Добре дошли!

Manatarka.org е сайт за гъбите в България. В България се срещат над 1700 вида базидиални и аскомицетни гъби. Техният брой ежегодно нараства с откриването на нови за страната видове. Предназначението на този сайт е да събере актуална информация за гъбите, малки и големи, които се срещат в страната и да помогне за разпознаването им. Информацията и снимките се предоставят от любители гъбари. Пълен списък на авторите, допринесли за този сайт, можете да намерите тук.

Внимание! Разпознаването на гъби за консумация по снимки е безотговорно и опасно. При всяко съмнение и несигурност гъбите се изхвърлят и не се консумират. Авторите на manatarka.org не носят отговорност в случай на неправилно определени гъби.

Нови статии

Определяне на видовете Leccinum

Нови страници

Parascutellinia carneosanguinea, Elaphomyces granulatus, Elaphomyces muricatus, Ciboria coryli, Ditiola peziziformis, Lepiota castanea, Russula albonigra, Lactarius circellatus, Clathrus archeri, Lactarius rufus, Pithya vulgaris, Smardaea planchonis, Geopyxis carbonaria, Pulvinula convexella, Clavulina cinerea, Cortinarius cinnabarinus, Cortinarius infractus, Mycena sanguinolenta, Spinellus fusiger, Neottiella vivida, Phaeolus schweinitzii.

Нови описания

Cortinarius orellanus, Rickenella fibula, Russula delica, Russula nigricans, Russula vesca, Climacocystis borealis, Amanita vittadinii, Amanita virosa, Amanita echinocephala, Suillus grevillei, Suillus lakei, Wakefieldia macrospora.

Нови снимки

Poronia punctata, Hygrocybe cantharellus, Tricholoma filamentosum, Amanita porphyria, Helvella elastica, Geoglossum umbratile, Armillaria gallica, Boletus regius, Amanita phalloides, Helvella atra, Helvella ephippium, Phylloporus pelletieri, Albatrellus pes-caprae.

Manatarka.org съдържа страници на 599 вида гъби и миксомицети.

Comments are closed.