Добре дошли!

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби, като техният брой постоянно расте с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да осигури достъпна информация за нашите гъби, малки и големи, и да помогне за разпознаването им. Събираме информация и снимки предоставени доброволно от любители гъбари. Пълен списък на авторите допринесли за този сайт можете да намерите тук.

Ако току що влизате в необятния свят на гъбите и искате да се научите да разпознавате голяма част от тях, вие сте на правилното място. Нашият визуален ключ за определяне ще ви покаже някои основни гъбни групи. Ще намерите и каталог на публикувани видове в списъка с латински имена на гъби (части: първа, втора, трета, четвърта).

Внимание! Разпознаването на гъби за храна по снимки е опасно. Не бива да се консумират гъби будещи най-малкото съмнение. Авторите на manatarka.org не носят отговорност за вас.

*Снимките на страницата на Lycoperdon umbrinum (Кафява пърхутка) се оказаха на друг вид  Lycoperdon nigrescens. Страницата ще бъде обновена скоро.

*Добавени са препратки към редица научни публикации на български учени.

Нови страници

Strobiloscypha cupressina, Chaetothiersia cupressicola, Serpula lacrymans, Trichoglossum hirsutum, Pluteus variabilicolor, Russula anatina, Russula odorata, Disciseda bovista, Pseudopithyella minuscula, Panaeolus desertorum, Tricholomopsis flammula, Leucoagaricus crystallifer, Desmazierella acicola, Plectania melastoma, Kuehneromyces lignicola, Leucoagaricus barssii, Lepiota pseudolilacea, Mycena pearsoniana, Cortinarius callisteus, Mycena diosma, Macrolepiota konradii, Melanoleuca exscissa, Conocybe apala, Geopora nicaeensis, Clitocybe metachroa.

Нови описания

Geoglossum umbratile, Lepiota subincarnata, Rubroboletus dupainii, Hygrocybe punicea, Lactarius spinosulus, Cortinarius magicus, Agaricus moelleri, Entoloma serrulatum, Marasmius collinus, Lepiota clypeolaria, Melanoleuca cognata, Entoloma vernum, Entoloma hirtipes, Cantharellus aurora, Rhodocollybia maculata, Adelphella babingtonii, Laccaria laccata, Entoloma porphyrophaeum, Paralepista flaccida, Armillaria gallica, Lepista glaucocana, Leucopaxillus giganteus, Mycena rosella, Russula albonigra, Hygrocybe nitrata, Tricholoma virgatum.

Нови изображения

Agaricus bitorquis, Cortinarius armillatus, Agaricus sylvaticus, Lycoperdon perlatum, Lycoperdon echinatum, Coprinus comatus, Scleroderma citrinum, Pisolithus arhizus, Leccinum duriusculum, Imperator rhodopurpureus, Rubroboletus legaliae, Agaricus augustus, Agaricus urinascens, Neoboletus xanthopus, Myriostoma coliforme, Agaricus sylvicola, Calvatia fragilis, Calvatia utriformis, Bovista plumbea, Amanita eliae, Disciseda candida, Entoloma incanum, Calvatia gigantea, Pleurotus pulmonarius, Gymnopus brassicolens, Phellodon violascens.

Manatarka.org съдържа страници на 1200 вида гъби и миксомицети. Обновява се непрестанно.

Изпратени коментари касаещи ядливост, агитиращи консумация и съдържащи потенциално подвеждаща информация ще бъдат модерирани с оглед безопасността на останалите посетители.