Смръчкули, дипленки, панички и други аскомицети

Зевс Олимпийски (Zeus olympius). Илюстрация на Емилия Богданова.

Аскомицетите са гъби, които образуват своите спори в микроскопични структури наречени аскуси (или асци). В тази група членуват хиляди видове гъби. Растат върху разнообразни специфични субстрати като клони, стъбла, реси, жълъди, шишарки, почва, въглени, изпражнения и много други. Повечето видове са съвсем миниатюрни и само малка част от тях са достатъчно едри за да попаднат в кръгозора на любителя гъбар.

Добре познати аскомицети са смръчкулите и дипленките, трюфелите, кериното ухо и различни други гъби с форма наподобяваща паничка или купичка. Някои от тях ще бъдат показани тук, но трябва да се знае, че за болшинството видове от голямо значение за точното определяне е микроскопичната характеристика. С микроскоп се анализират структурите на клетъчно ниво. Спорите на всеки един вид са със специфична форма, размер и съдържание. Аскусите и други структури са също важни и носят информация за строежа на гъбата. Миколози са разработили специфични начини за оцветяване с багрила и реагенти за да се направят тези структури по-видими под микроскопа и същевременно да се докажат и някои биохимични показатели.

Латинско име Българско име Снимка Расте върху Сезон
Morchella elata Висока смръчкула почва пролет
Morchella esculenta Обикновена смръчкула почва пролет
Morchella semilibera Хибридна смръчкула почва пролет
Verpa bohemica Набръчкан напръстник почва пролет
Verpa conica Напръстник почва пролет
Gyromitra esculenta Обикновена дипленка почва пролет
Gyromitra gigas Гигантска дипленка почва пролет
Gyromitra fastigiata почва пролет
Gyromitra infula гнила дървесина, почва лято, есен
Gyromitra leucoxantha Жълто-бяла дисцина почва пролет
Gyromitra accumbens почва пролет
Gyromitra parma гнила дървесина, почва пролет
Gyromitra perlata Зърнеста дисцина гнила дървесина, почва пролет
Disciotis venosa Жилковиден дисциотис почва пролет
Midotis lingua почва лято
Helvella fusca Кафява бучка почва пролет
Helvella lacunosa Сиво-черна бучка почва пролет, лято, есен
Helvella phlebophora Набраздена бучка почва лято, есен
Helvella crispa Белезникава бучка почва есен
Helvella acetabulum Чашковидна бучка почва пролет, лято
Helvella costifera Оребрена бучка почва пролет, лято
Dissingia confusa почва пролет
Dissingia leucomelaena Паничковидна бучка почва пролет
Helvella solitaria почва пролет, лято, есен
Helvella corium почва, пясък пролет, лято
Helvella cupuliformis почва лято, есен
Helvella macropus почва лято
Helvella fibrosa почва лято
Helvella ephippium Седловидна бучка почва пролет, лято
Helvella elastica Разтеглива бучка почва лято
Helvella panormitana почва пролет, лято, есен
Helvella atra Черна бучка почва пролет, лято, есен
Helvella spadicea Белостъблена бучка почва пролет
Rhizina undulata почва, изгоряла дървесина пролет, лято, есен
Plicaria endocarpoides огнища пролет
Peziza ammophila пясък есен, зима
Legaliana badia почва лято, есен
Phylloscypha phyllogena почва, гнила дървесина пролет
Peziza vesiculosa почва, слама, компост, тор целогодишно
Paragalactinia succosa почва лято, есен
Paragalactinia succosella почва лято, есен
Paragalactinia michelii Червено-кафява чашка почва лято, есен
Phylloscypha boltonii пясък, почва есен, зима
Peziza saniosa почва лято
Ionopezia gerardii почва лято
Geoscypha tenacella огнища пролет, лято, есен
Peziza lobulata почва, дървесина пролет, лято, есен
Sarcosphaera coronaria Виолетова звезданка почва пролет
Rhodoscypha ovilla почва есен
Iodophanus carneus изпражнения, растителна материя пролет, лято, есен
Adelphella babingtonii Лещовидна пахиелла влажна дървесина, шишарки пролет, лято, есен
Sarcoscypha austriaca гниещи пръчки зима, пролет
Sarcoscypha coccinea Керино ухо гниещи пръчки зима, пролет
Sarcoscypha jurana гниещи пръчки на липа (Tilia) зима, пролет
Microstoma protractum Алпийска чашка почва, дървесина зима, пролет
Pithya vulgaris Обикновена пития клонки на ела (Abies) зима
Pithya cupressina Кипарисова пития клонки и листа на хвойна (Juniperus), кипарис (Cupressus) зима
Caloscypha fulgens почва пролет
Otidea onotica Магарешко ушенце почва лято, есен
Otidea leporina Заешко ушенце почва лято, есен
Otidea alutacea Сиво-жълто ушенце почва есен
Aleuria aurantia Оранжево керино ухо почва лято, есен
Acervus epispartius почва есен
Sowerbyella fagicola почва лято
Sowerbyella rhenana почва лято
Tarzetta cupularis почва пролет, лято, есен
Humaria hemisphaerica почва лято, есен
Trichophaea gregaria почва лято
Trichophaea pseudogregaria почва лято
Trichophaea woolhopeia почва лято, есен
Trichophaea brunnea почва, огнища лято, есен
Scutellinia Скутелиния влажна почва, влажна дървесина
Parascutellinia carneosanguinea почва лято, есен
Melastiza cornubiensis Бодлива меластиза почва пролет, лято, есен
Neottiella vivida мъх есен
Neottiella albocincta Бялоопасана неотиелла почва сред мъхове (Atrichum) лято, есен, зима
Pulvinula convexella почва лято, есен
Cheilymenia granulata изпражнения лято, есен
Cheilymenia stercorea изпражнения пролет, лято, есен
Ramsbottomia asperior почва лято
Anthracobia macrocystis почва, огнища пролет, лято, есен
Ascobolus furfuraceus изпражнения целогодишно
Ascobolus carbonarius огнища пролет, лято
Geopyxis carbonaria почва, растителна материя, огнища пролет, лято, есен
Smardaea planchonis почва, пясък есен
Pseudoplectania nigrella почва пролет
Plectania rhytidia клонки по земята пролет
Urnula craterium почва, дърво пролет
Neournula pouchetii почва под кедри (Cedrus) пролет
Leotia lubrica Обикновена желатинова шапчица почва лято, есен
Cudonia circinans почва лято
Cudonia confusa почва лято
Heyderia abietis иглички есен
Mitrula paludosa Блатна митрула растителна материя в мочурища лято
Neolecta vitellina Жълта свещичка почва лято
Spathularia flavida Жълта спатулария почва лято
Spathularia neesii почва лято
Trichoderma leucopus почва лято, есен
Claviceps purpurea Мораво рогче почва, от склероций пролет, лято
Cordyceps militaris насекоми пролет, лято, есен
Isaria farinosa насекоми лято, есен
Anthina flammea мъртви листа есен
Tilachlidium brachiatum гниещи растения, гъби целогодишно
Geoglossum umbratile Чернеещ геоглосум почва есен
Microglossum griseoviride почва лято, есен
Bisporella citrina Лимоненожълта чашка дърво лято, есен
Chloroscypha Хлоросцифа листа, клонки на кипарисови (Cupressaceae)
Crocicreas coronatum гниещи пръчки есен
Hymenoscyphus fructigenus жълъди лято, есен
Chlorociboria aeruginascens Синьо-зелена хлороцибория дърво лято, есен
Chlorociboria aeruginosa дърво лято, есен
Ombrophila ianthina шишарки на смърч (Picea) лято
Rutstroemia bolaris клони на габър (Carpinus) зима, пролет
Rutstroemia bulgarioides Елово-шишаркова рутщрьомия шишарки на смърч (Picea) пролет
Rutstroemia elatina клони на ела (Abies) пролет
Lanzia echinophila Кестенова ланция кестени, жълъди (Castanea, Quercus) лято, есен
Ciboria amentacea реси на елши (Alnus) и други зима, пролет
Ciboria batschiana жълъди на дъб (Quercus) лято, есен
Ciboria coryli реси на леска (Corylus) зима, пролет
Ciboria rufofusca шишарки, люспи на ела (Abies), смърч (Picea) пролет
Ciboria conformata листа на елша (Alnus) пролет, лято
Dumontinia tuberosa влажна почва, с бяла съсънка (Anemone nemorosa) пролет
Monilinia baccarum Боровинкова монилиния черни боровинки (Vaccinium myrtillus) пролет
Bulgaria inquinans дърво целогодишно
Encoelia fascicularis клони на тополи (Populus), ясен (Fraxinus) зима, пролет
Encoelia furfuracea клони на леска (Corylus) и елши (Alnus) зима, пролет
Cyclaneusma niveum борови иглички (Pinus) пролет, лято, есен
Propolis farinosa дърво целогодишно
Zeus olympius Зевс Олимпийски клони на черна мура (Pinus heldreichii) пролет, лято
Neodasyscypha cerina дърво целогодишно
Arachnopeziza aurelia растителна материя пролет, лято, есен
Lachnellula дърво
Capitotricha rubi малинови пръчки (Rubus) пролет, лято, есен
Lachnum virgineum растителна материя целогодишно
Podophacidium xanthomelum Жълто-кафяв подофацидиум почва лято, есен
Mollisia cinerea дърво целогодишно
Mollisia rosae клони на шипки (Rosa) пролет, лято, есен
Ascocoryne дърво
Neobulgaria pura дърво лято, есен
Trichoderma strictipile дърво лято, есен
Phragmotrichum chailletii шишарки на смърч (Picea) пролет
Diatrype disciformis дърво, често на бук (Fagus) целогодишно
Diatrype bullata дърво, често на върба (Salix) целогодишно
Diatrype stigma дърво целогодишно
Biscogniauxia nummularia дърво целогодишно
Kretzschmaria deusta дърво целогодишно
Poronia punctata конски изпражнения целогодишно
Daldinia дърво
Hypoxylon fragiforme дърво целогодишно
Hypoxylon howeanum дърво целогодишно
Xylaria carpophila букови жълъди (Fagus) целогодишно
Xylaria hypoxylon Дървесна ксилария дърво целогодишно
Xylaria polymorpha Пръсти на мъртвеца дърво, почва целогодишно
Bertia moriformis дърво целогодишно
Nectria cinnabarina пръчки целогодишно
Dialonectria episphaeria пиреномицети целогодишно
Neonectria дърво
Tuber aestivum Летен трюфел под земя лято, есен, зима
Tuber borchii Зимен бял трюфел под земя зима, пролет
Hydnotrya Хиднотрия под земя
Balsamia vulgaris под земя есен, зима, пролет
Stephensia bombycina под земя лято, есен
Elaphomyces granulatus Зърнест трюфел под земя лято, есен
Elaphomyces muricatus под земя лято, есен
Hypomyces aurantius дървесни гъби пролет, лято, есен
Hypomyces chrysospermus манатаркови гъби пролет, лято, есен
Hypomyces lateritius млечници пролет, лято, есен
Mycogone rosea различни гъби, често мухоморки лято, есен

2 коментара Смръчкули, дипленки, панички и други аскомицети

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>