Добре дошли!

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби. Техният брой ежегодно нараства с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да събере актуална информация за гъбите, малки и големи, които се срещат в страната и да помогне за разпознаването им. Информацията и снимките се предоставят от любители гъбари. Пълен списък на авторите, допринесли за този сайт, можете да намерите тук.

Внимание! Разпознаването на гъби за консумация по снимки е безотговорно и опасно. При всяко съмнение и несигурност гъбите се изхвърлят и не се консумират. Авторите на manatarka.org не носят отговорност в случай на неправилно определени гъби.

Нови статии

Определяне на видовете Leccinum

Нови страници

Craterellus tubaeformis, Craterellus lutescens, Phaeocollybia jennyae, Gloeophyllum odoratum, Cortinarius delibutus, Volvariella hypopithys, Chrysomphalina chrysophylla, Boletus luteocupreus, Catathelasma imperiale, Mycena cyanorhiza, Thelephora anthocephala, Ischnoderma benzoinum, Cortinarius malicorius, Leucocortinarius bulbiger, Gymnopus perforans, Cortinarius bolaris, Cortinarius traganus, Stephensia bombycina, Helvella phlebophora, Guepiniopsis buccina, Sowerbyella fagicola.

Нови описания

Marasmius scorodonius, Agaricus sylvaticus, Gymnopus dryophilus, Lepista sordida, Amanita porphyria, Helvella spadicea, Volvariella bombycina.

Нови снимки

Strobilomyces strobilaceus, Macrolepiota rhacodes, Boletus radicans, Gomphus clavatus, Leucopaxillus gentianeus, Albatrellus cristatus, Lepiota clypeolaria, Marasmius scorodonius, Peziza saniosa, Boletus satanas, Guepinia helvelloides, Boletus calopus.

Manatarka.org съдържа страници на 511 вида гъби и миксомицети.

Comments are closed.