Лютива млечница

Лютиви млечници (Lactifluus piperatus).

Lactifluus piperatus (L.) Roussel
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Lactarius piperatus (L.) Pers.

У нас Лютива млечница, Бяла млечница, Пиперенка, Козарка, Лютивка, Лютици.

По света Peppery milkcap (английски), Lactaire poivré (френски), Langstieliger Pfeffer-Milchling (немски), Груздь перечный (руски).

Шапка До 10 cm широка, но става и извънредно широка — до 30 см в диаметър; тя е месеста с твърдо месо; ръбът е подвит навътре, по-късно изправен, широко вълновиден, понякога насечен. Отначало е изпъкнала, сводообразна, после става изравнена, а като остарее, шапката става вдлъбната, фуниеобразна. Кожата е бяла, гола и гладка с матов порцеланов гланц, при младите плодни тела тя е винаги чиста, няма никакви петна, като остарее, става с жълтеникави дори до сиво-кафяви петна; при сухо време често се напуква като кожа.

Ламели Много гъсти, разклоняват се на две и се спускат надолу по пънчето; цветът на пластинките е бял или бледо жълтеникав както на шапката.

Пънче Високо до 8 cm и дебело от 1 до 3 cm; здраво и гладко; винаги плътно, при основата изострено; цветът му е бял.

Месо Бяло, грубо и здраво; както всички части на гъбата, така и то при нараняване изпуща изобилно, бяло, лютиво мляко с остър, пиперен вкус. Разчупеното месо не променя цвета си. Вкусът е остър, подобен на силно лютив пипер, откъдето носи и името си, а миризмата е приятна дори ароматична. Не променя цвета си при накапване на разтвор на калиева основа (KOH).

Спори Безцветни, с амилоидни брадавичести орнаменти, с вид на къси елипси и размери 8-9,5 х 5,5-7 μm. Споровият прашец е бял.

Местообитание Лютивката расте в широколистните и в иглолистните гори, но масово се среща повече в широколистните. Появява се през юни и расте до октомври.

Коментар Условно ядлива, след изсушаване или продължително изваряване. (Източници: №1,2,5,8,10) Когато се свари тази гъба, тя изгубва своя лютив вкус, но на негово място се явява горчив вкус и месото става сиво-зелено. Някои народи са свикнали с тези качества на гъбата и я консумират, но е по-добре първата вода, в която тя ври със сода за хляб, да се хвърли, парчетата да се измият добре със студена вода и тогава да се сготви с втора вода. Содата премахва горчивината на гъбата. Трябва да се знае, че преди да се готви, още при чистенето, кожицата се обелва и хвърля.

Според някои автори, гъбата не е годна за ядене. (Източници: №7,9)

Сходни видове

  1. Най-близкият вид е Lactifluus glaucescens (= L. pergamenus) чието мляко бавно позеленява. Месото също скоро след нараняване позеленява. При контакт с разтвор на калиева основа (KOH) мястото се оцветява жълто-оранжево. Расте в широколистни гори.
  2. Лютивката често се смесва с Вълнестата млечница (Lactifluus vellereus), от която се различава по това, че втората има филцована шапка и редки ламели, а Лютивката — гладка шапка и много тънки и гъсти ламели. Среща се в широколистни, и по-рядко в иглолистни гори.

Текста подготвиха И. Трайков и П. Неделев.

Лютиви млечници (Lactifluus piperatus).

Лютиви млечници (Lactifluus piperatus). Ламелите са гъсти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютива млечница (Lactifluus piperatus). Млякото е бяло и не променя цвета си.

Лютиви млечници (Lactifluus piperatus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютиви млечници (Lactifluus piperatus).

Лютиви млечници (Lactifluus piperatus). Стари плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Август, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>