Добре дошли!

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 описани вида базидиални и аскомицетни гъби. Техният брой ежегодно нараства с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да събере актуална информация за гъбите, малки и големи, които се срещат в страната. Информацията и снимките се предоставят от любители гъбари. Пълен списък на авторите, допринесли за този сайт, можете да намерите тук.

Внимание! Разпознаването на гъби за консумация по снимки е безотговорно и опасно. При всяко съмнение и несигурност гъбите се изхвърлят и не се консумират. Авторите на manatarka.org не носят отговорност в случай на неправилно определени гъби.

Нови статии

Определяне на видовете Leccinum

Нови страници

Agaricus bitorquis, Arrhenia spathulata, Arrhenia retiruga, Pithya cupressina, Helvella ephippium, Inocybe geophylla, Phaeocollybia festiva, Sarcodon leucopus, Hypholoma radicosum, Hebeloma radicosum.

Нови описания

Volvariella bombycina, Xerula radicata, Lepiota brunneoincarnata, Macrolepiota rhacodes, Tricholoma batschii.

Нови снимки

Sarcosphaera coronaria, Verpa conica, Fomitopsis pinicola, Albatrellus confluens, Amanita caesarea, Boletus regius, Boletus calopus, Hygrophorus eburneus, Suillus bovinus, Clitocybe geotropa, Craterellus cornucopioides, Helvella lacunosa, Armillaria gallica, Leccinum aurantiacum, Omphalotus olearius, Boletus satanas, Boletus queletii, Tremella mesenterica.

Comments are closed.