Бяла мура

Pinus peuce Griseb.
семейство Pinaceae (Борови)

У нас Бяла мура.

Местообитание Горите от бяла мура са с ограничено разпространение у нас, но се срещат естествени гори и изкуствени насаждения по високите части на Рила, Пирин, Витоша, Стара планина, Осоговска планина и Родопите около и над 1600 м. н. в. и до самата дървесна линия. Често в тези местообитания присъстват и други иглолистни дървета, като смърч (Picea abies), бял бор (Pinus sylvestris) и клек (Pinus mugo). В тези местообитания климатът е планински. Ниските температури и дългият период със снежна покривка позволяват оцеляването на ограничен брой видове растения и гъби.

Прочетете повече за горите от бяла мура в електронното издание на Червената книга на България на БАН.

Гъби Гъбното видово разнообразие по наши наблюдения е сравнително бедно, но това може да се дължи на малобройните наблюдения. Приканваме всеки, който може да обогати информацията за гъбите, които се срещат в това интересно местообитание, да го направи като публикува коментар в края на страницата или изпрати имейл на manatarka.org@gmail.com.

Представени са гъби, които растат под бяла мура, но са неспецифични и се срещат и в други иглолистни (борови, смърчови и смесени) гори. Включени са данни от електронното издание на Червената книга на България на БАН.

Amanita gemmata Жълто-розова мухоморка
Amanita muscaria Червена мухоморка
Amanita submembranacea
Amanita umbrinolutea
Amanita vaginata Сурогризка
Ampulloclitocybe clavipes Дебелопънчеста орешарка
Boletus edulis Обикновена манатарка
Boletus pinophilus Борова манатарка
Calocera viscosa Лепкава коралка
Cantharellus cibarius Обикновен пачи крак
Chalciporus piperatus Лютива масловка
Clitocybe vermicularis Вкореняваща се орешарка
Coltricia perennis
Cortinarius cinnamomeus
Cortinarius evernius
Cortinarius multiformis
Cortinarius traganus
Cystoderma carcharias Сиво-розова зърненка
Fomitopsis pinicola Окантована гъба
Galerina marginata Отровна галерина
Gymnopus androsaceus Тичинковидна челядинка
Heyderia abietis
Inocybe brunnea
Inocybe geophylla Виолетов вълчи зъб
Ischnoderma benzoinum
Lachnellula
Lactarius aurantiacus Оранжева млечница
Marasmius wynneae
Melanoleuca cognata
Mycena epipterygia Лепкава мицена
Mycena galopus
Mycena rosella
Mycena rubromarginata
Neoboletus praestigiator Червеностъблена манатарка
Onnia tomentosa
Phaeolus schweinitzii
Phellinus nigrolimitatus
Phellinus pini
Russula aeruginea Тревистозелена гълъбка
Russula fragilis Чуплива гълъбка
Russula mustelina
Russula turci
Stereum sanguinolentum
Strobilurus Шишаркови парички
Suillus variegatus Синееща масловка
Tapinella panuoides
Trichaptum abietinum
Xerocomus ferrugineus
Xeromphalina campanella

 

Има видове, които са по-специфични и в България се срещат единствено с бялата мура (освен обозначено).

Chroogomphus helveticus Швейцарски овчи нос *също със смърч
Suillus sibiricus Сибирска масловка вид от Червената книга

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>