Добре дошли!

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби, като техният брой ежегодно нараства с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да осигури достъпна информация за гъбите, малки и големи, които се срещат в страната и да помогне за разпознаването им. Той събира информация и снимки предоставени доброволно от любители гъбари. Пълен списък на авторите, допринесли за този сайт, можете да намерите тук.

Ако току що влизате в необятния свят на гъбите и искате да се научите да разпознавате голяма част от тях, вие сте на правилното място. Нашият визуален ключ за определяне ще ви покаже кои са основните гъбни групи и ще ви насочи. Ще намерите и каталог на публикувани видове в списъка с латински имена на гъби (части: първа, втора, трета, четвърта).

Внимание! Разпознаването на гъби за консумация по снимки е безотговорно и опасно. Никога не трябва да се консумират гъби, които пробуждат и най-малкото съмнение. Авторите на manatarka.org не носят отговорност в случай на неправилно определени гъби.

Нови видове

Russula atrorubens, Russula queletii, Russula vinosa, Pseudoboletus parasiticus, Cortinarius sanguineus, Cortinarius percomis, Cortinarius uraceonemoralis, Mycoacia uda, Russula risigallina, Volvariella taylorii, Fomitopsis rosea, Rhodocybe gemina, Cerrena unicolor, Ciboria conformata, Antrodia serialis, Neottiella albocincta, Lepiota subincarnata, Crinipellis subtomentosa, Corticium roseum, Peniophora pini, Amanita spadicea, Dendrocollybia racemosa, Ampulloclitocybe clavipes.

Нови описания

Neolecta vitellina, Chroogomphus helveticus, Russula solaris, Amanita submembranacea, Tricholoma sejunctum, Hebeloma sinapizans, Hygrocybe spadicea, Hygrocybe acutoconica, Meripilus giganteus, Mycena renati, Calvatia excipuliformis, Russula foetens, Clavaria fragilis, Auriscalpium vulgare, Agaricus impudicus, Bolbitius vitellinus, Lactarius pyrogalus, Lactarius sanguifluus, Hydnellum peckii, Boletus pulverulentus, Polyporus badius.

Нови снимки

Russula sanguinaria, Cantharellus friesii, Cortinarius cinnabarinus, Mitrula paludosa, Xerocomus ferrugineus, Volvariella hypopithys, Amanita submembranacea, Russula heterophylla, Tapinella panuoides, Amanita phalloides, Tricholoma saponaceum, Macrolepiota procera, Macrolepiota excoriata, Peniophora incarnata, Peniophora proxima, Phellinus pomaceus, Hygrocybe spadicea, Neolentinus schaefferi, Helvella leucomelaena.

Manatarka.org съдържа страници на 766 вида гъби и миксомицети.