Добре дошли!

Dendrocollybia racemosa. Илюстрация на Е. Богданова.

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби, като техният брой постоянно расте с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да осигури достъпна информация за нашите гъби, малки и големи, и да помогне за разпознаването им. Събираме информация и снимки предоставени доброволно от любители гъбари. Пълен списък на авторите допринесли за този сайт можете да намерите тук.

Ако току що влизате в необятния свят на гъбите и искате да се научите да разпознавате голяма част от тях, вие сте на правилното място. Нашият визуален ключ за определяне ще ви покаже някои основни гъбни групи. Ще намерите и каталог на публикувани видове в списъка с латински имена на гъби (части: първа, втора, трета, четвърта, пета).

Внимание! Разпознаването на гъби за храна по снимки е опасно. Не бива да се консумират гъби будещи най-малкото съмнение. Авторите на manatarka.org не носят отговорност за вас.

Нови страници

Crepidotus calolepis, Russula rhodomelanea, Russula ochrospora, Russula werneri, Leucoagaricus subvolvatus, Polyporus rhizophilus, Geastrum campestre, Tulostoma grandisporum, Eocronartium muscicola, Xerula melanotricha, Природозащита на гъбите в България, Simocybe centunculus, Pluteus chrysophaeus, Tulostoma cyclophorum, Mycenastrum corium, Geastrum xerophilum, Agaricus menieri, Entonaema cinnabarinum, Lepiota sublaevigata, Lepiota echinella, Lepiota farinolens, Leucoagaricus americanus, Cystolepiota seminuda.

Нови описания

Clavulinopsis fusiformis, Xerocomellus porosporus, Russula versicolor, Russula decipiens, Gyromitra esculenta, Verpa conica, Lycoperdon pratense, Geoglossum umbratile, Lepiota subincarnata, Rubroboletus dupainii, Hygrocybe punicea, Lactarius spinosulus, Cortinarius magicus, Agaricus moelleri, Entoloma serrulatum, Marasmius collinus, Lepiota clypeolaria, Melanoleuca cognata, Entoloma vernum, Entoloma hirtipes, Cantharellus aurora, Rhodocollybia maculata, Adelphella babingtonii, Laccaria laccata, Entoloma porphyrophaeum.

Нови изображения

Mycena acicula, Chlorophyllum rhacodes, Agaricus urinascens, Geastrum pectinatum, Geastrum rufescens, Geastrum quadrifidum, Suillus bellinii, Suillus luteus, Suillus granulatus, Pseudocraterellus undulatus, Crepidotus autochthonus, Crepidotus crocophyllus, Crepidotus, Lycoperdon lividum, Apioperdon pyriforme, Mycena zephirus, Mycena inclinata, Geastrum saccatum, Geastrum corollinum, Bovista plumbea, Disciseda bovista, Tulostoma subsquamosum, Tulostoma pulchellum, Tulostoma fimbriatum, Leucoagaricus barssii, Lepiota brunneoincarnata.

Manatarka.org съдържа страници на 1263 вида гъби и миксомицети. Обновява се непрестанно.

Опасни коментари касаещи ядливост не се допускат.