Смръчкули, дипленки, панички и други аскомицети

Аскомицетите са гъби, които образуват своите спори в микроскопични структури наречени аскуси (или асци). В тази група членуват хиляди видове гъби растящи на разнообразни субстрати и само малка част от тях са достатъчно видими и разпознаваеми за да попаднат в кръгозора на любителя гъбар.

Добре познати аскомицети на любителите гъбари са смръчкулите и дипленките, трюфелите, кериното ухо и различни други гъби с форма наподобяваща паничка или купичка. Някои от тях ще бъдат показани тук, но трябва да се знае, че за болшинството от видовете от голямо значение за тяхното точно определяне е микроскопичната характеристика. С микроскоп се анализират структурите на клетъчно ниво. Спорите на всеки един вид са със специфична форма, размер и съдържание. Аскусите и други структури са също важни и носят информация за строежа на гъбата. Миколози са разработили специфични начини за оцветяване с багрила и реагенти за да се направят тези структури по-видими под микроскопа и същевременно да се докажат и някои биохимични показатели.

Латинско име Българско име Снимка Расте върху Сезон
Morchella elata Висока смръчкула почва пролет
Morchella esculenta Обикновена смръчкула почва пролет
Morchella semilibera Хибридна смръчкула почва пролет
Verpa bohemica Набръчкан напръстник почва пролет
Verpa conica Напръстник почва пролет
Gyromitra esculenta Обикновена дипленка почва пролет
Gyromitra gigas Гигантска дипленка почва пролет
Gyromitra fastigiata почва пролет
Gyromitra infula гнила дървесина, почва лято, есен
Gyromitra leucoxantha Жълто-бяла дисцина почва пролет
Gyromitra parma гнила дървесина, почва пролет
Gyromitra perlata Зърнеста дисцина гнила дървесина, почва пролет
Disciotis venosa Жилковиден дисциотис почва пролет
Helvella lacunosa Сиво-черна бучка почва пролет, лято, есен
Helvella phlebophora Набраздена бучка почва лято, есен
Helvella crispa Белезникава бучка почва есен
Helvella acetabulum Чашковидна бучка почва пролет, лято
Helvella costifera Оребрена бучка почва пролет, лято
Helvella confusa почва пролет, лято
Helvella leucomelaena Паничковидна бучка почва пролет
Helvella solitaria почва пролет, лято, есен
Helvella corium почва, пясък пролет, лято
Helvella macropus почва лято
Helvella fibrosa почва лято
Helvella ephippium Седловидна бучка почва пролет, лято
Helvella elastica Разтеглива бучка почва лято
Helvella panormitana почва пролет, лято, есен
Helvella atra Черна бучка почва пролет, лято, есен
Helvella spadicea Белостъблена бучка почва пролет
Rhizina undulata почва, изгоряла дървесина пролет, лято, есен
Plicaria endocarpoides огнища пролет
Peziza ammophila пясък есен, зима
Peziza badia почва лято, есен
Peziza badioconfusa почва, гнила дървесина пролет
Peziza vesiculosa почва, слама, компост, тор целогодишно
Peziza michelii Червено-кафява чашка почва лято, есен
Peziza saniosa почва лято
Peziza gerardii почва лято
Peziza lobulata почва, дървесина пролет, лято, есен
Sarcosphaera coronaria Виолетова звезданка почва пролет
Iodophanus carneus изпражнения, растителна материя пролет, лято, есен
Adelphella babingtonii Лещовидна пахиелла влажна дървесина, шишарки пролет, лято, есен
Sarcoscypha austriaca гниещи пръчки зима, пролет
Sarcoscypha coccinea Керино ухо гниещи пръчки зима, пролет
Sarcoscypha jurana гниещи пръчки на липа (Tilia) зима, пролет
Microstoma protractum Алпийска чашка почва, дървесина зима, пролет
Pithya vulgaris Обикновена пития клонки на ела (Abies) зима
Pithya cupressina Кипарисова пития клонки и листа на хвойна (Juniperus), кипарис (Cupressus) зима
Caloscypha fulgens почва пролет
Otidea onotica Магарешко ушенце почва лято, есен
Otidea leporina Заешко ушенце почва лято, есен
Otidea alutacea Сиво-жълто ушенце почва есен
Aleuria aurantia Оранжево керино ухо почва лято, есен
Sowerbyella fagicola почва лято
Sowerbyella rhenana почва лято
Tarzetta cupularis почва пролет, лято, есен
Humaria hemisphaerica почва лято, есен
Scutellinia влажна почва, влажна дървесина
Parascutellinia carneosanguinea почва лято, есен
Melastiza cornubiensis Бодлива меластиза почва пролет, лято, есен
Neottiella vivida мъх есен
Neottiella albocincta Бялоопасана неотиелла почва сред мъхове (Atrichum) лято, есен, зима
Pulvinula convexella почва лято, есен
Ramsbottomia asperior почва лято
Anthracobia macrocystis почва пролет, лято, есен
Cheilymenia stercorea изпражнения пролет, лято, есен
Ascobolus furfuraceus изпражнения целогодишно
Ascobolus carbonarius огнища пролет, лято
Geopyxis carbonaria почва, растителна материя, огнища пролет, лято, есен
Smardaea planchonis почва, пясък есен
Pseudoplectania nigrella почва пролет
Plectania rhytidia клонки пролет
Urnula craterium почва, дърво пролет
Neournula pouchetii почва под кедри (Cedrus) пролет
Leotia lubrica Обикновена желатинова шапчица почва лято, есен
Cudonia circinans почва лято
Cudonia confusa почва лято
Heyderia abietis иглички есен
Mitrula paludosa Блатна митрула растителна материя в мочурища лято
Neolecta vitellina Жълта свещичка почва лято
Spathularia flavida Жълта спатулария почва лято
Spathularia neesii почва лято
Hypocrea leucopus почва лято, есен
Cordyceps militaris насекоми пролет, лято, есен
Isaria farinosa насекоми лято, есен
Anthina flammea мъртви листа есен
Tilachlidium brachiatum гниещи растения, гъби целогодишно
Geoglossum umbratile Чернеещ геоглосум почва есен
Microglossum griseoviride почва лято, есен
Bisporella citrina Лимоненожълта чашка дърво лято, есен
Crocicreas coronatum гниещи пръчки есен
Chlorociboria aeruginascens Синьо-зелена хлороцибория дърво лято, есен
Ombrophila ianthina шишарки на смърч (Picea) лято
Rutstroemia bolaris клони на габър (Carpinus) зима, пролет
Rutstroemia bulgarioides Елово-шишаркова рутщрьомия шишарки на смърч (Picea) пролет
Rutstroemia elatina клони на ела (Abies) пролет
Lanzia echinophila Кестенова ланция кестени, жълъди лято, есен
Ciboria amentacea реси на елши (Alnus) и други зима, пролет
Ciboria coryli реси на леска (Corylus) зима, пролет
Ciboria rufofusca шишарки, люспи на ела (Abies), смърч (Picea) пролет
Ciboria conformata листа на елша (Alnus) пролет, лято
Dumontinia tuberosa влажна почва, с бяла съсънка (Anemone nemorosa) пролет
Encoelia fascicularis клони на тополи (Populus), ясен (Fraxinus) зима, пролет
Encoelia furfuracea клони на леска (Corylus) и елши (Alnus) зима, пролет
Propolis farinosa дърво целогодишно
Zeus olympius Зевс Олимпийски клони на черна мура (Pinus heldreichii) пролет, лято
Neodasyscypha cerina дърво целогодишно
Arachnopeziza aurelia растителна материя пролет, лято, есен
Lachnellula дърво
Capitotricha rubi малинови пръчки (Rubus) пролет, лято, есен
Lachnum virgineum растителна материя целогодишно
Mollisia cinerea дърво целогодишно
Mollisia rosae клони на шипки (Rosa) пролет, лято, есен
Ascocoryne дърво
Neobulgaria pura дърво лято, есен
Phragmotrichum chailletii шишарки на смърч (Picea) пролет
Diatrype disciformis дърво целогодишно
Diatrype stigma дърво целогодишно
Biscogniauxia nummularia дърво целогодишно
Kretzschmaria deusta дърво целогодишно
Poronia punctata конски изпражнения целогодишно
Daldinia дърво
Hypoxylon fragiforme дърво целогодишно
Hypoxylon howeanum дърво целогодишно
Xylaria hypoxylon Дървесна ксилария дърво целогодишно
Xylaria polymorpha Пръсти на мъртвеца дърво, почва целогодишно
Nectria cinnabarina пръчки целогодишно
Dialonectria episphaeria пиреномицети целогодишно
Neonectria дърво
Tuber aestivum Летен трюфел под земя лято, есен, зима
Tuber borchii Зимен бял трюфел под земя зима, пролет
Hydnotrya tulasnei Тюланова хиднотрия под земя лято, есен
Balsamia vulgaris под земя есен, зима, пролет
Stephensia bombycina под земя лято, есен
Elaphomyces granulatus Зърнест трюфел под земя лято, есен
Elaphomyces muricatus под земя лято, есен
Hypomyces chrysospermus манатаркови гъби пролет, лято, есен
Hypomyces lateritius млечници пролет, лято, есен
Mycogone rosea различни гъби, често мухоморки лято, есен

2 коментара Смръчкули, дипленки, панички и други аскомицети

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>