformis Lepiota laevigata
Lepiota erminea Lepiota alba Lepiota clypeolaria var. alba
Lepiota excoriata Macrolepiota excoriata Leucocoprinus excoriatus
Lepiota fulvella Lepiota boudieri Lepiota acerina
Lepiota griseovirens Lepiota obscura Lepiota poliochloodes Lepiota pseudofelina
Lepiota hetieri Cystolepiota hetieri
Lepiota ignicolor Lepiota castanea Lepiota ignipes
Lepiota ignipes Lepiota castanea Lepiota ignicolor
Lepiota josserandii Lepiota subincarnata
Lepiota laevigata Lepiota oreadiformis Lepiota clypeolaria var. pratensis
Lepiota leucothites Leucoagaricus leucothites Lepiota naucina
Lepiota magnispora Lepiota ventriosospora
Lepiota mastoidea Macrolepiota mastoidea Lepiota umbonata Macrolepiota gracilenta Macrolepiota rickenii
Lepiota naucina Leucoagaricus leucothites Lepiota leucothites
Lepiota obscura Lepiota griseovirens Lepiota poliochloodes Lepiota pseudofelina
Lepiota oreadiformis Lepiota laevigata Lepiota clypeolaria var. pratensis
Lepiota poliochloodes Lepiota griseovirens Lepiota obscura Lepiota pseudofelina
Lepiota procera Macrolepiota procera
Lepiota pseudofelina Lepiota griseovirens Lepiota obscura Lepiota poliochloodes
Lepiota rhacodes Chlorophyllum rhacodes Macrolepiota rhacodes
Lepiota subincarnata Lepiota josserandii
Lepiota umbonata Macrolepiota mastoidea Lepiota mastoidea Macrolepiota gracilenta Macrolepiota rickenii
Lepiota ventriosospora Lepiota magnispora
Lepista flaccida Paralepista flaccida Lepista inversa Clitocybe flaccida
Lepista flaccida f. gilva Paralepista gilva Lepista gilva
Lepista gilva Paralepista gilva Lepista flaccida f. gilva
Lepista glaucocana Lepista nuda var. glaucocana
Lepista inversa Paralepista flaccida Lepista flaccida Clitocybe flaccida
Lepista luscina Lepista panaeolus Clitocybe luscina
Lepista nebularis Clitocybe nebularis
Lepista nuda var. glaucocana Lepista glaucocana
Lepista nuda var. sordida Lepista sordida
Lepista panaeolus Lepista luscina Clitocybe luscina
Lepista personata Lepista saeva Tricholoma saevum Tricholoma personatum Rhodopaxillus saevus
Lepista saeva Lepista personata Tricholoma saevum Tricholoma personatum Rhodopaxillus saevus
Lepista sordida Lepista nuda var. sordida
Leptonia exilis Entoloma exile Entoloma pyrospilum
Leptonia formosa Entoloma formosum
Leptonia griseocyanea Entoloma griseocyaneum
Leptonia serrulata Entoloma serrulatum
Leptopodia atra Helvella atra Helvella fallax
Leptopodia elastica Helvella elastica
Leratiomyces squamosus Stropharia squamosa
Leucoagaricus leucothites Lepiota leucothites Lepiota naucina
Leucocoprinus excoriatus Macrolepiota excoriata Lepiota excoriata
Leucopaxillus amarus Leucopaxillus gentianeus
Leucopaxillus compactus Leucopaxillus tricolor
Leucopaxillus gentianeus Leucopaxillus amarus
Leucopaxillus giganteus Clitocybe gigantea
Leucopaxillus tricolor Leucopaxillus compactus
Lichenomphalia umbellifera Omphalina umbellifera Omphalina ericetorum Gerronema ericetorum Phytoconis ericetorum
Limacella delicata Limacella glioderma Limacella delicata var. glioderma
Limacella delicata var. glioderma Limacella glioderma Limacella delicata
Limacella glioderma Limacella delicata Limacella delicata var. glioderma
Limacella guttata Limacella lenticularis
Limacella lenticularis Limacella guttata
Limacium chrysodon Hygrophorus chrysodon Hygrophorus chrysodon var. leucodon
Lycoperdon excipuliforme Calvatia excipuliformis
Lycoperdon gemmatum Lycoperdon perlatum
Lycoperdon giganteum Calvatia gigantea Langermannia gigantea Lasiosphaera gigantea
Lycoperdon perlatum Lycoperdon gemmatum
Lycoperdon polyrhizum Scleroderma polyrhizum Sclerangium polyrhizon Sclerangium polyrhizum Scleroderma geaster
Lycoperdon utriforme Calvatia utriformis Calvatia caelata
Lyomyces sambuci Xylodon sambuci Hyphodontia sambuci
Lyophyllum aggregatum Lyophyllum decastes
Lyophyllum connatum Clitocybe connata
Lyophyllum decastes Lyophyllum aggregatum
Lyophyllum rancidum Tephrocybe rancida
M  
Macrocystidia cucumis Naucoria cucumis
Macrolepiota excoriata Lepiota excoriata Leucocoprinus excoriatus
Macrolepiota gracilenta Macrolepiota mastoidea Lepiota mastoidea Lepiota umbonata Macrolepiota rickenii
Macrolepiota mastoidea Lepiota mastoidea Lepiota umbonata Macrolepiota gracilenta Macrolepiota rickenii
Macrolepiota procera Lepiota procera
Macrolepiota rhacodes Chlorophyllum rhacodes Lepiota rhacodes
Macrolepiota rickenii Macrolepiota mastoidea Lepiota mastoidea Lepiota umbonata Macrolepiota gracilenta
Marasmiellus foetidus Gymnopus foetidus Micromphale foetidum
Marasmiellus ramealis Marasmius ramealis
Marasmius alliaceus Mycetinis alliaceus
Marasmius androsaceus Gymnopus androsaceus Setulipes androsaceus
Marasmius anomalus Marasmius littoralis
Marasmius bulliardii var. acicola Marasmius wettsteinii
Marasmius carpathicus Marasmius wynneae
Marasmius chordalis Rhizomarasmius undatus Marasmius undatus
Marasmius littoralis Marasmius anomalus
Marasmius peronatus Gymnopus peronatus Collybia peronata
Marasmius quercophilus Gymnopus quercophilus Setulipes quercophilus
Marasmius ramealis Marasmiellus ramealis
Marasmius sclerotipes Collybia tuberosa Gymnopus tuberosus
Marasmius scorodonius Mycetinis scorodonius
Marasmius undatus Rhizomarasmius undatus Marasmius chordalis
Marasmius wettsteinii Marasmius bulliardii var. acicola
Marasmius wynneae Marasmius carpathicus
Megacollybia platyphylla Oudemansiella platyphylla
Melastiza chateri Melastiza cornubiensis
Melastiza cornubiensis Melastiza chateri
Meottomyces dissimulans Phaeogalera dissimulans Pholiota oedipus
Meripilus giganteus Polyporus giganteus
Merulius aureus Pseudomerulius aureus
Merulius crispus Plicaturopsis crispa Plicatura crispa Plicatura faginea
Merulius tremellosus Phlebia tremellosa
Micromphale brassicolens Gymnopus brassicolens Collybia brassicolens
Micromphale foetidum Gymnopus foetidus Marasmiellus foetidus
Micromphale perforans Gymnopus perforans
Midotis lingua Helvella silvicola Wynnella silvicola
Mitrophora semilibera Morchella semilibera
Mitrula vitellina Neolecta vitellina Geoglossum vitellinum
Mollisia rosae Tapesia rosae
Monilinia baccarum Rutstroemia baccarum
Morchella bohemica Verpa bohemica Ptychoverpa bohemica
Morchella conica Morchella elata
Morchella elata Morchella conica
Morchella semilibera Mitrophora semilibera
Mucilago crustacea Spumaria alba
Mutinus caninus Phallus caninus
Mycena abramsii Mycena praecox
Mycena alcalina Mycena stipata
Mycena corticola Mycena meliigena
Mycena cucullata Hemimycena cucullata Hemimycena gypsea
Mycena flavipes Mycena renati
Mycena flavoalba Atheniella flavoalba Hemimycena flavoalba
Mycena galopus Mycena galopus var. candida Mycena galopus var. nigra
Mycena galopus var. candida Mycena galopus Mycena galopus var. nigra
Mycena galopus var. nigra Mycena galopus Mycena galopus var. candida
Mycena meliigena Mycena corticola
Mycena praecox Mycena abramsii
Mycena renati Mycena flavipes
Mycena stipata Mycena alcalina
Mycetinis alliaceus Marasmius alliaceus
Mycetinis scorodonius Marasmius scorodonius
Mycoacia uda Acia uda
Myriostoma coliforme Geastrum coliforme
N  
Naemacyclus niveus Cyclaneusma niveum
Naematoloma capnoides Hypholoma capnoides
Naematoloma fasciculare Hypholoma fasciculare
Naematoloma sublateritium Hypholoma sublateritium Hypholoma lateritium
Naucoria cucumis Macrocystidia cucumis
Nectria cinnabarina Tubercularia vulgaris Sphaeria cinnabarina
Nectria episphaeria Dialonectria episphaeria
Neoboletus junquilleus Neoboletus pseudosulphureus Boletus junquilleus Boletus pseudosulphureus
Neoboletus luridiformis Neoboletus praestigiator Boletus erythropus Boletus luridiformis
Neoboletus praestigiator Boletus erythropus Boletus luridiformis Neoboletus luridiformis
Neoboletus pseudosulphureus Boletus junquilleus Neoboletus junquilleus Boletus pseudosulphureus
Neoboletus xanthopus Boletus luridiformis var. discolor Boletus xanthopus
Neobulgaria pura Ombrophila pura
Neodasyscypha cerina Dasyscyphus cerinus
Neofavolus alveolaris Polyporus alveolaris Polyporus mori Polyporus tenuiparies Polyporus favoloides
Neogyromitra gigas Gyromitra gigas Discina gigas
Neolecta vitellina Geoglossum vitellinum Mitrula vitellina
Neolentinus lepideus Lentinus lepideus Lentinus suffrutescens Panus lepideus
Neolentinus schaefferi Lentinus schaefferi Lentinus cyathiformis
Neournula pouchetii Urnula pouchetii
Neurophyllum clavatum Gomphus clavatus
Nolanea hirtipes Entoloma hirtipes
Nolanea sericea Entoloma sericeum
Nolanea verna Entoloma vernum Entoloma cucullatum
Nothopanus lignatilis Ossicaulis lignatilis Clitocybe lignatilis Pleurotus lignatilis
Nyctalis lycoperdoides Asterophora lycoperdoides
O  
Oligoporus fragilis Postia fragilis Fuscopostia fragilis
Ombrophila ianthina Hymenoscyphus janthinum
Ombrophila pura Neobulgaria pura
Omphalina chrysophylla Chrysomphalina chrysophylla Gerronema chrysophyllum
Omphalina ericetorum Lichenomphalia umbellifera Omphalina umbellifera Gerronema ericetorum Phytoconis ericetorum
Omphalina fibula Rickenella fibula
Omphalina fibula var. swartzii Rickenella swartzii
Omphalina griseopallida Arrhenia griseopallida Phaeotellus griseopallidus
Omphalina peltigerina Arrhenia peltigerina
Omphalina rickenii Arrhenia rickenii
Omphalina umbellifera Lichenomphalia umbellifera Omphalina ericetorum Gerronema ericetorum Phytoconis ericetorum
Omphalotus olearius Clitocybe olearia
Ossicaulis lignatilis Clitocybe lignatilis Nothopanus lignatilis Pleurotus lignatilis
Otidea alutacea Peziza alutacea
Otidea leporina Peziza leporina
Otidea onotica Peziza onotica
Oudemansiella platyphylla Megacollybia platyphylla
Oudemansiella radicata Xerula radicata Hymenopellis radicata
P  
Pachyella babingtonii Adelphella babingtonii
Paecilomyces farinosus Isaria farinosa Clavaria farinosa
Panaeolina foenisecii Panaeolus foenisecii
Panaeolus acuminatus Panaeolus rickenii
Panaeolus antillarum Panaeolus semiovatus var. phalaenarum Panaeolus phalaenarum
Panaeolus campanulatus Panaeolus papilionaceus Panaeolus retirugis Panaeolus sphinctrinus
Panaeolus foenisecii Panaeolina foenisecii
Panaeolus papilionaceus Panaeolus campanulatus Panaeolus retirugis Panaeolus sphinctrinus
Panaeolus phalaenarum Panaeolus antillarum Panaeolus semiovatus var. phalaenarum
Panaeolus retirugis Panaeolus papilionaceus Panaeolus campanulatus Panaeolus sphinctrinus
Panaeolus rickenii Panaeolus acuminatus
Panaeolus semiovatus Panaeolus separatus Anellaria semiovata
Panaeolus semiovatus var. phalaenarum Panaeolus antillarum Panaeolus phalaenarum
Panaeolus separatus Panaeolus semiovatus Anellaria semiovata
Panaeolus speciosus Panaeolus subfirmus
Panaeolus sphinctrinus Panaeolus papilionaceus Panaeolus campanulatus Panaeolus retirugis
Panaeolus subfirmus Panaeolus speciosus
Panellus serotinus Sarcomyxa serotina Pleurotus serotinus
Panus conchatus Lentinus conchatus
Panus lepideus Neolentinus lepideus Lentinus lepideus Lentinus suffrutescens
Panus neostrigosus Lentinus strigosus Panus rudis Pleurotus rudis
Panus rudis Lentinus strigosus Panus neostrigosus Pleurotus rudis
Paragalactinia michelii Peziza michelii
Paragalactinia succosa Peziza succosa
Paragalactinia succosella Peziza succosella
Paralepista flaccida Lepista flaccida Lepista inversa Clitocybe flaccida
Paralepista gilva Lepista gilva Lepista flaccida f. gilva
Parascutellinia carneosanguinea Parascutellinia violacea
Parascutellinia violacea Parascutellinia carneosanguinea
Parasola conopilus Psathyrella conopilus Drosophila conopilus
Parasola plicatilis Coprinus plicatilis
Paxillus atrotomentosus Tapinella atrotomentosa</td>
Paxillus filamentosus Paxillus rubicundulus
Paxillus panuoides Tapinella panuoides
Paxillus rubicundulus Paxillus filamentosus
Paxina acetabulum Helvella acetabulum Acetabula sulcata
Paxina leucomelaena Dissingia leucomelaena Helvella leucomelaena Acetabula leucomelaena
Peniophora gigantea Phlebiopsis gigantea Phlebia gigantea Phanerochaete gigantea
Peziza alutacea Otidea alutacea
Peziza aurantia Aleuria aurantia
Peziza badia Legaliana badia
Peziza badioconfusa Phylloscypha phyllogena Peziza phyllogena
Peziza boltonii Phylloscypha boltonii
Peziza carbonaria Geopyxis carbonaria
Peziza citrina Bisporella citrina Calycella citrina Calycina citrina
Peziza coronaria Sarcosphaera coronaria Sarcosphaera crassa Sarcosphaera eximia
Peziza cupressi Pithya cupressina Lachnella cupressi Lachnella cupressina Peziza cupressi Pithya cupressi
Peziza cupressi Pithya cupressina Peziza cupressi Lachnella cupressi Lachnella cupressina Pithya cupressi
Peziza cupularis Tarzetta cupularis Pustularia cupularis Geopyxis cupularis
Peziza endocarpoides Plicaria endocarpoides Barlaea endocarpoides Barlaeina endocarpoides Detonia leiocarpa Galactinia leiocarpa Peziza leiocarpa Plicaria leiocarpa Plicariella leiocarpa
Peziza fulgens Caloscypha fulgens
Peziza gerardii Ionopezia gerardii
Peziza hemisphaerica Humaria hemisphaerica
Peziza leiocarpa Plicaria endocarpoides Barlaea endocarpoides Barlaeina endocarpoides Detonia leiocarpa Galactinia leiocarpa Peziza endocarpoides  Plicaria leiocarpa Plicariella leiocarpa
Peziza leporina Otidea leporina
Peziza lobulata Peziza pseudoviolacea Plicaria lobulata
Peziza macrocystis Anthracobia macrocystis
Peziza michelii Paragalactinia michelii
Peziza nigrella Pseudoplectania nigrella Plectania nigrella
Peziza onotica Otidea onotica
Peziza phyllogena Phylloscypha phyllogena Peziza badioconfusa
Peziza pseudoviolacea Peziza lobulata Plicaria lobulata
Peziza rhytidia Plectania rhytidia Urnula rhytidia Sarcosoma rhytidium
Peziza salmonicolor Iodophanus carneus Ascobolus carneus
Peziza succosa Paragalactinia succosa
Peziza succosella Paragalactinia succosella
Peziza tenacella Geoscypha tenacella
Peziza venosa Disciotis venosa Discina venosa
Peziza vesiculosa Pustularia vesiculosa
Phaeoclavulina abietina Clavaria abietina Ramaria abietina Ramaria ochraceovirens
Phaeoclavulina decurrens Ramaria decurrens
Phaeogalera dissimulans Meottomyces dissimulans Pholiota oedipus
Phaeomarasmius erinaceus Pholiota erinaceus
Phaeotellus griseopallidus Arrhenia griseopallida Omphalina griseopallida
Phaeotremella foliacea Tremella foliacea
Phallus caninus Mutinus caninus
Phallus foetidus Phallus impudicus
Phallus hadriani Phallus imperialis
Phallus imperialis Phallus hadriani
Phallus impudicus Phallus foetidus
Phanerochaete gigantea Phlebiopsis gigantea Phlebia gigantea Peniophora gigantea
Phellinus igniarius Fomes igniarius
Phellinus pomaceus Phellinus tuberculosus
Phellinus ribis Phylloporia ribis Polyporus ribis
Phellinus torulosus Fuscoporia torulosa
Phellinus tuberculosus Phellinus pomaceus
Phellodon niger Hydnum nigrum
Phellodon violascens Bankera violascens Bankera cinerea Sarcodon violascens
Phlebia aurantiaca Phlebia radiata Phlebia contorta Phlebia merismoides
Phlebia centrifuga Phlebia macra Phlebia mellea
Phlebia contorta Phlebia radiata Phlebia aurantiaca Phlebia merismoides
Phlebia gigantea Phlebiopsis gigantea Phanerochaete gigantea Peniophora gigantea
Phlebia macra Phlebia centrifuga Phlebia mellea
Phlebia mellea Phlebia centrifuga Phlebia macra
Phlebia merismoides Phlebia radiata Phlebia aurantiaca Phlebia contorta
Phlebia radiata Phlebia aurantiaca Phlebia contorta Phlebia merismoides
Phlebia tremellosa Merulius tremellosus
Phlebiopsis gigantea Phlebia gigantea Phanerochaete gigantea Peniophora gigantea
Phlegmacium variicolor Cortinarius variicolor Cortinarius variicolor var. nemorensis
Pholiota adiposa Pholiota aurivella Pholiota cerifera
Pholiota alnicola Flammula alnicola Pholiota salicicola
Pholiota aurivella Pholiota adiposa Pholiota cerifera
Pholiota carbonaria Pholiota highlandensis
Pholiota cerifera Pholiota aurivella Pholiota adiposa
Pholiota decussata Pholiota lubrica Flammula lubrica
Pholiota destruens Pholiota populnea Hemipholiota populnea
Pholiota erinaceus Phaeomarasmius erinaceus
Pholiota highlandensis Pholiota carbonaria
Pholiota lubrica Pholiota decussata Flammula lubrica
Pholiota mutabilis Kuehneromyces mutabilis Galerina mutabilis
Pholiota oedipus Meottomyces dissimulans Phaeogalera dissimulans
Pholiota populnea Hemipholiota populnea Pholiota destruens
Pholiota radicosa Hebeloma radicosum
Pholiota salicicola Flammula alnicola Pholiota alnicola
Phylloporia ribis Polyporus ribis Phellinus ribis
Phylloporus pelletieri Phylloporus rhodoxanthus Xerocomus pelletieri
Phylloporus rhodoxanthus Phylloporus pelletieri Xerocomus pelletieri
Phylloscypha boltonii Peziza boltonii
Phylloscypha phyllogena Peziza phyllogena Peziza badioconfusa
Phytoconis ericetorum Lichenomphalia umbellifera Omphalina umbellifera Omphalina ericetorum Gerronema ericetorum
Piceomphale bulgarioides Rutstroemia bulgarioides
Piptoporus betulinus Polyporus betulinus
Pisolithus arenarius Pisolithus arhizus Pisolithus tinctorius
Pisolithus arhizus Pisolithus arenarius Pisolithus tinctorius
Pisolithus tinctorius Pisolithus arhizus Pisolithus arenarius
Pithya cupressi Pithya cupressina Peziza cupressi Lachnella cupressi Lachnella cupressina Peziza cupressi
Pithya cupressina Peziza cupressi Lachnella cupressi Lachnella cupressina Peziza cupressi Pithya cupressi
Plectania nigrella Pseudoplectania nigrella Peziza nigrella
Plectania rhytidia Urnula rhytidia Sarcosoma rhytidium Peziza rhytidia
Pleurotus cornucopiae Pleurotus sapidus
Pleurotus lignatilis Ossicaulis lignatilis Clitocybe lignatilis Nothopanus lignatilis
Pleurotus petaloides Hohenbuehelia petaloides Hohenbuehelia geogenia
Pleurotus rudis Lentinus strigosus Panus neostrigosus Panus rudis
Pleurotus sapidus Pleurotus cornucopiae
Pleurotus serotinus Panellus serotinus Sarcomyxa serotina
Plicaria endocarpoides Barlaea endocarpoides Barlaeina endocarpoides Detonia leiocarpa Galactinia leiocarpa Peziza endocarpoides Peziza leiocarpa Plicaria leiocarpa Plicariella leiocarpa
Plicaria leiocarpa Plicaria endocarpoides Barlaea endocarpoides Barlaeina endocarpoides Detonia leiocarpa Galactinia leiocarpa Peziza endocarpoides Peziza leiocarpa Plicariella leiocarpa
Plicaria lobulata Peziza lobulata Peziza pseudoviolacea
Plicaria planchonis Smardaea planchonis Greletia planchonis
Plicariella leiocarpa Plicaria endocarpoides Barlaea endocarpoides Barlaeina endocarpoides Detonia leiocarpa Galactinia leiocarpa Peziza endocarpoides Peziza leiocarpa  Plicaria leiocarpa
Plicatura crispa Plicaturopsis crispa Plicatura faginea Merulius crispus
Plicatura faginea Plicaturopsis crispa Plicatura crispa Merulius crispus
Plicaturopsis crispa Plicatura crispa Plicatura faginea Merulius crispus
Pluteus atricapillus Pluteus cervinus
Pluteus atromarginatus Pluteus tricuspidatus Pluteus nigrofloccosus
Pluteus boudieri Pluteus semibulbosus
Pluteus cervinus Pluteus atricapillus
Pluteus cinereofuscus Pluteus olivaceus
Pluteus lutescens Pluteus romellii Pluteus splendidus
Pluteus nigrofloccosus Pluteus atromarginatus Pluteus tricuspidatus
Pluteus olivaceus Pluteus cinereofuscus
Pluteus romellii Pluteus lutescens Pluteus splendidus
Pluteus semibulbosus Pluteus boudieri
Pluteus splendidus Pluteus romellii Pluteus lutescens
Pluteus tricuspidatus Pluteus atromarginatus Pluteus nigrofloccosus
Podostroma leucopus Trichoderma leucopus Hypocrea leucopus
Polyporus adustus Bjerkandera adusta
Polyporus alveolaris Polyporus mori Polyporus tenuiparies Polyporus favoloides Neofavolus alveolaris
Polyporus badius Royoporus badius Polyporus durus
Polyporus betulinus Piptoporus betulinus
Polyporus biennis Abortiporus biennis
Polyporus caesius Postia caesia Tyromyces caesius
Polyporus cinnabarinus Pycnoporus cinnabarinus
Polyporus confluens Albatrellus confluens
Polyporus durus Polyporus badius Royoporus badius
Polyporus elegans Polyporus varius Polyporus varius var. nummularius Polyporus leptocephalus
Polyporus favoloides Polyporus alveolaris Polyporus mori Polyporus tenuiparies Neofavolus alveolaris
Polyporus giganteus Meripilus giganteus
Polyporus leptocephalus Polyporus varius Polyporus varius var. nummularius Polyporus elegans
Polyporus leucomelas Boletopsis leucomelaena
Polyporus mori Polyporus alveolaris Polyporus tenuiparies Polyporus favoloides Neofavolus alveolaris
Polyporus ovinus Albatrellus ovinus Scutiger ovinus
Polyporus ramosissimus Polyporus umbellatus Dendropolyporus umbellatus Sclerotium giganteum
Polyporus ribis Phylloporia ribis Phellinus ribis
Polyporus sulphureus Laetiporus sulphureus
Polyporus tenuiparies Polyporus alveolaris Polyporus mori Polyporus favoloides Neofavolus alveolaris
Polyporus umbellatus Dendropolyporus umbellatus Polyporus ramosissimus Sclerotium giganteum
Polyporus varius Polyporus varius var. nummularius Polyporus leptocephalus
Polyporus varius var. nummularius Polyporus varius Polyporus leptocephalus Polyporus elegans
Polystictus hirsutus Trametes hirsuta
Porphyrellus porphyrosporus Tylopilus porphyrosporus Porphyrellus pseudoscaber Tylopilus pseudoscaber
Porphyrellus pseudoscaber Porphyrellus porphyrosporus Tylopilus porphyrosporus Tylopilus pseudoscaber
Porpoloma metapodium Tricholoma metapodium Hygrocybe metapodia
Postia caesia Tyromyces caesius Polyporus caesius
Postia fragilis Oligoporus fragilis Fuscopostia fragilis
Postia stiptica Amaropostia stiptica
Propolis farinosa Propolis versicolor Stictis versicolor
Propolis versicolor Propolis farinosa Stictis versicolor
Protostropharia luteonitens Stropharia luteonitens</em> Psilocybe luteonitens
Protostropharia semiglobata Stropharia semiglobata
Psathyrella conopilus Parasola conopilus Drosophila conopilus
Psathyrella lacrymabunda Lacrymaria lacrymabunda Lacrymaria velutina Psathyrella velutina
Psathyrella melanthina Coprinopsis melanthina
Psathyrella velutina Lacrymaria lacrymabunda Lacrymaria velutina Psathyrella lacrymabunda
Pseudoboletus parasiticus Xerocomus parasiticus Boletus parasiticus
Pseudocraterellus cinereus Cantharellus cinereus Craterellus cinereus
Pseudocraterellus sinuosus Pseudocraterellus undulatus Craterellus undulatus
Pseudocraterellus undulatus Pseudocraterellus sinuosus Craterellus undulatus
Pseudohydnum gelatinosum Tremellodon gelatinosus
Pseudomerulius aureus Merulius aureus
Pseudoplectania nigrella Plectania nigrella Peziza nigrella
Psilocybe coprophila Deconica coprophila
Psilocybe luteonitens Stropharia luteonitens Protostropharia luteonitens
Psilocybe montana Deconica montana
Ptychoverpa bohemica Verpa bohemica Morchella bohemica
Pulcherricium caeruleum Terana caerulea
Pulchroboletus roseoalbidus Boletus roseoalbidus Xerocomus roseoalbidus
Pulveroboletus gentilis Aureoboletus gentilis Aureoboletus cramesinus
Pulveroboletus lignicola Buchwaldoboletus lignicola
Pulvinula constellatio Pulvinula convexella
Pulvinula convexella Pulvinula constellatio
Pustularia cupularis Tarzetta cupularis Peziza cupularis Geopyxis cupularis
Pustularia vesiculosa Peziza vesiculosa
Pycnoporus cinnabarinus Polyporus cinnabarinus
R  
Ramaria abietina Phaeoclavulina abietina Clavaria abietina Ramaria ochraceovirens
Ramaria botrytis Clavaria botrytis
Ramaria cinerea Clavulina cinerea Clavaria cinerea
Ramaria condensata Ramaria stricta
Ramaria decurrens Phaeoclavulina decurrens
Ramaria mairei Ramaria pallida Clavaria pallida
Ramaria ochraceovirens Phaeoclavulina abietina Ramaria abietina Clavaria abietina
Ramaria pallida Ramaria mairei Clavaria pallida
Ramaria stricta Ramaria condensata
Reticularia lycoperdon Enteridium lycoperdon
Rheubarbariboletus persicolor Boletus persicolor Xerocomus persicolor
Rhizomarasmius undatus Marasmius chordalis Marasmius undatus
Rhizopogon luteorubescens Rhizopogon roseolus Rhizopogon vulgaris Rhizopogon rubescens
Rhizopogon roseolus Rhizopogon vulgaris Rhizopogon rubescens Rhizopogon luteorubescens
Rhizopogon rubescens Rhizopogon roseolus Rhizopogon vulgaris Rhizopogon luteorubescens
Rhizopogon vulgaris Rhizopogon roseolus Rhizopogon rubescens Rhizopogon luteorubescens
Rhodocollybia butyracea Collybia butyracea Collybia asema
Rhodocollybia maculata Collybia maculata
Rhodocybe nitellina Rhodophana nitellina
Rhodopaxillus saevus Lepista personata Lepista saeva Tricholoma saevum Tricholoma personatum
Rhodophana nitellina Rhodocybe nitellina
Rhodophyllus clypeatus Entoloma clypeatum Agaricus clypeatus
Rhodophyllus sinuatus Entoloma sinuatum Entoloma lividum
Rickenella fibula Omphalina fibula
Rickenella swartzii Omphalina fibula var. swartzii
Royoporus badius Polyporus badius Polyporus durus
Rozites caperatus Cortinarius caperatus
Rubinoboletus rubinus Boletus rubinus Chalciporus rubinus
Rubroboletus dupainii Suillellus dupainii Boletus dupainii
Rubroboletus legaliae Boletus splendidus Boletus satanoides Boletus legaliae
Rubroboletus lupinus Boletus lupinus
Rubroboletus pulchrotinctus Suillellus pulchrotinctus Boletus pulchrotinctus
Rubroboletus rhodoxanthus Suillellus rhodoxanthus Boletus rhodoxanthus
Rubroboletus rubrosanguineus Boletus splendidus ssp. moseri Suillellus rubrosanguineus Boletus rubrosanguineus
Rubroboletus satanas Suillellus satanas Boletus satanas
Rugosomyces carneus Calocybe carnea
Rugosomyces chrysenteron Calocybe chrysenteron Calocybe cerina
Rugosomyces onychinus Calocybe onychina
Russula amara Russula caerulea
Russula amarissima Russula lepida var. amara
Russula atropurpurea Russula krombholzii Russula undulata
Russula aurata Russula aurea
Russula aurea Russula aurata
Russula aurora Russula velutipes Russula rosea var. aurora
Russula caerulea Russula amara
Russula carnicolor Russula lilacea
Russula chamaeleontina Russula risigallina Russula lutea
Russula chloroides Russula delica var. chloroides
Russula cuprea Russula urens
Russula decipiens Russula maculata var. decipiens
Russula delica var. chloroides Russula chloroides
Russula emetica var. mairei Russula nobilis Russula mairei Russula fageticola
Russula erythropus Russula xerampelina
Russula exalbicans Russula pulchella
Russula fageticola Russula nobilis Russula mairei Russula emetica var. mairei
Russula foetens var. subfoetens Russula subfoetens
Russula globispora Russula maculata var. globispora
Russula grata Russula laurocerasi
Russula graveolens Russula purpurata
Russula grisea Russula palumbina
Russula innocua Russula smaragdina
Russula krombholzii Russula atropurpurea Russula undulata
Russula laurocerasi Russula grata
Russula lepida Russula rosea
Russula lepida var. amara Russula amarissima
Russula lilacea Russula carnicolor
Russula lutea Russula risigallina Russula chamaeleontina
Russula maculata var. decipiens Russula decipiens
Russula maculata var. globispora Russula globispora
Russula mairei Russula nobilis Russula emetica var. mairei Russula fageticola
Russula nobilis Russula mairei Russula emetica var. mairei Russula fageticola
Russula palumbina Russula grisea
Russula pectinatoides Russula praetervisa Russula recondita
Russula praetervisa Russula pectinatoides Russula recondita
Russula pulchella Russula exalbicans
Russula purpurata Russula graveolens
Russula recondita Russula praetervisa Russula pectinatoides
Russula risigallina Russula chamaeleontina Russula lutea
Russula rosea Russula lepida
Russula rosea var. aurora Russula aurora Russula velutipes
Russula sanguinaria Russula sanguinea
Russula sanguinea Russula sanguinaria
Russula smaragdina Russula innocua
Russula subfoetens Russula foetens var. subfoetens
Russula undulata Russula atropurpurea Russula krombholzii
Russula urens Russula cuprea
Russula velutipes Russula aurora Russula rosea var. aurora
Russula xerampelina Russula erythropus
Rutstroemia amentacea Ciboria amentacea Ciboria caucus
Rutstroemia baccarum Monilinia baccarum
Rutstroemia bulgarioides Piceomphale bulgarioides
Rutstroemia conformata Ciboria conformata
Rutstroemia echinophila Lanzia echinophila
Rutstroemia tuberosa Dumontinia tuberosa Sclerotinia tuberosa
S
Sarcodon imbricatus Hydnum imbricatum
Sarcodon leucopus Hydnum leucopus
Sarcodon scabrosus Hydnum scabrosum
Sarcodon violascens Phellodon violascens Bankera cinerea Bankera violascens
Sarcomyxa serotina Panellus serotinus Pleurotus serotinus
Sarcosoma rhytidium Plectania rhytidia Urnula rhytidia Peziza rhytidia
Sarcosphaera coronaria Sarcosphaera crassa Sarcosphaera eximia Peziza coronaria
Sarcosphaera crassa Sarcosphaera coronaria Sarcosphaera eximia Peziza coronaria
Sarcosphaera eximia Sarcosphaera coronaria Sarcosphaera crassa Peziza coronaria
Schizophyllum amplum Auriculariopsis ampla
Sclerangium polyrhizon Scleroderma polyrhizum Lycoperdon polyrhizum Sclerangium polyrhizum Scleroderma geaster
Sclerangium polyrhizum Scleroderma polyrhizum Lycoperdon polyrhizum Sclerangium polyrhizon Scleroderma geaster
Scleroderma aurantium Scleroderma citrinum Scleroderma vulgare
Scleroderma citrinum Scleroderma aurantium Scleroderma vulgare
Scleroderma geaster Scleroderma polyrhizum Lycoperdon polyrhizum Sclerangium polyrhizon Sclerangium polyrhizum
Scleroderma polyrhizum Lycoperdon polyrhizum Sclerangium polyrhizon Sclerangium polyrhizum Scleroderma geaster
Scleroderma vulgare Scleroderma citrinum Scleroderma aurantium
Sclerotinia coryli Ciboria coryli
Sclerotinia tuberosa Dumontinia tuberosa Rutstroemia tuberosa
Sclerotium giganteum Polyporus umbellatus Dendropolyporus umbellatus Polyporus ramosissimus
Scutiger cristatus Albatrellus cristatus
Scutiger oregonensis Albatrellus pes-caprae Scutiger pes-caprae
Scutiger ovinus Albatrellus ovinusPolyporus ovinus
Scutiger pes-caprae Albatrellus pes-caprae Scutiger oregonensis
Scutiger subrubescens Albatrellus subrubescens
Secotium agaricoides Chlorophyllum agaricoides Endoptychum agaricoides
Sepedonium chrysospermum Hypomyces chrysospermus
Setulipes androsaceus Gymnopus androsaceus Marasmius androsaceus
Setulipes quercophilus Gymnopus quercophilus  Marasmius quercophilus
Sistotrema lacteum Irpex lacteus
Smardaea planchonis Greletia planchonis Plicaria planchonis
Spathularia neesii Spathularia rufa
Spathularia rufa Spathularia neesii
Sphaeria cinnabarina Nectria cinnabarina Tubercularia vulgaris
Sphaerobolus dentatus Sphaerobolus stellatus
Sphaerobolus stellatus Sphaerobolus dentatus
Sphaerosporella brunnea Trichophaea brunnea
Spumaria alba Mucilago crustacea
Stephensia bombycina Genea bombycina
Stereum insignitum Stereum subtomentosum
Stereum pallidum Cotylidia pannosa Thelephora pallida Thelephora pannosa
Stereum rubiginosum Hymenochaete rubiginosa Hymenochaete ferruginea
Stereum subtomentosum Stereum insignitum
Stictis versicolor Propolis farinosa Propolis versicolor
Strobilomyces floccopus Strobilomyces strobilaceus
Strobilomyces strobilaceus Strobilomyces floccopus
Stropharia caerulea Stropharia cyanea
Stropharia cyanea Stropharia caerulea
Stropharia ferrii Stropharia rugosoannulata
Stropharia luteonitens Protostropharia luteonitens Psilocybe luteonitens
Stropharia rugosoannulata Stropharia ferrii
Stropharia semiglobata Protostropharia semiglobata
Stropharia squamosa Leratiomyces squamosus
Suillellus dupainii Rubroboletus dupainii Boletus dupainii
Suillellus luridus Boletus luridus
Suillellus permagnificus Exsudoporus permagnificus Boletus permagnificus
Suillellus pulchrotinctus Rubroboletus pulchrotinctus Boletus pulchrotinctus
Suillellus queletii Boletus lateritius Boletus queletii
Suillellus rhodoxanthus Rubroboletus rhodoxanthus Boletus rhodoxanthus
Suillellus rubrosanguineus Rubroboletus rubrosanguineus Boletus splendidus ssp. moseri Boletus rubrosanguineus
Suillellus satanas Rubroboletus satanas Boletus satanas
Suillus collinitus Suillus fluryi
Suillus elegans Suillus grevillei
Suillus fluryi Suillus collinitus
Suillus grevillei Suillus elegans
Suillus lakei Boletinus lakei
Suillus piperatus Chalciporus piperatus Boletus piperatus
T  
Tapesia rosae Mollisia rosae
Tapinella atrotomentosa Paxillus atrotomentosus
Tapinella panuoides Paxillus panuoides
Tarzetta cupularis Peziza cupularis Pustularia cupularis Geopyxis cupularis
Tephrocybe rancida Lyophyllum rancidum
Terana caerulea Pulcherricium caeruleum
Thelephora mollissima Thelephora penicillata Thelephora spiculosa
Thelephora pallida Cotylidia pannosa Thelephora pannosa Stereum pallidum
Thelephora pannosa Cotylidia pannosa Thelephora pallida Stereum pallidum
Thelephora penicillata Thelephora mollissima Thelephora spiculosa
Thelephora spiculosa Thelephora penicillata Thelephora mollissima
Tilachlidium brachiatum Clavaria brachiata Isaria brachiata
Trametes abietina var. fuscoviolacea Trichaptum fuscoviolaceum Trichaptum hollii
Trametes betulina Lenzites betulina
Trametes cervina Trametopsis cervina
Trametes confragosa Daedaleopsis confragosa Daedalea confragosa Daedaleopsis rubescens Lenzites confragosa
Trametes hirsuta Polystictus hirsutus
Trametes ochracea Trametes zonata
Trametes quercina Daedalea quercina Lenzites quercina
Trametes versicolor Coriolus versicolor
Trametes zonata Trametes ochracea
Trametopsis cervina Trametes cervina
Tremella auricula Auricularia auricula-judae Hirneola auricula-judae Аuricularia auricula
Tremella foliacea Phaeotremella foliacea
Tremella helvelloides Guepinia helvelloides Guepinia rufa Tremiscus helvelloides
Tremellodon gelatinosus Pseudohydnum gelatinosum
Tremiscus helvelloides Guepinia helvelloides Guepinia rufa Tremella helvelloides
Trichaptum fuscoviolaceum Trichaptum hollii Trametes abietina var. fuscoviolacea
Trichaptum hollii Trichaptum fuscoviolaceum Trametes abietina var. fuscoviolacea
Trichaster melanocephalus Geastrum melanocephalum
Tricholoma apium Tricholoma helviodor
Tricholoma argyraceum Tricholoma scalpturatum
Tricholoma auratum Tricholoma equestre Tricholoma flavovirens
Tricholoma batschii Tricholoma subannulatum Tricholoma fracticum
Tricholoma bufonium Tricholoma sulphureum var. bufonium
Tricholoma equestre Tricholoma auratum Tricholoma flavovirens
Tricholoma filamentosum Tricholoma pardinum var. filamentosum
Tricholoma flavobrunneum Tricholoma fulvum Tricholoma nictitans
Tricholoma flavovirens Tricholoma equestre Tricholoma auratum
Tricholoma fracticum Tricholoma batschii Tricholoma subannulatum
Tricholoma fulvum Tricholoma flavobrunneum Tricholoma nictitans
Tricholoma gambosum Calocybe gambosa Tricholoma georgii
Tricholoma georgii Calocybe gambosa Tricholoma gambosum
Tricholoma helviodor Tricholoma apium
Tricholoma metapodium Porpoloma metapodium Hygrocybe metapodia
Tricholoma nictitans Tricholoma fulvum Tricholoma flavobrunneum
Tricholoma pardinum var. filamentosum Tricholoma filamentosum
Tricholoma personatum Lepista personata Lepista saeva Tricholoma saevum Rhodopaxillus saevus
Tricholoma pseudoalbum Tricholoma stiparophyllum
Tricholoma rutilans Tricholomopsis rutilans
Tricholoma saevum Lepista personata Lepista saeva Tricholoma personatum Rhodopaxillus saevus
Tricholoma scalpturatum Tricholoma argyraceum
Tricholoma stiparophyllum Tricholoma pseudoalbum
Tricholoma subannulatum Tricholoma batschii Tricholoma fracticum
Tricholoma sulphureum var. bufonium Tricholoma bufonium
Tricholomopsis rutilans Tricholoma rutilans
Trichophaea brunnea Sphaerosporella brunnea
Trichopilus jubatus Entoloma jubatum
Trichopilus porphyrophaeus Entoloma porphyrophaeum
Tubaria autochthona Tubaria dispersa
Tubaria dispersa Tubaria autochthona
Tuber aestivum Tuber uncinatum
Tuber albidum Tuber borchii
Tuber borchii Tuber albidum
Tuber uncinatum Tuber aestivum
Tubercularia vulgaris Nectria cinnabarina Sphaeria cinnabarina
Tulostoma moravecii Tulostoma simulans
Tulostoma simulans Tulostoma moravecii
Tylopilus felleus Boletus felleus
Tylopilus porphyrosporus Porphyrellus porphyrosporus Porphyrellus pseudoscaber Tylopilus pseudoscaber
Tylopilus pseudoscaber Porphyrellus porphyrosporus Tylopilus porphyrosporus Porphyrellus pseudoscaber
Tyromyces caesius Postia caesia Polyporus caesius
U  
Urnula pouchetii Neournula pouchetii
Urnula rhytidia Plectania rhytidia Sarcosoma rhytidium Peziza rhytidia
Ustulina deusta Kretzschmaria deusta
V  
Verpa bohemica Ptychoverpa bohemica Morchella bohemica
Verpa conica Verpa digitaliformis
Verpa digitaliformis Verpa conica
Viridis odora Clitocybe odora Clitocybe viridis
Volvaria bombycina Volvariella bombycina
Volvariella bombycina Volvaria bombycina
Volvariella gloiocephala Volvariella speciosa Volvopluteus gloiocephalus
Volvariella pusilla var. taylorii Volvariella taylorii
Volvariella speciosa Volvariella gloiocephala Volvopluteus gloiocephalus
Volvariella taylorii Volvariella pusilla var. taylorii
Volvopluteus gloiocephalus Volvariella gloiocephala Volvariella speciosa
W
Wynnella silvicola Midotis lingua Helvella silvicola
X  
Xerocomellus chrysenteron Boletus chrysenteron Xerocomus chrysenteron
Xerocomellus cisalpinus Xerocomus cisalpinus Boletus cisalpinus
Xerocomellus porosporus Xerocomus porosporus
Xerocomellus pruinatus Boletus pruinatus Xerocomus pruinatus
Xerocomellus rubellus Hortiboletus rubellus Boletus rubellus Xerocomus versicolor Xerocomus rubellus
Xerocomus badius Imleria badia Boletus badius
Xerocomus bubalinus Hortiboletus bubalinus Boletus bubalinus
Xerocomus chrysenteron Xerocomellus chrysenteron Boletus chrysenteron
Xerocomus cisalpinus Xerocomellus cisalpinus Boletus cisalpinus
Xerocomus depilatus Hemileccinum depilatum Boletus depilatus
Xerocomus ferrugineus Boletus ferrugineus
Xerocomus ichnusanus Alessioporus ichnusanus Boletus ichnusanus
Xerocomus impolitus Hemileccinum impolitum Boletus impolitus
Xerocomus lanatus Xerocomus subtomentosus Boletus subtomentosus
Xerocomus leonis Aureoboletus moravicus Boletus moravicus Xerocomus moravicus
Xerocomus moravicus Aureoboletus moravicus Boletus moravicus Xerocomus leonis
Xerocomus parasiticus Pseudoboletus parasiticus Boletus parasiticus
Xerocomus pelletieri Phylloporus pelletieri Phylloporus rhodoxanthus
Xerocomus persicolor Rheubarbariboletus persicolor Boletus persicolor
Xerocomus porosporus Xerocomellus porosporus
Xerocomus pruinatus Xerocomellus pruinatus Boletus pruinatus
Xerocomus pulverulentus Cyanoboletus pulverulentus Boletus pulverulentus
Xerocomus roseoalbidus Pulchroboletus roseoalbidus Boletus roseoalbidus
Xerocomus rubellus Hortiboletus rubellus Boletus rubellus Xerocomus versicolor Xerocomellus rubellus
Xerocomus subtomentosus Boletus subtomentosus Xerocomus lanatus
Xerocomus versicolor Hortiboletus rubellus Boletus rubellus Xerocomus rubellus Xerocomellus rubellus
Xeromphalina cauticinalis Xeromphalina fellea
Xeromphalina fellea Xeromphalina cauticinalis
Xerula longipes Xerula pudens
Xerula pudens Xerula longipes
Xerula radicata Oudemansiella radicata Hymenopellis radicata
Xylodon sambuci Hyphodontia sambuci Lyomyces sambuci