Сърнели, сърнелки и зърненки

Гъбите събрани на тази страница принадлежат към няколко отделни рода, но съвкупността от следните белези прави много от тях лесно разпознаваеми:

– шапка покрита с люспи или брадавици, които се раздалечават с развитието и разширяването на шапката;
– гъсти ламели, които са свободни от пънчето, най-често бели на цвят;
– наличие на частично покривало, което се скъсва и образува пръстен върху пънчето;
– бял споров прашец (с изключения).

(За разлика от мухоморките (например Бялата мухоморка, Amanita verna), сърнелите и сърнелките нямат общо покривало и съответно волва.)

В миналото всички гъби с подобни характеристики са били групирани в един голям род – Lepiota. Съвременните разбирания са довели миколозите да ги разпределят в няколко отделни рода – Lepiota, Macrolepiota, Chlorophyllum, Leucoagaricus, Leucocoprinus, Echinoderma, Cystoderma, Cystolepiota, Chamaemyces, Melanophyllum и други, като всички принадлежат към семейство Agaricaceae (Печуркови).

Всички видове са сапротрофи, тоест те разграждат мъртва органична материя и не зависят пряко от компанията на живи растения като храсти и дървета, на които пък разчитат микоризните гъби. Срещат се в разнообразни местообитания: пасища, градини, паркове, гори и пясъчни дюни.

Сърнели

Обикновената Сърнела (Macrolepiota procera) е една от най-едрите и разпознаваеми гуглести гъби в България. Тя е добре позната като ядлива и е често събирана от любители гъбари. Другите видове, макар също да се смятат за ядливи, са по-слабо познати. Нерядко поради незнание в кошницата на любителите гъбари попадат освен обикновената и различни други видове сърнели. Червенеещата сърнела е един вид, който може да причини симптоми на отравяне при някои чувствителни индивиди. Трябва да се упражнява и особено внимание да се избегне събиране и на различни видове сърнелки, сред които някои са опасно отровни (Lepiota, вижте в следващата секция по-долу).

Латинско име Българско име Снимка Особености
Macrolepiota procera Сърнела (Обикновена) Шапка с едри люспи. Пънче с дебел, подвижен пръстен и змиевиден рисунък под него.
Macrolepiota konradii Звездовидна сърнела Шапка с голяма люспа в центъра с форма на звезда. Пънче с подвижен пръстен, почти гладко или със ситни люспици.
Macrolepiota mastoidea Елегантна сърнела Шапка с изпъкнало връхче и дребни люспи. Пънче с нежен, подвижен пръстен, почти гладко или със ситни люспици.
Macrolepiota excoriata Полска сърнела Шапка с люспи подредени като „зъбно колело“. Пънче с нежен, подвижен пръстен и гладка повърхност. Расте на открито.
Chlorophyllum rhacodes
=Macrolepiota rhacodes
Червенееща сърнела Шапка с едри, надигнати кафяви люспи на светъл фон. Месо почервенява при нараняване.
Chlorophyllum olivieri Шапка с едри, надигнати сиво-кафяви люспи на бежов фон. Месо почервенява при нараняване.
Chlorophyllum agaricoides Печурковиден хлорофилум Шапка стои конусовидна. Ламели са нагънати, оцветяват се жълто-кафяви, после стават прахообразни. Месо порозовява при нараняване.

Сърнелки

Гъбарите често се натъкват на гъби, които наподобяват по окраска сърнелите, но са с значително по-малък размер. Тези „умалени“ сърнели се наричат сърнелки. Групата е голяма и видовете показани тук представляват малка извадка от разпространените у нас видове. Много от тях са редки и трудни за определяне на око поради малките размери, нетрайността на някои белези и други причини. В групата има силно отровни видове и затова не е желателно събирането на нито един вид за консумация. За да не се допусне объркване на ядливите сърнели с отровните сърнелки е препоръчително да не се събират сърнели или сърнелки с диаметър на шапката по-малък от 10 cm.

Латинско име Българско име Снимка Особености
Leucoagaricus leucothites
=Lepiota naucina
Бяла сърнелка Гладка, бяла шапка, рядко с фини люспи, разширена основа на пънче. Расте на открито.
Leucoagaricus crystallifer Бяла, копринена шапка. Расте под дървета.
Leucoagaricus serenus Бяла, копринена шапка. Расте под дървета.
Leucoagaricus subvolvatus Бяла шапка с покривало. Внезапно разширена основа с остатъци от покривало. Расте върху песъчлива почва.
Leucoagaricus americanus Червеникаво-кафява, люспеста шапка. Пожълтява и почервенява при нараняване. Расте върху гниеща растителна материя.
Leucoagaricus pilatianus Червеникаво-кафява шапка с кадифена, напукваща се повърхност. Розовее при нараняване. Расте в гори и паркове в равнините.
Leucoagaricus wichanskyi Розово-кафеникава шапка с белезникави остатъци от покривало. Расте в гори и паркове в равнините.
Leucoagaricus barssii Сивкава, влакнесто-люспеста шапка. Пънче изтънява в основа. Расте в паркове и градини.
Lepiota erminea
=Lepiota alba
Пънче с нежни, дантелени повлекла. Расте на открито.
Lepiota oreadiformis Пънче с нежни, дантелени повлекла. Расте на открито.
Lepiota clypeolaria Охреножълта сърнелка Пънче с нежни, дантелени повлекла. Расте в гори.
Lepiota magnispora Пънче с нежни, дантелени повлекла с жълт оттенък. Расте в гори.
Lepiota sublaevigata Пънче с нежни, дантелени повлекла. Расте на открито.
Lepiota ignivolvata Огнена сърнелка Пънче с пръстен с кафеникав ръб. Расте в гори.
Lepiota cristata Гребенеста сърнелка Пънче с нежен пръстен и виолетова основа. Неприятна миризма. Расте на открито, в паркове и в гори.
Lepiota castanea Кестенява сърнелка Пънче без пръстен, с ръждив цвят и люспи. Неприятна или неопределена миризма. Расте в гори.
Lepiota boudieri Пънче с оранжево-кафяви парцалчета. Расте в гори.
Lepiota echinella Пънче без пръстен, с белезникави повлекла и кафяви люспи. Расте в широколистни гори.
Lepiota felina Котешка сърнелка Кафяво-черни люспи по шапка, пръстен и пънче. Расте в иглолистни гори.
Lepiota pseudolilacea Пънче с тесен пръстен с кафява ивица. Расте в паркове и гори.
Lepiota lilacea Пънче с тесен пръстен оцветен тъмнолилаво отдолу. Расте в паркове и градини.
Lepiota brunneoincarnata Червено-кафява сърнелка Винено-кафяви люспи по шапка и пънче. Расте на открито и в гори.
Lepiota subincarnata Розово-кафяви люспи по шапка и пънче. Расте на открито и в гори.
Lepiota farinolens Розово-кафяви люспи по шапка. Пънче с пръстен. Расте на открито по горски граници.
Lepiota griseovirens Тъмносиво-зеленикави люспи по шапка и пънче. Расте в гори.
Cystolepiota hetieri Шапка покрита със ситни трохи, почервеняващи части. Расте в гори.
Cystolepiota moelleri Шапка покрита със ситни, розови трохи. Расте в гори.
Cystolepiota bucknallii Шапка покрита със ситни, виолетови трохи. Расте в гори.
Cystolepiota seminuda Шапка с триъгълни люспи по ръба. Расте в гори.
Cystolepiota pulverulenta Островърха шапка покрита с трохи. Расте в гори.
Echinoderma asperum Остролюспеста сърнелка Шапка с островърхи брадавици. Пънче с широк, висящ пръстен. Миризма на каучук. Расте в гори и паркове.
Echinoderma calcicola Шапка с едри, вълнести люспи. Възходящ, накъсан пръстен. Миризма на каучук. Расте в гори и паркове.
Echinoderma carinii Шапка с люспи и брадавици. Без ясен пръстен. Расте в гори и паркове.
Echinoderma jacobi Шапка с брадавици и пухести повлекла. Без ясен пръстен. Расте в гори и паркове.
Melanophyllum haematospermum Ламели са червени. Зеленикав споров прашец, при престояване покафенява.

Зърненки

В тази група принадлежат гъби от родовете Cystoderma и Cystodermella. За разлика от сърнелите и сърнелките, техните шапки са покрити със зрънца вместо люспи или брадавици. Ламелите им са бели на цвят и обикновено са прираснали към пънчето в различна степен. Частичното покривало е също зърнисто и след разкъсването си, освен пръстен придава на долната част на пънчето зърниста окраска. Въпреки външните прилики, видовете от род Cystoderma имат амилоидни спори, докато тези от род Cystodermella имат неамилоидни спори. Относно въпроса дали тази група има родствена връзка с групата на Lepiota, Macrolepiota и останалите родове по-горе все още няма яснота.

Зърненките най-често се срещат в околността на гори, особено иглолистни, и най-вече през лятото и есента. В България са намерени 5 вида, но в Европа се срещат и други, някои от които са редки и трудно разпознаваеми без по-детайлен анализ. Не се знае дали в групата има отровни видове, но въпреки това не се препоръчва събирането на нито един от тях за храна. Някои видове имат характерна отблъскваща миризма на мухъл.

Латинско име Българско име Снимка
Cystoderma amianthinum Зърненка (Обикновена)
Cystoderma carcharias Сиво-розова зърненка
Cystodermella ambrosii
Cystodermella granulosum
Cystodermella cinnabarina Керемиденочервена зърненка

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>