Добре дошли!

Александър Грозданов (1942-2023). Снимка на Димитър Василев.

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби, като техният брой постоянно расте с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да осигури достъпна информация за нашите гъби, малки и големи, и да помогне за разпознаването им. Събираме информация и снимки предоставени доброволно от любители гъбари. Пълен списък на авторите допринесли за този сайт можете да намерите тук.

Ако току що влизате в необятния свят на гъбите и искате да се научите да разпознавате голяма част от тях, вие сте на правилното място. Нашият визуален ключ за определяне ще ви покаже някои основни гъбни групи. Ще намерите и каталог на публикувани видове в списъка с латински имена на гъби (части: първа, втора, трета, четвърта).

Внимание! Разпознаването на гъби за храна по снимки е опасно. Не бива да се консумират гъби будещи най-малкото съмнение. Авторите на manatarka.org не носят отговорност за вас.

Нови страници

Lepiota echinella, Lepiota farinolens, Leucoagaricus americanus, Cystolepiota seminuda, Leucoagaricus serenus, Cystolepiota bucknallii, Cystolepiota moelleri, Echinoderma calcicola, Cystoagaricus populinus, Conocybe deliquescens, Xylaria filiformis, Xylaria longipes, Volvariella murinella, Agaricus depauperatus, Russula illota, Scleroderma areolatum, Gymnopus fuscopurpureus, Volvariella surrecta, Lycogala flavofuscum, Neofavolus suavissimus, Russula sapinea, Russula insignis, Russula aurantioflammans, Russula faustiana, Russula emeticicolor.

Нови описания

Xerocomellus porosporus, Russula versicolor, Russula decipiens, Gyromitra esculenta, Verpa conica, Lycoperdon pratense, Geoglossum umbratile, Lepiota subincarnata, Rubroboletus dupainii, Hygrocybe punicea, Lactarius spinosulus, Cortinarius magicus, Agaricus moelleri, Entoloma serrulatum, Marasmius collinus, Lepiota clypeolaria, Melanoleuca cognata, Entoloma vernum, Entoloma hirtipes, Cantharellus aurora, Rhodocollybia maculata, Adelphella babingtonii, Laccaria laccata, Entoloma porphyrophaeum, Paralepista flaccida, Armillaria gallica.

Нови изображения

Chlorophyllum agaricoides, Lepiota subincarnata, Macrolepiota excoriata, Leucoagaricus leucothites, Macrolepiota mastoidea, Echinoderma carinii, Lepiota erminea, Lepiota oreadiformis, Lepiota lilacea, Lentinus tigrinus, Echinoderma asperum, Geastrum michelianum, Geastrum striatum, Lactarius intermedius, Lactarius salmonicolor, Lactarius hysginus, Lactarius uvidus, Polyporus umbellatus, Aureoboletus gentilis, Lysurus cruciatus, Boletus pinophilus, Volvariella hypopithys, Boletus edulis, Lactarius azonites, Mycogone rosea, Rhizopogon roseolus, Tricholoma arvernense.

Manatarka.org съдържа страници на 1245 вида гъби и миксомицети. Обновява се непрестанно.

Опасни коментари касаещи ядливост не се допускат.