Кладници и дървесни гъби с ламели

Истинските кладници са всички видове принадлежащи към род Pleurotus. Те растат върху дървесина или мъртва растителна материя. Имат шапки с форми напододобавящи уши или миди, светли ламели и къси, странично разположени или отсъстващи пънчета.

Латинско име Българско име Снимка Расте върху
Pleurotus ostreatus Кладница широколистни, рядко иглолистни
Pleurotus pulmonarius Белодробна кладница широколистни
Pleurotus cornucopiae Слетложълта кладница широколистни
Pleurotus dryinus широколистни, рядко иглолистни
Pleurotus eryngii Ветрогонова гъба корени на ветрогон (Eryngium)

Следват други дървесни гъби с ламели. Те не са сродни с кладниците, нито помежду си в повечето случаи. Много от тях наподобяват истинските кладници и създават предпоставки за объркване от неопитни гъбари. Поради тази причина те са поместени на тази страница.

Латинско име Българско име Снимка Расте върху
Crepidotus Крепидотус
Crepidotus autochthonus широколистни, почва
Crepidotus calolepis широколистни, иглолистни
Crepidotus crocophyllus широколистни
Hohenbuehelia petaloides широколистни, почва
Lentinellus cochleatus Жълто-червена кладница широколистни, иглолистни
Lentinellus micheneri широколистни, иглолистни
Lentinula edodes Шиитаке широколистни (култивиране)
Lentinus strigosus широколистни
Lentinus tigrinus Тигров лентинус широколистни, почва
Neofavolus suavissimus широколистни
Neolentinus lepideus Траверсна гъба иглолистни
Neolentinus schaefferi широколистни
Omphalotus olearius Горчива миризливка широколистни, почва
Ossicaulis lignatilis широколистни
Panellus mitis иглолистни
Panellus serotinus широколистни
Panellus stipticus широколистни
Panus conchatus широколистни
Phyllotopsis nidulans Оранжева кладница широколистни, иглолистни
Plicaturopsis crispa широколистни
Rhodotus palmatus Набръчкана прасковка широколистни
Schizophyllum commune Ветрилка широколистни, иглолистни
Tapinella atrotomentosa Кадифена киселка иглолистни, почва
Tapinella panuoides иглолистни

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>