Добре дошли!

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби, като техният брой ежегодно нараства с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да осигури достъпна информация за гъбите, малки и големи, които се срещат в страната и да помогне за разпознаването им. Събираме информация и снимки предоставени доброволно от любители гъбари. Пълен списък на авторите, допринесли за този сайт, можете да намерите тук.

Ако току що влизате в необятния свят на гъбите и искате да се научите да разпознавате голяма част от тях, вие сте на правилното място. Нашият визуален ключ за определяне ще ви покаже кои са основните гъбни групи и ще ви насочи. Ще намерите и каталог на публикувани видове в списъка с латински имена на гъби (части: първа, втора, трета, четвърта).

Внимание! Разпознаването на гъби за храна по снимки е безотговорно и опасно. Не бива да се консумират гъби будещи най-малкото съмнение. Авторите на manatarka.org не носят отговорност в случай на неправилно определени гъби.

*Clitocybe gibba, Clitocybe geotropa и Clitocybe costata са преместени в род Infundibulicybe.

Нови страници

Cortinarius mucosus, Pluteus fenzlii, Mycena polygramma, Pholiota lubrica, Infundibulicybe meridionalis, Hypholoma ericaeum, Marasmius torquescens, Melanoleuca cognata, Galerina paludosa, Mythicomyces corneipes, Pholiota spumosa, Flammula alnicola, Lactarius tabidus, Russula ochroleuca, Russula amethystina, Russula atroglauca, Lactifluus vellereus, Млечници, Calocybe onychina, Russula azurea, Russula graveolens, Chlorophyllum olivieri, Russula carpini, Russula roseipes, Russula farinipes, Neonectria, Russula cavipes, Lactarius obscuratus.

Нови описания

Armillaria gallica, Lepista glaucocana, Leucopaxillus giganteus, Mycena rosella, Russula albonigra, Hygrocybe nitrata, Tricholoma virgatum, Hygrocybe flavipes, Pluteus leoninus, Polyporus umbellatus, Butyriboletus appendiculatus, Hygrophorus marzuolus, Nectria cinnabarina, Hygrophorus russula, Tricholoma acerbum, Chlorociboria aeruginascens, Hygrophorus gliocyclus, Hydnellum caeruleum, Ramaria botrytis, Lacrymaria lacrymabunda, Ramaria abietina, Catathelasma imperiale, Panaeolus semiovatus, Rubroboletus rhodoxanthus.

Нови снимки

Amanita muscaria, Hemileccinum impolitum, Mycena epipterygia, Macrolepiota procera, Macrolepiota mastoidea, Macrolepiota excoriata, Clavicorona pyxidata, Calvatia fragilis, Agaricus impudicus, Geastrum melanocephalum, Coprinus comatus, Marasmius wynneae, Russula integra, Agaricus augustus, Pholiota flammans, Agaricus sylvaticus, Lactarius subumbonatus, Pluteus romellii, Leccinum aurantiacum, Panellus stipticus, Rickenella fibula, Sarcodon imbricatus, Russula rosea, Leccinum duriusculum, Lactarius subdulcis, Helvella elastica.

Manatarka.org съдържа страници на 987 вида гъби и миксомицети.