Добре дошли!

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби, като техният брой ежегодно нараства с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да осигури достъпна информация за гъбите, малки и големи, които се срещат в страната и да помогне за разпознаването им. Той събира информация и снимки предоставени доброволно от любители гъбари. Пълен списък на авторите, допринесли за този сайт, можете да намерите тук.

Ако току що влизате в необятния свят на гъбите и искате да се научите да разпознавате голяма част от тях, вие сте на правилното място. Нашият визуален ключ за определяне ще ви покаже кои са основните гъбни групи и ще ви насочи. Ще намерите и каталог на публикувани видове в списъка с латински имена на гъби (части: първа, втора, трета, четвърта).

Внимание! Разпознаването на гъби за консумация по снимки е безотговорно и опасно. Никога не трябва да се консумират гъби, които пробуждат и най-малкото съмнение. Авторите на manatarka.org не носят отговорност в случай на неправилно определени гъби.

Нови видове

Zeus olympius, Urnula craterium, Lysurus cruciatus, Russula puellaris, Xeromphalina cauticinalis, Sarcoscypha austriaca, Agaricus litoralis, Entoloma sericellum, Hemimycena cucullata, Lactarius romagnesii, Antrodia juniperina, Phylloporia ribis, Russula integra, Lactarius hysginus, Lactarius lacunarum, Ganoderma adspersum, Tylopilus felleus, Panellus mitis, Hydnotrya tulasnei, Tuber borchii, Hypomyces lateritius, Gymnosporangium clavariiforme, Anthina flammea.

Нови описания

Hygrocybe reidii, Lactarius circellatus, Cortinarius traganus, Cortinarius purpureus, Cortinarius varius, Auricularia mesenterica, Macrocystidia cucumis, Mycena acicula, Marasmius rotula, Gymnopus androsaceus, Lactarius azonites, Lactarius badiosanguineus, Lactarius lignyotus, Lentinus tigrinus, Lactarius quietus, Lactarius fulvissimus, Lactarius vietus, Daedalea quercina, Lactarius lilacinus, Amanita strobiliformis, Neolecta vitellina, Chroogomphus helveticus.

Нови снимки

Cortinarius sanguineus, Hygrocybe insipida, Plicaturopsis crispa, Neolecta vitellina, Lactarius pyrogalus, Baeospora myosura, Xeromphalina campanella, Rickenella swartzii, Russula aeruginea, Megacollybia platyphylla, Hygrocybe chlorophana, Calvatia gigantea, Hygrophoropsis aurantiaca, Phyllotopsis nidulans, Scleroderma verrucosum, Suillus lakei, Entoloma incanum, Lactarius pallidus, Geastrum rufescens, Cheilymenia stercorea, Tricholoma saponaceum, Tricholoma fulvum, Tricholoma atrosquamosum.

Manatarka.org съдържа страници на 800 вида гъби и миксомицети.