Бяла ела

Бяла ела (Abies alba).

Abies alba Miller
семейство Pinaceae (Борови)

У нас Бяла ела, Обикновена ела.

Как да разпознаем бялата ела:
• Игличките са плоски, отдолу – с две надлъжни бели ивици.
• Най-младите клонки са покрити с къси светло-кафяви власинки.
• Младите шишарки са на върха на дървото, изправени нагоре.
• Узрелите шишарки се разпадат напълно през есента. Под ела не можем да намерим цели шишарки.

Външен вид Вечнозелено иглолистно дърво, достигащо на височина до 65 m и до 2 m в диаметър. Короната е конусовидна, започва от основата на ствола. С възрастта се самоокастря и издига по-високо, като променя формата си. Младите клонки са покрити с къси светло-кафяви власинки.

Кора В млада възраст е гладка и светлосива, по-късно – по-тъмно сива до червено-кафява, напукана.

Листа Игловидни, разположени поединично върху клонката, плоски, линейни, 2-4 cm дълги и 2-3 mm широки. Отгоре са тъмнозелени и лъскави, отдолу – с две надлъжни бели ивици. Листният връх е малко или повече врязан или леко овален.

Шишарки Женските шишарки се развиват на върха на дървото и са изправени вертикално нагоре. Напълно развити те имат цилиндрична форма, високи са 10-18 cm и с диаметър 3-5 cm. Когато узреят, през есента, покривните люспи се отделят от централната ос и шишарката се разпада, за да освободи семената.

Бяла ела – кора.

Бяла ела. Отдолу всяко листо има две надлъжни бели ивици.

Люспи от шишарки на Бяла ела. Шишарките узряват и се разпадат още върху дървото.

Елова гора.

 

 

 

 

 

 

 

 

Местобитание Среща се по планински склонове между 500 и 1800 m н.в. Развива се добре на дълбоки, влажни и богати почви, в места с постоянна и висока атмосферна влажност. Предпочита северни склонове и дълбоки влажни дерета върху силикатен терен, отбягва варовитите терени (като изключение, ограничени пространства в Средните Родопи и Славянка).

Горите, в които бялата ела е преобладаващ вид, са сравнително редки. Най-широко разпространение имат смесените гори – съвместно с бук (Fagus sylvatica) и смърч (Picea abies). Значително по-рядко се срещат смесени гори на ела с бял бор (Pinus sylvestris), черен бор (Pinus nigra), бяла мура (Pinus peuce).

Горите от обикновена ела имат ограничено разпространение в планините на България, основно в Родопите, Рила, Пирин, Осогово, Славянка и Беласица. Прочетете повече за горите от бяла ела в България в електронното издание на Червената книга.

Сходен вид Цар-борисова ела (Abies alba subsp. borisii-regis), която се отличава от обикновената ела по заострения връх на игловидните листа, смолистите пъпки, липсата на овласиняване по младите клонки. Местобитанията също са различни – предпочита слънчеви склонове със слаб наклон и умерена влажност. Среща се на разпръснати, много ограничени пространства в Рила, Пирин, Родопите и Славянка.

Текста подготви Георги Кунев.

Гъби Макар че еловите гори са с ограничено разпространение, в тях обичайно има разнообразие от гъби. Някои от тях растат единствено с ела, но много растат и с други иглолистни (бор, смърч) или широколистни дървета.

Aleurodiscus amorphus
Amanita excelsa Гъстопетниста мухоморка
Amanita muscaria Червена мухоморка
Boletus edulis Обикновена манатарка
Boletus pinophilus Борова манатарка
Bondarzewia mesenterica Планинска бондарцевия
Butyriboletus subappendiculatus
Caloboletus calopus Красива манатарка
Caloscypha fulgens
Chrysomphalina chrysophylla
Cortinarius atrovirens
Cortinarius dibaphus
Fomitopsis pinicola Окантована гъба
Hericium alpestre Алпийски корал
Hygrophorus abieticola Оранжев хигрофорус
Hygrophorus capreolarius
Lactarius albocarneus
Lactarius intermedius
Lactarius salmonicolor Елова рижика
Neoboletus praestigiator Червеностъблена манатарка
Panellus violaceofulvus
Phellinus hartigii
Pithya vulgaris Обикновена пития
Russula amethystina Аметистова гълъбка
Russula azurea
Russula cavipes
Russula integra
Rutstroemia elatina
Thelephora terrestris Мечи уши
Tricholoma aurantium Оранжева есенна гъба
Tricholoma bufonium
Tricholoma pardinum Тигрова гъба
Xerula melanotricha

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Януари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>