Мухоморки

Мухоморките са група базидиеви гъби с едри плодни тела. Важна обща характеристика за тях е наличието на общо покривало, което напълно покрива като обвивка неразвитите плодни тела. Плодното тяло се развива и увеличава размера си, което води до разпадане на общото покривало. Начинът по който то се разпада е различен за отделните видове и следите от него имат ключово значение за определяне. При някои остават остатъци под формата на парцали или брадавици разпръснати по шапката. В основата на пънчето остатъците се наричат волва и са под формата на кожеста торбичка, пояс или брадавици.

Всички видове притежават светлооцветени ламели (бели, жълти) несвързани към пънчето (свободни). Отделят бял споров прашец. Част от видовете образуват също частично покривало (пръстен), други нямат (особеност най-вече на видове от секция Vaginatae). Болшинството са микоризни и се срещат само в асоциации с живи дървета в горите, но малка част са изключение от това правило (секция Lepidella).

Сред мухоморките в България има отровни видове, някои от тях са смъртоносни. Опасността е реална, защото се случва неопитни гъбари да ги сбъркат с ядливи гъби, като печурките, особено когато гъбите са ненапълно развити. От тези мухоморки някои имат едри, привлекателни плодни тела и растат в изобилие в българската природа. За голяма част от мухоморките не може да се каже дали са отровни или не са, тъй като не са познати достатъчно добре. Други са неядливи. Относително малка част са годни за събиране. Булката гъба е единствената високо оценена ядлива гъба. Малцина по-опитни гъбари събират също Бисерна гъба и Сурогризка за консумация след специална обработка.

В сайта има страници на 28 вида мухоморки от България. По-долу е списък на видовете с ключови белези за сравнение. В скоби на латински е изписана секцията към която всеки вид принадлежи, по класификацията използвана от Rod Tulloss (Amanitaceae.org). В описанията се споменават и някои много редки видове, на които все още нямаме снимки.

Латинско име Българско име Снимка Расте с

Пръстен

Общо покривало
Amanita caesarea

(Caesareae)

Булка гъба широколистни има шапка гола (рядко с бял парцал); основа с бяла торбичка
Amanita muscaria

(Amanita)

Червена мухоморка широколистни, иглолистни има шапка с бели/жълтеникави брадавици; също върху основа
Amanita pantherina

(Amanita)

Пантерка широколистни, иглолистни има шапка със ситни, бели парцалчета; удебелена основа с улей или праг
Amanita gemmata

(Amanita)

Жълто-разова мухоморка широколистни, иглолистни има/

няма

шапка с бели парцалчета; основа покрита с нежна бяла мембрана
Amanita eliae

(Amanita)

Фризиева мухоморка широколистни има шапка с бели/сивкави парцалчета; основа с нежен, бял пояс дълбоко под земята
Amanita vaginata

(Vaginatae)

Сурогризка широколистни, иглолистни няма шапка с бели парцалчета (или гола); основа с бяла торбичка
Amanita beckeri

(Vaginatae)

Бекерова сурогризка широколистни няма шапка с кафяви парцалчета; удебелена основа с праг
Amanita ceciliae

(Vaginatae)

Сесилиева сурогризка широколистни, иглолистни няма шапка със сиви парцалчета; удебелена основа с праг
Amanita crocea

(Vaginatae)

Оранжева сурогризка широколистни, иглолистни няма шапка гола; основа с бяла торбичка
Amanita friabilis

(Vaginatae)

елши (Alnus) няма шапка със сиви парцалчета (или гола); основа със сивкави повлекла
Amanita lividopallescens

(Vaginatae)

широколистни няма шапка с бели парцали (или гола); основа с нежна, разкъсана, бяла торбичка
Amanita ochraceomaculata

(Vaginatae)

иглолистни няма шапка с бели парцали с охрени петна (или гола); основа с бяла торбичка с охрени петна
Amanita spadicea

(Vaginatae)

иглолистни, бук (Fagus) няма шапка гола; основа с голяма, бяла торбичка
Amanita submembranacea

(Vaginatae)

иглолистни няма шапка с бели/сиви парцали (или гола); основа с прищипана, сива торбичка
Amanita umbrinolutea

(Vaginatae)

иглолистни няма шапка гола; основа с прищипана, бяла торбичка с ръждиви петна
Amanita excelsa

(Validae)

Гъстопетниста мухоморка широколистни, иглолистни има шапка със сиви/бели брадавици; основа със сиви/бели брадавици в редици
Amanita rubescens

(Validae)

Бисерна гъба широколистни, иглолистни има шапка със сиви/бели брадавици/парчалчета; основа с червени/кафяви брадавици в редици
Amanita franchetii

(Validae)

Франшетова мухоморка широколистни, иглолистни има шапка с жълти/бели брадавици; основа със жълти/бели брадавици в редици
Amanita citrina

(Validae)

Жълта мухоморка широколистни има шапка с бели/жълти/кафяви парцали; основа широка с улей отгоре
Amanita porphyria

(Validae)

Пурпурнокафява мухоморка иглолистни има шапка със сиви парцали (или гола); основа широка с улей отгоре, сива
Amanita phalloides

(Phalloideae)

Зелена мухоморка широколистни, иглолистни има шапка гола (рядко с бял парцал); основа с бяла торбичка
Amanita verna

(Phalloideae)

Бяла мухоморка широколистни, иглолистни има шапка гола (рядко с бял парцал); основа с бяла торбичка
Amanita virosa

(Phalloideae)

Бяла леплива мухоморка широколистни, иглолистни има/

няма

шапка гола; основа с бяла торбичка
Amanita strobiliformis

(Strobiliformes)

Шишарковидна мухоморка широколистни има шапка с бели/сиви брадавици/парцали; основа луковична с бели брадавици
Amanita ovoidea

(Roanokenses)

Яйцевидна мухоморка широколистни, иглолистни има/

няма

шапка почти гола с висящи парцали по ръба; основа с бяла торбичка
Amanita proxima

(Roanokenses)

широколистни, иглолистни има шапка гола, основа с оранжева торбичка
Amanita echinocephala

(Roanokenses)

Шипоглава мухоморка широколистни, иглолистни има шапка с бели/сиви пирамидални брадавици, също върху луковична основа
Amanita vittadinii

(Lepidella)

Едролюспеста мухоморка треви на открито има шапка с люспести брадавици, основа неразграничена от люспесто пънче

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>