Мухоморки

Мухоморките са група базидиеви гъби с едри плодни тела. Важна обща характеристика за тях е наличието на общо покривало, което напълно покрива като обвивка неразвитите плодни тела. Плодното тяло се развива и увеличава размера си, което води до разпадане на общото покривало. Начинът по който то се разпада е различен за отделните видове и следите от него имат ключово значение за определяне. При някои остават остатъци под формата на парцали или брадавици разпръснати по шапката. В основата на пънчето остатъците се наричат волва и са под формата на кожеста торбичка, пояс или брадавици.

Всички видове притежават светлооцветени ламели (бели, жълти) несвързани към пънчето (свободни). Отделят бял споров прашец. Част от видовете образуват също частично покривало (пръстен), други нямат (особеност най-вече на видове от секция Vaginatae). Болшинството са микоризни и се срещат само в асоциации с живи дървета в горите, но малка част са изключение от това правило (секция Lepidella).

Сред мухоморките в България има отровни видове, някои от тях са смъртоносни. Опасността е реална, защото се случва неопитни гъбари да ги сбъркат с ядливи гъби, като печурките, особено когато гъбите са ненапълно развити. От тези мухоморки някои имат едри, привлекателни плодни тела и растат в изобилие в българската природа. За голяма част от мухоморките не може да се каже дали са отровни или не са, тъй като не са познати достатъчно добре. Други са неядливи. Относително малка част са годни за събиране. Булката гъба е единствената високо оценена ядлива гъба. Малцина по-опитни гъбари събират също Бисерна гъба и Сурогризка за консумация след специална обработка.

В сайта има страници на 28 вида мухоморки от България. По-долу е списък на видовете с ключови белези за сравнение. В скоби на латински е изписана секцията към която всеки вид принадлежи, по класификацията използвана от Rod Tulloss (Amanitaceae.org). В описанията се споменават и някои много редки видове, на които все още нямаме снимки.

Латинско име Българско име Снимка

Пръстен

Общо покривало Расте с
Amanita caesarea

(Caesareae)

Булка гъба има шапка гола (рядко с бял парцал); основа с бяла торбичка широколистни
Amanita muscaria

(Amanita)

Червена мухоморка има шапка с бели/жълтеникави брадавици; също върху основа широколистни, иглолистни
Amanita pantherina

(Amanita)

Пантерка има шапка със ситни, бели парцалчета; удебелена основа с улей или праг широколистни, иглолистни
Amanita gemmata

(Amanita)

Жълто-розова мухоморка има/

няма

шапка с бели парцалчета; основа покрита с нежна бяла мембрана широколистни, иглолистни
Amanita eliae

(Amanita)

Фризиева мухоморка има шапка с бели/сивкави парцалчета; основа с нежен, бял пояс дълбоко под земята широколистни
Amanita vaginata

(Vaginatae)

Сурогризка няма шапка с бели парцалчета (или гола); основа с бяла торбичка широколистни, иглолистни
Amanita beckeri

(Vaginatae)

Бекерова сурогризка няма шапка с кафяви парцалчета; удебелена основа с праг широколистни
Amanita ceciliae

(Vaginatae)

Сесилиева сурогризка няма шапка със сиви парцалчета; удебелена основа с праг широколистни, иглолистни
Amanita crocea

(Vaginatae)

Оранжева сурогризка няма шапка гола; основа с бяла торбичка широколистни, иглолистни
Amanita friabilis

(Vaginatae)

няма шапка със сиви парцалчета (или гола); основа със сивкави повлекла елши (Alnus)
Amanita lividopallescens

(Vaginatae)

няма шапка с бели парцали (или гола); основа с нежна, разкъсана, бяла торбичка широколистни
Amanita ochraceomaculata

(Vaginatae)

няма шапка с бели парцали с охрени петна (или гола); основа с бяла торбичка с охрени петна иглолистни
Amanita spadicea

(Vaginatae)

няма шапка гола; основа с голяма, бяла торбичка иглолистни, бук (Fagus)
Amanita submembranacea

(Vaginatae)

няма шапка с бели/сиви парцали (или гола); основа с прищипана, сива торбичка иглолистни
Amanita umbrinolutea

(Vaginatae)

няма шапка гола; основа с прищипана, бяла торбичка с ръждиви петна иглолистни
Amanita excelsa

(Validae)

Гъстопетниста мухоморка има шапка със сиви/бели брадавици; основа със сиви/бели брадавици в редици широколистни, иглолистни
Amanita rubescens

(Validae)

Бисерна гъба има шапка със сиви/бели брадавици/парчалчета; основа с червени/кафяви брадавици в редици широколистни, иглолистни
Amanita franchetii

(Validae)

Франшетова мухоморка има шапка с жълти/бели брадавици; основа със жълти/бели брадавици в редици широколистни, иглолистни
Amanita citrina

(Validae)

Жълта мухоморка има шапка с бели/жълти/кафяви парцали; основа широка с улей отгоре широколистни
Amanita porphyria

(Validae)

Пурпурнокафява мухоморка има шапка със сиви парцали (или гола); основа широка с улей отгоре, сива иглолистни
Amanita phalloides

(Phalloideae)

Зелена мухоморка има шапка гола (рядко с бял парцал); основа с бяла торбичка широколистни, иглолистни
Amanita verna

(Phalloideae)

Бяла мухоморка има шапка гола (рядко с бял парцал); основа с бяла торбичка широколистни, иглолистни
Amanita virosa

(Phalloideae)

Бяла леплива мухоморка има/

няма

шапка гола; основа с бяла торбичка широколистни, иглолистни
Amanita strobiliformis

(Strobiliformes)

Шишарковидна мухоморка има шапка с бели/сиви брадавици/парцали; основа луковична с бели брадавици широколистни
Amanita ovoidea

(Roanokenses)

Яйцевидна мухоморка има/

няма

шапка почти гола с висящи парцали по ръба; основа с бяла торбичка широколистни, иглолистни
Amanita proxima

(Roanokenses)

има шапка гола, основа с оранжева торбичка широколистни, иглолистни
Amanita echinocephala

(Roanokenses)

Шипоглава мухоморка има шапка с бели/сиви пирамидални брадавици, също върху луковична основа широколистни, иглолистни
Amanita vittadinii

(Lepidella)

Едролюспеста мухоморка има шапка с люспести брадавици, основа неразграничена от люспесто пънче треви на открито

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>