Добре дошли!

Александър Грозданов (1942-2023). Снимка на Димитър Василев.

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби, като техният брой постоянно расте с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да осигури достъпна информация за нашите гъби, малки и големи, и да помогне за разпознаването им. Събираме информация и снимки предоставени доброволно от любители гъбари. Пълен списък на авторите допринесли за този сайт можете да намерите тук.

Ако току що влизате в необятния свят на гъбите и искате да се научите да разпознавате голяма част от тях, вие сте на правилното място. Нашият визуален ключ за определяне ще ви покаже някои основни гъбни групи. Ще намерите и каталог на публикувани видове в списъка с латински имена на гъби (части: първа, втора, трета, четвърта).

Внимание! Разпознаването на гъби за храна по снимки е опасно. Не бива да се консумират гъби будещи най-малкото съмнение. Авторите на manatarka.org не носят отговорност за вас.

Нови страници

Russula sapinea, Russula insignis, Russula aurantioflammans, Russula faustiana, Russula emeticicolor, Lycoperdon ericaeum, Lycoperdon decipiens, Geastrum coronatum, Geastrum corollinum, Geastrum hungaricum, Lycoperdon atropurpureum, Lycoperdon subumbrinum, Hypomyces viridis, Bovista furfuracea, Мухоморки, Hortiboletus engelii, Lycoperdon lividum, Lycoperdon rupicola, Bovista aestivalis, Calvatia candida, Laccaria bicolor, Mattirolomyces terfezioides, Lycoperdon nigrescens, Lycoperdon marginatum, Syzygites megalocarpus.

Нови описания

Russula decipiens, Gyromitra esculenta, Verpa conica, Lycoperdon pratense, Geoglossum umbratile, Lepiota subincarnata, Rubroboletus dupainii, Hygrocybe punicea, Lactarius spinosulus, Cortinarius magicus, Agaricus moelleri, Entoloma serrulatum, Marasmius collinus, Lepiota clypeolaria, Melanoleuca cognata, Entoloma vernum, Entoloma hirtipes, Cantharellus aurora, Rhodocollybia maculata, Adelphella babingtonii, Laccaria laccata, Entoloma porphyrophaeum, Paralepista flaccida, Armillaria gallica, Lepista glaucocana, Leucopaxillus giganteus.

Нови изображения

Russula velenovskyi, Russula romellii, Russula vinosa, Russula parazurea, Russula foetens, Russula nauseosa, Russula sororia, Russula amoenolens, Russula maculata, Russula ochroleuca, Russula aeruginea, Russula veternosa, Amanita caesarea, Hygrocybe cantharellus, Psilocybe semilanceata, Mycena diosma, Gliophorus irrigatus, Cantharellus melanoxeros, Cantharellus friesii, Cortinarius largus, Tulostoma squamosum, Geastrum kotlabae, Geastrum floriforme, Myriostoma coliforme, Tulostoma melanocyclum, Tulostoma kotlabae, Tulostoma simulans.

Manatarka.org съдържа страници на 1225 вида гъби и миксомицети. Обновява се непрестанно.

Опасни коментари касаещи ядливост не се допускат.