Добре дошли!

Александър Грозданов (1942-2023). Снимка на Димитър Василев.

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби, като техният брой постоянно расте с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да осигури достъпна информация за нашите гъби, малки и големи, и да помогне за разпознаването им. Събираме информация и снимки предоставени доброволно от любители гъбари. Пълен списък на авторите допринесли за този сайт можете да намерите тук.

Ако току що влизате в необятния свят на гъбите и искате да се научите да разпознавате голяма част от тях, вие сте на правилното място. Нашият визуален ключ за определяне ще ви покаже някои основни гъбни групи. Ще намерите и каталог на публикувани видове в списъка с латински имена на гъби (части: първа, втора, трета, четвърта).

Внимание! Разпознаването на гъби за храна по снимки е опасно. Не бива да се консумират гъби будещи най-малкото съмнение. Авторите на manatarka.org не носят отговорност за вас.

*Polyporus alveolaris е преименуван на Neofavolus alveolaris.

Нови страници

Volvariella surrecta, Lycogala flavofuscum, Neofavolus suavissimus, Russula sapinea, Russula insignis, Russula aurantioflammans, Russula faustiana, Russula emeticicolor, Lycoperdon ericaeum, Lycoperdon decipiens, Geastrum coronatum, Geastrum corollinum, Geastrum hungaricum, Lycoperdon atropurpureum, Lycoperdon subumbrinum, Hypomyces viridis, Bovista furfuracea, Мухоморки, Hortiboletus engelii, Lycoperdon lividum, Lycoperdon rupicola, Bovista aestivalis, Calvatia candida, Laccaria bicolor, Mattirolomyces terfezioides.

Нови описания

Russula versicolor, Russula decipiens, Gyromitra esculenta, Verpa conica, Lycoperdon pratense, Geoglossum umbratile, Lepiota subincarnata, Rubroboletus dupainii, Hygrocybe punicea, Lactarius spinosulus, Cortinarius magicus, Agaricus moelleri, Entoloma serrulatum, Marasmius collinus, Lepiota clypeolaria, Melanoleuca cognata, Entoloma vernum, Entoloma hirtipes, Cantharellus aurora, Rhodocollybia maculata, Adelphella babingtonii, Laccaria laccata, Entoloma porphyrophaeum, Paralepista flaccida, Armillaria gallica, Lepista glaucocana.

Нови изображения

Agaricus arvensis, Rubinoboletus rubinus, Rheubarbariboletus persicolor, Neofavolus alveolaris, Lentinellus micheneri, Geastrum corollinum, Ceratiomyxa porioides, Ganoderma applanatum, Neolentinus lepideus, Pluteus leoninus, Pleurotus pulmonarius, Cyanoboletus pulverulentus, Hygrocybe acutoconica, Hygrocybe conica, Hygrocybe glutinipes, Mutinus caninus, Clavaria fragilis, Suillellus queletii, Helvella leucopus, Russula raoultii, Russula solaris, Russula roseipes, Russula xerampelina, Russula galochroa, Russula faginea, Russula caerulea.

Manatarka.org съдържа страници на 1228 вида гъби и миксомицети. Обновява се непрестанно.

Опасни коментари касаещи ядливост не се допускат.