Мораво рогче

Claviceps purpurea.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. s. l.
семейство Clavicipitaceae

У нас Мораво рогче.

По света Ergot (английски), Ergot du seigle (френски), Purpurbrauner Mutterkornpilz (немски), Спорынья, Маточные рожки (руски).

Плодно тяло Състои се от главичка и пънче. Главичката е кълбовидна, кремава, охрена или розова и покрита с множество ситни остиоли. Пънчето е цилиндрично и оцветено белезникаво до розово. Плодното тяло израства от кафяво-черен склероций лежащ на земята.

Местообитание Ниви, ливади и тревни съобщества по горските граници. Гъбата е паразит върху ръжта (Secale cereale), но и разнообразни други житни и тревни растения. Кафяво-черният склероций се образува на място на зърно в заразения клас. Склероцият пада не земята и презимува. През следващата година се образуват плодни тела при подходящи условия в края на пролетта и началото на лятото. Обикновено този момент съвпада с цъфтенето на засегнати растения. Плодните тела отделят нишковидни аскоспори, които се пренасят по въздушните течения или чрез насекоми, за да заразят нови класове.

Във фазата след заразяване на класа, но преди втвърдяване на склероция, се отделя мана съдържаща конидиоспори.

Коментар Отровна гъба, причинява ерготизъм. Отравянето се случва, когато храна се приготвя с брашно замърсено със склероции на Claviceps. Склероциите съдържат ерготамин и други алкалоиди. Симптомите на отравяне са различни и включват повръщане, диария, спазми, главоболие, неврологични и психични отклонения. Впоследствие са възможни нарушение в зрението, загуба на чувствителност на кожата и появата на гангрени в крайниците и други органи, поради съдосвиващия ефект на алкалоидите. Моравото рогче може да причини и смърт.

Епидемии от ерготизъм са били често явление в средновековна Европа, преди да се установи причинителя. Заболяването е било познато като „огънят на Свети Антоний“.

Сходни видове Група чешки учени установиха чрез ДНК анализи, че Claviceps purpurea е комплекс от  четири вида. Видовете са практически трудни за различаване, но за ориентир може да послужи типа местообитание. Claviceps purpurea най-често се среща в ниви и открити места, докато Claviceps humidiphila предпочита по-влажни ливади, речни корита и гори. Claviceps arundinis се среща в много влажни зони, например върху тръстики и блатни треви (Phragmites, Molinia). Claviceps spartinae расте върху халофитни треви обитаващи крайбрежни солени блата (Spartina, Distichlis) в западна Европа. (Източник: Delimitation of cryptic species inside Claviceps purpurea, S. Pažoutová, K. Pešicová, M. Chudíčková, P. Šrůtka, M. Kolarik, Fungal Biology, 2014)

Текста подготви П. Неделев.

Claviceps purpurea. Плодни тела израстващи от склероции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Август, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>