Gyromitra infula

Gyromitra infula.

Gyromitra infula (Schaeff.) Quél.
семейство Discinaceae

У нас Няма име.

По света Hooded false morel (английски), Bischofsmütze (немски), Строчок осенний (руски).

Плодно тяло Състои се от шапка и пънче.

Шапка Седловидна. Повърхността й е червеникаво-кафява до тъмнокафява, гладка или слабо нагъната. Обичайната й форма е с два дяла, разположени от двете противоположни страни на една по-ниска част. По-рядко дяловете са повече от два. Диаметърът е до 8 cm. Вътрешността на шапката се състои от една или повече кухини.

Пънче Почти цилиндрично, обикновено със слабо изразени вертикални вгъвания. Бяло до кафеникаво, но понякога с розов тон. В основата бяло и мъхесто. На височина достига до 8 cm. Вътрешността е куха.

Месо Крехко, белезникаво. Без особена миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни и гладки с размери 19-20 х 7-8.5 μm. Краищата са заоблени.

Местообитание Гъбата расте поединично или на малки групи върху почва или мъртва иглолистна дървесина, включително стари пънове и заровено дърво. Образува плодни тела през есента и се среща рядко.

Коментар Отровна. (Източник: №5)

Сходни видове Gyromitra infula var. ambigua, понякога разглеждан като отделен вид, има по-големи спори със затъпени краища. Счита се, че шапката и пънчето се отличават с по-виолетов цвят.

Лесно се отличава от други видове дипленки (Gyromitra) по характерната си форма и по периода на плододаване. Gyromitra gigas (Гигантска дипленка), Gyromitra esculenta (Обикновена дипленка) и Gyromitra fastigiata се срещат през пролетта.

Текста подготви П. Неделев.

Gyromitra infula расте върху гниеща дървесина.

Gyromitra infula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Август, 2015

Върни до горе

1 comment to Gyromitra infula

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>