Добре дошли!

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби, като техният брой постоянно расте с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да осигури достъпна информация за гъбите, малки и големи, които се срещат в страната и да помогне за разпознаването им. Събираме информация и снимки предоставени доброволно от любители гъбари. Пълен списък на авторите допринесли за този сайт можете да намерите тук.

Ако току що влизате в необятния свят на гъбите и искате да се научите да разпознавате голяма част от тях, вие сте на правилното място. Нашият визуален ключ за определяне ще ви покаже кои са основните гъбни групи и ще ви насочи. Ще намерите и каталог на публикувани видове в списъка с латински имена на гъби (части: първа, втора, трета, четвърта).

Внимание! Разпознаването на гъби за храна по снимки е опасно. Не бива да се консумират гъби будещи най-малкото съмнение. Авторите на manatarka.org не носят отговорност за вас.

Нови страници

Russula raoultii, Russula medullata, Xerocomus silwoodensis, Tricholoma bonii, Postia stiptica, Postia fragilis, Cyclaneusma niveum, Acervus epispartius, Steccherinum bourdotii, Perenniporia fraxinea, Agaricus essettei, Pholiotina, Tubaria conspersa, Trametes pubescens, Trametes ochracea, Helvella fusca, Lactarius luridus, Синонимен речник, Diatrype bullata, Cortinarius vernus, Galerina graminea, Hydnotrya, Monilinia baccarum, Podophacidium xanthomelum, Phellodon violascens, Dacrymyces stillatus, Flammulaster limulatus.

Нови описания

Lepiota clypeolaria, Melanoleuca cognata, Entoloma vernum, Entoloma hirtipes, Cantharellus aurora, Rhodocollybia maculata, Adelphella babingtonii, Laccaria laccata, Entoloma porphyrophaeum, Paralepista flaccida, Armillaria gallica, Lepista glaucocana, Leucopaxillus giganteus, Mycena rosella, Russula albonigra, Hygrocybe nitrata, Tricholoma virgatum, Hygrocybe flavipes, Pluteus leoninus, Polyporus umbellatus, Butyriboletus appendiculatus, Hygrophorus marzuolus, Nectria cinnabarina, Hygrophorus russula, Tricholoma acerbum.

Нови снимки

Macrolepiota mastoidea, Meottomyces dissimulans, Russula melliolens, Agrocybe cylindracea, Boletus edulis, Armillaria tabescens, Cantharellus pallens, Tricholoma equestre, Russula virescens, Panellus stipticus, Lepista luscina, Mycena acicula, Gymnopus putillus, Kretzschmaria deusta, Pycnoporus cinnabarinus, Polyporus tuberaster, Thelephora terrestris, Gymnopus peronatus, Neobulgaria pura, Omphalotus olearius, Amanita strobiliformis, Trametes gibbosa, Megacollybia platyphylla, Cudonia confusa, Abortiporus biennis, Crinipellis subtomentosa.

Manatarka.org съдържа страници на 1057 вида гъби и миксомицети. Обновява се непрестанно.