Ливади, пасища и градини

Голяма част от гъбите се намират сред ливади, пасища, градини и други открити места. Предназначението на терена силно влияе на това какви гъби се откриват там.

Пасищата са места, които системно се посещават от домашни животни и биват обогатявани чрез естествено торене. Освен че торят, животните спомагат и за разнасянето на спорите. Често такива места се свързват с високо съдържание на азот в почвата. Гъби от родовете Agaricus, Agrocybe, Coprinus, Stropharia, Marasmius, Panaeolus, Bovista и други са типични за пасищата. Някои гъби плододават директно върху изпражненията и се наричат копрофилни. Други се развиват заради изобилие на гниеща слама, стърготини и растителни отпадъци резултат от човешка дейност. Градини и тревни площи в населени места предлагат подобни условия, но при тях видовото разнообразие зависи от степента на замърсяване.

Изключително пъстра е палитрата от гъби срещани по пасища, където пашуването не е толкова интензивно и по крайгорските ливади останали слабо повлияни от човека дълги години. В такива места типично присъства и голямо разнообразие ниска тревиста и храстовидна растителност, както и мъхове. Характерни за тези ливади са гъби от родове като Hygrocybe, Entoloma, Clavaria, Geoglossum, Dermoloma, Camarophyllopsis като допълнение към гъбите срещани повсеместно.

 

Латинско име Българско име Снимка Бележка
Agaricus arvensis Ливадна печурка Пасища
Agaricus benesii Пасища
Agaricus bitorquis Паважна печурка Градини, паркове и пасища
Agaricus campestris Полска печурка Пасища и градини
Agaricus comtulus Дребна печурка Пасища
Agaricus cupreobrunneus Меднокафява печурка Пасища
Agaricus depauperatus Пасища
Agaricus langei Пасища покрай гори
Agaricus litoralis Пасища
Agaricus urinascens Едроспорова печурка Пасища
Agaricus xanthodermus Карболова печурка Пасища, паркове и градини
Agrocybe cylindracea Тополова пънчушка Останки от тополи и други дървета
Agrocybe molesta Градини, паркове и пасища
Agrocybe pediades Пасища и стари ниви
Agrocybe praecox Пролетна гъба Повсеместно
Amanita vittadinii Едролюспеста мухоморка Пасища, градини и паркове
Armillaria mellea Обикновена пънчушка Градини и паркове
Arrhenia griseopallida Пасища
Arrhenia peltigerina Върху лишеи Peltigera
Arrhenia retiruga Върху мъхове
Arrhenia rickenii Върху мъхове
Arrhenia spathulata Върху мъхове
Bolbitius vitellinus Жълт болбитиус Повсеместно
Bovista plumbea Оловносива пърхутка Пасища
Calocybe carnea Пасища и ливади
Calocybe gambosa Майска гъба Пасища, ливади и паркове
Calvatia excipuliformis Главеста пърхутка Ливади
Calvatia fragilis Пасища и ливади
Calvatia gigantea Гигантска пърхутка Пасища и ливади
Calvatia utriformis Полска пърхутка Пасища и ливади
Camarophyllopsis atropuncta Ливади
Camarophyllopsis foetens Ливади
Chlorophyllum agaricoides Печурковиден хлорофилум Пасища, ливади и степи
Clathrus archeri Арчеров клатрус Пасища и горски покрайнини
Clavaria acuta Ливади
Clavaria fragilis Ливади
Clavaria zollingeri Ливади
Clavulinopsis corniculata Ливади
Clavulinopsis fusiformis Ливади
Clavulinopsis laeticolor Ливади
Clavulinopsis luteoalba Ливади
Clitocybe collina Крайгорски ливади
Clitocybe rivulosa Бяла отровна орешарка Пасища, ливади и паркове
Clitocybe sinopica Пасища и паркове
Conocybe apala Пасища, паркове и градини
Contumyces vesuvianus Пасища
Coprinellus disseminatus Дребна копринка Паркове и градини
Coprinellus micaceus Зърнеста копринка Паркове и градини
Coprinopsis atramentaria Сива копринка Пасища, паркове и градини
Coprinopsis lagopus Паркове, градини, ливади
Coprinopsis nivea Снежнобяла копринка Пасища и ливади, копрофилен вид
Coprinus comatus Порцеланова копринка Пасища, ливади, паркове и градини
Crinipellis scabellus Пасища и ливади
Crinipellis subtomentosa Мавритански кринипелис Пасища и ливади
Crucibulum laeve Жълта гнездовка Пасища и ливади върху растителна материя и изпражнения
Cuphophyllus flavipes Ливади
Cuphophyllus fornicatus Ливади
Cuphophyllus pratensis Есенна ливадна гъба Ливади
Cuphophyllus radiatus Ливади
Cuphophyllus russocoriaceus Парфюмирана ливадна гъба Ливади
Cuphophyllus virgineus Снежнобяла ливадна гъба Ливади
Cyathus olla Гладък циатус Пасища и ливади върху растителна материя
Cyathus stercoreus Торен циатус Пасища и ливади върху изпражнения, копрофилен вид
Deconica coprophila Пасища и ливади върху изпражнения, копрофилен вид
Deconica montana Ливади, сред мъхове
Dermoloma cuneifolium Обикновена дермолома Ливади
Disciseda bovista Пасища, степи
Disciseda candida Пасища, степи
Entoloma chalybaeum Ливади
Entoloma clypeatum Обикновена сливовка Ливади, пасища и градини, в съседство с розоцветни храсти
Entoloma conferendum Ливади и пасища
Entoloma exile Ливади
Entoloma formosum Ливади
Entoloma griseocyaneum Ливади
Entoloma incanum Маслиненозелена сливовка Ливади
Entoloma infula Ливади
Entoloma jubatum Ливади и пасища
Entoloma longistriatum Ливади
Entoloma mougeotii Ливади
Entoloma neglectum Ливади и пасища
Entoloma porphyrophaeum Ливади и пасища
Entoloma sepium Ливади, пасища и градини, в съседство с розоцветни храсти
Entoloma sericellum Ливади
Entoloma sericeum Ливади и пасища
Entoloma serrulatum Ливади
Entoloma sodale Ливади
Flammulina ononidis Пасища с бодлив гръмотрън
Floccularia luteovirens Степи и горски покрайнини
Galerina clavata Пасища и ливади
Galerina graminea Пасища и ливади
Galerina marginata Отровна галерина Върху дървесина или почва, понякога на открито
Geoglossum umbratile Ливади
Gliophorus irrigatus Ливади
Gliophorus laetus Ливади
Gliophorus perplexus Керемиденочервена черешова гъба Ливади
Gliophorus psittacinus Папагалска черешова гъба Ливади и храсталаци
Gymnopus dryophilus Пасища, по-често в гори
Gymnopus impudicus Крайгорски пасища
Hemimycena cucullata Горски покрайнини
Hydropus subalpinus Горски покрайнини
Hygropus acutoconica Жълта черешова гъба Ливади
Hygrocybe aurantiosplendens Ливади
Hygrocybe cantharellus Ливади
Hygrocybe ceracea Восъчна черешова гъба Ливади
Hygrocybe chlorophana Ливади
Hygrocybe citrinovirens Лимоненожълта черешова гъба Ливади
Hygrocybe coccinea Червена черешова гъба Ливади
Hygrocybe conica Чернееща черешова гъба Ливади, паркове и градини
Hygrocybe glutinipes Ливади
Hygrocybe helobia Ливади
Hygrocybe ingrata Ливади
Hygrocybe insipida Ливади
Hygrocybe intermedia Ливади
Hygrocybe miniata Ливади
Hygrocybe nitrata Сиво-кафява черешова гъба Ливади
Hygrocybe punicea Тъмночервена черешова гъба Ливади
Hygrocybe quieta Ливади
Hygrocybe reidii Ливади
Hygrocybe spadicea Кафяво-жълта черешова гъба Ливади
Hygrocybe subpapillata Ливади
Hygrophoropsis macrospora Пасища и ливади
Hypholoma ericaeum Пасища, на влажни места
Infundibulicybe gibba Горски покрайнини
Lacrymaria lacrymabunda Градини и паркове
Lepiota brunneoincarnata Червено-кафява сърнелка Пасища, ливади и паркове
Lepiota cristata Гребенеста сърнелка Пасища, ливади и паркове
Lepiota erminea Пасища и ливади
Lepiota oreadiformis Пасища и ливади
Lepiota subincarnata Пасища и ливади
Lepiota sublaevigata Ливади и дюни
Lepista luscina Сиво-кафява леписта Пасища и ливади
Lepista personata Ливадна виолетка Пасища, ливади, паркове и градини
Lepista sordida Сивкава виолетка Пасища, ливади, паркове и градини
Leucoagaricus leucothites Бяла сърнелка Пасища, ливади и паркове
Leucopaxillus giganteus Гигантски леукопаксилус Пасища и горски покрайнини
Leucopaxillus lepistoides Сапунка Пасища и ливади
Lichenomphalia umbellifera Влажни ливади сред водорасли
Lycoperdon ericaeum Пасища, ливади
Lycoperdon lividum Пасища, ливади
Lycoperdon pratense Ливадна пърхутка Пасища, ливади
Lyophyllum decastes Кичурка Горски покрайнини, паркове и градини
Lysurus cruciatus Градини и селскостопански терени
Macrocystidia cucumis Горски покрайнини
Macrolepiota excoriata Полска сърнела Пасища и ливади
Macrolepiota mastoidea Елегантна сърнела Пасища и ливади
Macrolepiota procera Сърнела Пасища и ливади
Marasmiellus maas-geesterani Ливади и пасища
Marasmiellus tricolor Ливади и градини
Marasmius anomalus Ливади и пасища
Marasmius collinus Ливади и пасища
Marasmius curreyi Ливади и пасища
Marasmius oreades Челядинка Пасища, ливади, паркове и градини
Marasmius scorodonius Крайгорски ливади
Melanoleuca exscissa Пасища и ливади
Mycena aetites Ливади, пасища и градини
Mycena flavoalba Крайгорски ливади
Mycena olivaceomarginata Ливади и пасища
Mycena pseudopicta Ливади, паркове, сухи места
Myriostoma coliforme Мириостома Храсталаци, пасища и градини
Omphalina pyxidata Пасища и ливади
Panaeolina foenisecii Пасища, паркове и градини
Panaeolus acuminatus Пасища и ливади
Panaeolus antillarum Пасища и селскостопански терени върху изпражнения, копрофилен вид
Panaeolus desertorum Пасища, степи
Panaeolus papilionaceus Пасища и ливади върху изпражнения, копрофилен вид
Panaeolus semiovatus Пасища и ливади върху изпражнения, копрофилен вид
Panaeolus subfirmus Пасища и ливади върху изпражнения, копрофилен вид
Parasola plicatilis Пасища, паркове и градини
Peziza vesiculosa Места с натрупани растителни отпадъци
Phallus hadriani Розов фалус Пасища, паркове и градини
Pholiota gummosa Пасища, в близост до гниеща дървесина
Pisolithus arhizus Бохемски трюфел Пасища и ливади
Pleurotus eryngii Ветрогонова гъба Пасища с полски ветрогон
Polyporus arcularius Пасища и ливади, върху гниеща дървесина
Poronia punctata Пасища върху изпражнения, копрофилен вид
Porpoloma metapodium Ливади
Psathyrella candolleana Пасища, паркове и градини
Psilocybe semilanceata Планински пасища
Ramariopsis crocea Ливади
Rhizomarasmius undatus Папратова челядинка Ливади, под папрати
Rickenella fibula Крайгорски ливади, сред мъхове
Rickenella swartzii Крайгорски ливади, сред мъхове
Stropharia albonitens Пасища и ливади
Stropharia coronilla Бежова строфария Пасища
Stropharia inuncta Пасища и горски покрайнини
Stropharia luteonitens Пасища
Stropharia melanosperma Пасища
Stropharia rugosoannulata Сламена гъба Пасища и селскостопански терени
Stropharia semiglobata Торна строфария Пасища и ливади върху изпражнения, копрофилен вид
Tubaria furfuracea Повсеместно
Tulostoma Тулостома Разнообразни местообитания на открито
Volvariella gloiocephala Волвария Пасища, паркове, градини и селскостопански терени

 

Върни до горе