Добре дошли!

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби. Техният брой ежегодно нараства с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да събере актуална информация за гъбите, малки и големи, които се срещат в страната и да помогне за разпознаването им. Информацията и снимките се предоставят от любители гъбари. Пълен списък на авторите, допринесли за този сайт, можете да намерите тук.

Внимание! Разпознаването на гъби за консумация по снимки е безотговорно и опасно. При всяко съмнение и несигурност гъбите се изхвърлят и не се консумират. Авторите на manatarka.org не носят отговорност в случай на неправилно определени гъби.

Нови статии

Определяне на видовете Leccinum

Нови страници

Cantharellus melanoxeros, Sowerbyella rhenana, Hydnellum aurantiacum, Hydnellum caeruleum, Lentinellus cochleatus, Lentinellus micheneri, Hydnellum geogenium, Hydnellum suaveolens, Tremella encephala, Leocarpus fragilis, Ombrophila ianthina, Hygrocybe irrigata, Cortinarius purpurascens.

Нови описания

Marasmius scorodonius, Agaricus sylvaticus, Gymnopus dryophilus, Lepista sordida, Amanita porphyria, Helvella spadicea, Volvariella bombycina.

Нови снимки

Boletus luteocupreus, Boletus fragrans, Volvariella bombycina, Xylaria polymorpha, Leccinum pseudoscabrum, Boletus queletii, Spathularia flavida, Suillus sibiricus, Strobilomyces strobilaceus, Macrolepiota rhacodes, Boletus radicans, Gomphus clavatus.

Manatarka.org съдържа страници на 524 вида гъби и миксомицети.

Comments are closed.