Земни звезди

Гъбите наричани земни звезди принадлежат към три рода: Geastrum, Astraeus и Myriostoma. Те се наричат така поради звездовидната форма на развитото плодно тяло.

Споровата торбичка на Geastrum pectinatum. Перистомата е конусовидна и набраздена.

Анатомията на земните звезди се доближава до тази на пърхутките. Най-младите плодни тела имат кълбовидна или крушовидна форма и често са полузаровени в земята. От върха на плодното тяло започва разпукване на обвивката радиално, образувайки триъгълни дялове или лъчи (подобни на лъчите на звезда), така нареченият екзоперидий. Този процес разкрива кълбовидна спорова торбичка. Вътрешността на споровата торбичка се нарича глеба и съдържа спори, а обвивката ѝ се нарича ендоперидий. Тази обвивка има един отвор в горната си част, откъдето се изхвърлят зрели спори. Зоната около този отвор се нарича перистома.

Белези, които са важни в определянето на видовете:

 • Диаметър на развитото плодно тяло и броя на лъчите.
 • Дали има хигроскопичност и в каква степен? Тоест, дали лъчите се свиват в обратна посока при намаляване на влажността или водното съдържание.
 • Дали споровата торбичка е свързана с ендоперидия плътно или с дръжка? Често дръжката не личи при пресни плодни тела, но след изсушаване е очевидна.
 • Каква е перистомата? Понякога тя представлява прост, разкъсан отвор в обвивката. При някои видове тя е конусовидна и набраздена и прилича на човка.
 • Перистомата ограничена ли е от останалата обвивка или не? Например, може да има рязка граница в оцветяване или релеф (присъства плитък улей).
 • Каква е повърхността на споровата торчбичка? Тя може да е гладка, напрашена, покрита с фини влакна или зърнеста.
 • Как изглежда споровата торбичка отдолу? Някои видове с дръжки имат фуниевидно удължение, което се нарича апофиза.
 • Вътрешната повърхност на екзоперидия. Показва ли тенденция да се напуква и повдига като чиния под споровата торбичка? Почервенява ли при нараняване?
 • Външната повърхност на екзоперидия. Тя може да е влакнеста или почти гладка. Важно е дали е облепена с пясък или друг субстрат или не.
 • Външната повърхност на екзоперидия. Има ли рана, където обвивката е прекъсната?
 • Местообитание.
 • Форма и размер на спори.

Всички земни звезди плододават върху почва. Всички са сапротрофни гъби, освен Astraeus, които са микоризни. Срещат се в разнообразни местообитания: широколистни и иглолистни гори, храсталаци, паркове, градини, в канавки, сред пясъчни дюни и каменисти склонове. Повечето видове плододават през есента до началото на зимата. Тъй като старите плодни тела са издръжливи на разпад, те се откриват и през следващия сезон. Голяма част от видовете са редки.

Макар да няма сведения за отравяния със земни звезди, всички те сe считат за неядливи.

Geastrum
Род Geastrum принадлежи към семейство Geastraceae. В Европа са описани над 30 вида земни звезди от този род.

Латинско име Българско име Снимка Перистома
Geastrum pectinatum Гребенеста земна звезда набраздена, ограничена
Geastrum striatum Бриантова земна звезда набраздена, ограничена
Geastrum schmidelii набраздена, ограничена
Geastrum campestre набраздена, ограничена
Geastrum xerophilum набраздена, неограничена
Geastrum kotlabae набраздена, неограничена
Geastrum floriforme ненабраздена, неограничена
Geastrum hungaricum ненабраздена, ограничена
Geastrum corollinum ненабраздена, ограничена
Geastrum fimbriatum Ресничеста земна звезда ненабраздена, неограничена
Geastrum rufescens Червенееща земна звезда ненабраздена, неограничена
Geastrum michelianum Трислойна земна звезда ненабраздена, ограничена
Geastrum saccatum ненабраздена, ограничена
Geastrum granulosum Миниатюрна земна звезда ненабраздена, ограничена
Geastrum quadrifidum Четириделна земна звезда ненабраздена, ограничена
Geastrum coronatum Коронована земна звезда ненабраздена, ограничена или не
Geastrum melanocephalum Черноглава земна звезда липсва

*Тук не са показани следните европейски видове: Geastrum badium, Geastrum berkeleyi, Geastrum elegans, Geastrum fornicatum, Geastrum lageniforme, Geastrum morganii, Geastrum pouzarii, Geastrum pseudolimbatum, Geastrum smardae и други.

Myriostoma
Род Myriostoma също принадлежи към семейство Geastraceae. Той е представен от само един вид – Myriostoma coliforme – с много необичайна спорова торбичка с множество отвори като солница.

Myriostoma coliforme Мириостома

Astraeus
Род Astraeus е от семейство Diplocystidiaceae и няма близка родствена връзка с предните два. Доскоро той беше представен от само един вид – Astraeus hygrometricus. През 2013 г. учени описаха нов вид от средиземноморския регион – Astraeus telleriae.

Astraeus hygrometricus Земна звезда

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>