Пънчушки и припънки

Припънките и пънчушките са гъби с шапка, ламели и пънче, които срещаме върху и около дървета, пънове, коренища и в някои случаи – погребана дървесина. Те са сапротрофи и извличат хранителни вещества като паразитират върху живи дървета или разграждат наличната мъртва материя. Групирането е изкуствено и ако има сродство между някои от гъбите по-долу то е случайно.

Тук са ядливи гъби като Обикновената пънчушка (Armillaria mellea) и Зимната припънка (Flammulina velutipes) и отровни като Отровната пънчушка (Hypholoma fasciculare) и Отровната галерина (Galerina marginata) и други.

Вижте също групата Кладници и дървесни гъби с ламели. Тези гъби също растат върху дървесина и имат ламели, но се различават по това, че пънчетата често са странично разположени спрямо центъра на шапката, слабо образувани или понякога отсъстващи.

Латинско име Българско име Снимка Расте върху
Agrocybe cylindracea Тополова пънчушка широколистни, често тополи (Populus)
Armillaria cepistipes широколистни, иглолистни
Armillaria gallica широколистни, рядко иглолистни
Armillaria mellea Обикновена пънчушка широколистни, рядко иглолистни
Armillaria ostoyae Смърчова пънчушка иглолистни, рядко широколистни
Armillaria tabescens Неопръстенена пънчушка широколистни
Chrysomphalina chrysophylla иглолистни
Chrysomphalina grossula иглолистни
Coprinellus domesticus широколистни
Coprinopsis melanthina широколистни
Cystoagaricus populinus широколистни, често тополи (Populus)
Delicatula integrella широколистни
Flammula alnicola широколистни
Flammulaster limulatus широколистни
Flammulina velutipes Зимна припънка широколистни, рядко иглолистни
Galerina marginata Отровна галерина широколистни, иглолистни
Gymnopilus junonius широколистни
Gymnopilus penetrans иглолистни, рядко широколистни
Gymnopus androsaceus Тичинковидна челядинка иглолистни
Gymnopus fusipes Бледорозова паричка широколистни
Hydropus subalpinus широколистни
Hypholoma capnoides Борова пънчушка иглолистни
Hypholoma fasciculare Отровна пънчушка широколистни, иглолистни
Hypholoma radicosum иглолистни
Hypholoma sublateritium Горчива пънчушка широколистни, иглолистни
Kuehneromyces lignicola иглолистни
Kuehneromyces mutabilis Кичуреста пънчушка широколистни, иглолистни
Marasmiellus candidus широколистни
Marasmiellus ramealis широколистни
Marasmius alliaceus Чеснова челядинка широколистни
Marasmius rotula широколистни
Megacollybia platyphylla Напукана припънка широколистни, иглолистни
Mycena abramsii широколистни
Mycena cyanorhiza иглолистни
Mycena epipterygia Лепкава мицена широколистни, иглолистни
Mycena galericulata Кичуреста ряповка широколистни, иглолистни
Mycena haematopus широколистни
Mycena inclinata широколистни
Mycena meliigena широколистни
Mycena polygramma широколистни, иглолистни
Mycena pseudocorticola широколистни
Mycena renati широколистни
Mycena stipata иглолистни
Mycena zephirus иглолистни, широколистни
Omphalina discorosea широколистни
Omphalotus olearius Горчива миризливка широколистни
Ossicaulis lignatilis широколистни
Oudemansiella mucida Порцеланова припънка букове (Fagus)
Phaeomarasmius erinaceus широколистни
Pholiota astragalina иглолистни
Pholiota aurivella Слизеста люспеница широколистни, рядко иглолистни
Pholiota flammans Огнена люспеница иглолистни
Pholiota gummosa широколистни
Pholiota lenta широколистни, иглолистни
Pholiota lubrica широколистни, иглолистни
Pholiota lucifera широколистни, иглолистни
Pholiota populnea тополи (Populus)
Pholiota scamba иглолистни
Pholiota spumosa иглолистни
Pholiota squarrosa Четинеста люспеница широколистни, иглолистни
Pluteus atromarginatus Чернееща еленова гъба иглолистни
Pluteus cervinus Еленова гъба широколистни
Pluteus chrysophaeus широколистни
Pluteus cinereofuscus широколистни
Pluteus fenzlii широколистни
Pluteus hispidulus широколистни
Pluteus leoninus широколистни
Pluteus petasatus широколистни
Pluteus podospileus широколистни
Pluteus romellii широколистни
Pluteus salicinus широколистни
Pluteus semibulbosus широколистни
Pluteus thomsonii широколистни
Pluteus umbrosus широколистни
Pluteus variabilicolor широколистни
Psathyrella candolleana широколистни
Rhodocollybia maculata иглолистни, рядко широколистни
Rhodotus palmatus Набръчкана прасковка широколистни
Simocybe centunculus широколистни
Tricholomopsis decora иглолистни
Tricholomopsis flammula иглолистни
Tricholomopsis rutilans Пурпурна гъба иглолистни
Tubaria conspersa широколистни, иглолистни
Tubaria furfuracea широколистни, иглолистни
Volvariella bombycina Копринена гъба широколистни
Xeromphalina campanella иглолистни
Xerula pudens широколистни, иглолистни
Xerula radicata Вкореняваща се припънка широколистни

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>