Сърнели, сърнелки и зърненки

Гъбите събрани на тази страница принадлежат към няколко отделни рода, но съвкупността от следните белези прави много от тях лесно разпознаваеми:

– шапка покрита с люспи или брадавици, които се раздалечават с развитието и разширяването на шапката;
– бели, гъсти ламели, които са свободни от пънчето;
– наличие на частично покривало, което се скъсва и образува пръстен върху пънчето;
– бял споров прашец.

(За разлика от мухоморките (например Бялата мухоморка, Amanita verna), сърнелите и сърнелките нямат общо покривало и съответно волва.)

В миналото всички гъби с подобни характеристики са били групирани в един голям род – Lepiota. Съвременните разбирания са довели миколозите да ги разпределят в няколко отделни рода – Lepiota, Macrolepiota, Chlorophyllum, Leucoagaricus, Leucocoprinus, Echinoderma, Cystoderma, Chamaemyces, Melanophyllum и други, като всички принадлежат към семейство Agaricaceae (Печуркови).

Всички видове са сапротрофи, тоест те разграждат мъртва органична материя и не зависят директно от компанията на живи растения като храсти и дървета, на които пък разчитат микоризните гъби. Въпреки това те се срещат в разнообразни местообитания – градини, паркове и гори.

Сърнели

Показани са някои, но не всички, видове от тази група в сайта. Обикновената Сърнела (Macrolepiota procera) е една от най-едрите и разпознаваеми гуглести гъби в България. Тя е добре позната като ядлива и е често събирана от любители гъбари. Другите видове, макар също да се смятат за ядливи, са по-слабо познати. Нерядко поради незнание в кошницата на любителите гъбари попадат освен обикновената и различни други видове сърнели. Червенеещата сърнела е един вид, който може да причини симптоми на отравяне при някои чувствителни индивиди. Трябва да се упражнява и особено внимание да се избегне събиране и на различни видове сърнелки, сред които някои са опасно отровни (Lepiota, вижте в следващата секция по-долу).

 

Латинско име Българско име Снимка Особености
Macrolepiota procera Сърнела (Обикновена) Шапка с едри люспи. Пънче с дебел, подвижен пръстен и змиевиден рисунък под него.
Macrolepiota mastoidea Елегантна сърнела Шапка с изпъкнало връхче и дребни люспи. Пънче с нежен пръстен, почти гладко или със ситни люспици.
Macrolepiota excoriata Полска сърнела Шапка с люспи подредени като „зъбно колело“. Пънче с нежен пръстен и гладка повърхност. Расте на открито.
Chlorophyllum rhacodes
=Macrolepiota rhacodes
Червенееща сърнела Шапка с едри, надигнати кафяви люспи на светъл фон. Месо почервенява при нараняване.
Chlorophyllum olivieri Шапка с едри, надигнати сиво-кафяви люспи на бежов фон. Месо почервенява при нараняване.

Сърнелки

Гъбарите често се натъкват на гъби, които наподобяват по окраска сърнелите, но са с значително по-малък размер. Тези „умалени“ сърнели се наричат сърнелки. Групата е голяма и видовете показани тук представляват малка извадка от разпространените у нас видове (18 открити вида). Много от видовете са редки и се определят трудно поради малките си размери, нетрайността на някои белези и други причини. В групата има силно отровни видове и за това не е желателно събирането на нито един вид за консумация. За да не се допусне объркване на едрите сърнели с някои от тези отровни сърнелки, които на практика са с по-скромни размери, е препоръчително да не се събират сърнели или сърнелки с диаметър на шапката по-малък от 10 cm.

Латинско име Българско име Снимка Особености
Leucoagaricus leucothites
=Lepiota naucina
Бяла сърнелка Гладка шапка, рядко с фини люспи, разширена основа на пънче. Расте на открито.
Lepiota erminea
=Lepiota alba
Пънче с нежна, дантелена пръстенна зона. Расте на открито.
Lepiota oreadiformis Пънче с нежна, дантелена пръстенна зона. Расте на открито близо до гори.
Lepiota clypeolaria Охреножълта сърнелка Пънче с нежна, дантелена пръстенна зона. Расте в гори.
Lepiota magnispora Пънче с нежна, дантелена пръстенна зона. Расте в гори.
Lepiota ignivolvata Огнена сърнелка Пънче с пръстен с кафеникав ръб. Расте в гори.
Lepiota cristata Гребенеста сърнелка Пънче с нежен пръстен и виолетова основа. Неприятна миризма. Расте на открито и в гори.
Lepiota castanea Кестенява сърнелка Пънче без пръстен, с ръждив цвят и люспи. Неприятна или неопределена миризма. Расте в гори.
Lepiota felina Котешка сърнелка Кафяво-черни люспи по шапка, пръстен и пънче. Расте в иглолистни гори.
Lepiota brunneoincarnata Червено-кафява сърнелка Пънче с гирляндовидно пръстенче с винено-кафяви люспи. Расте на открито и в гори.
Lepiota subincarnata Пънче с фино гирляндовидно пръстенче. Расте на открито и в гори.
Echinoderma asperum Остролюспеста сърнелка Шапка с островърхи брадавици. Миризма на каучук. Расте на открито и в гори.

Зърненки

В тази група принадлежат гъби от родовете Cystoderma и Cystodermella. За разлика от сърнелите и сърнелките, техните шапки са покрити със зрънца вместо люспи или брадавици. Ламелите им са бели на цвят и обикновено са прираснали към пънчето в различна степен. Частичното покривало е също зърнисто и след разкъсването си, освен пръстен придава на долната част на пънчето зърниста окраска. Въпреки външните прилики, видовете от род Cystoderma имат амилоидни спори, докато тези от род Cystodermella имат неамилоидни спори.

Често се срещат различни видове в борови гори, особено през есента. В България са намерени 4 вида, но в Европа се срещат и други, някои от които са редки и трудно разпознаваеми без по-детайлен анализ. Не се знае дали в групата има отровни видове, но въпреки това не се препоръчва събирането на нито един от тях за храна. Някои видове имат характерна отблъскваща миризма на мухъл.

Латинско име Българско име Снимка
Cystoderma amianthinum Зърненка (Обикновена)
Cystoderma carcharias Сиво-розова зърненка
Cystodermella ambrosii
Cystodermella granulosum
Cystodermella cinnabarina Керемиденочервена зърненка

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>