Добре дошли!

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби, като техният брой ежегодно нараства с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да осигури достъпна информация за гъбите, малки и големи, които се срещат в страната и да помогне за разпознаването им. Той събира информация и снимки предоставени доброволно от любители гъбари. Пълен списък на авторите, допринесли за този сайт, можете да намерите тук.

Ако току що влизате в необятния свят на гъбите и искате да се научите да разпознавате голяма част от тях, вие сте на правилното място. Нашият визуален ключ за определяне ще ви покаже кои са основните гъбни групи и ще ви насочи. Ще намерите и каталог на публикувани видове в списъка с латински имена на гъби (части: първа, втора, трета, четвърта).

Внимание! Разпознаването на гъби за консумация по снимки е безотговорно и опасно. Никога не трябва да се консумират гъби, които пробуждат и най-малкото съмнение. Авторите на manatarka.org не носят отговорност в случай на неправилно определени гъби.

Нови видове

Gymnosporangium clavariiforme, Anthina flammea, Macrotyphula juncea, Lactarius bertillonii, Lactarius vietus, Russula xerampelina, Russula fellea, Russula caerulea, Russula badia, Leccinum versipelle, Peziza ammophila, Tricholoma scalpturatum, Hygrocybe citrinovirens, Russula atrorubens, Russula queletii, Russula vinosa, Pseudoboletus parasiticus, Cortinarius sanguineus, Cortinarius percomis, Cortinarius uraceonemoralis, Mycoacia uda, Russula risigallina, Volvariella taylorii, Fomitopsis rosea.

Нови описания

Lactarius lilacinus, Amanita strobiliformis, Neolecta vitellina, Chroogomphus helveticus, Russula solaris, Amanita submembranacea, Tricholoma sejunctum, Hebeloma sinapizans, Hygrocybe spadicea, Hygrocybe acutoconica, Meripilus giganteus, Mycena renati, Calvatia excipuliformis, Russula foetens, Clavaria fragilis, Auriscalpium vulgare, Agaricus impudicus, Bolbitius vitellinus, Lactarius pyrogalus, Lactarius sanguifluus, Hydnellum peckii.

Нови снимки

Geastrum rufescens, Cheilymenia stercorea, Tricholoma saponaceum, Tricholoma fulvum, Tricholoma atrosquamosum, Pisolithus arhizus, Lactarius fulvissimus, Xerocomus persicolor, Albatrellus ovinus, Hydnellum geogenium, Lactarius picinus, Inocybe calamistrata, Amanita spadicea, Lactarius spinosulus, Boletus edulis, Ampulloclitocybe clavipes, Boletus reticulatus, Russula sanguinaria, Cantharellus friesii, Cortinarius cinnabarinus, Mitrula paludosa.

Manatarka.org съдържа страници на 779 вида гъби и миксомицети.