Тополова пънчушка

Тополови пънчушки (Agrocybe cylindracea).

Agrocybe cylindracea (DC.) Maire
семейство Strophariaceae

синоним Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer, Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini

У нас Тополова пънчушка, Каваклийка.

По света Black poplar mushroom, Poplar fieldcap (английски), Pioppino, Piopparello (италиански), Pholiote du peuplier (френски), Südliche Ackerling (немски), Полёвка цилиндрическая, Опёнок тополиный (руски).

Шапка Първоначално звънчевидна, по-късно плоска. Бяла, кремава или кафява, обикновено с по-тъмен център. С набръчкана повърхност, която понякога се напуква. Ръбът е подвит отначало, после се изправя. Обикновено до 10 cm в диаметър (но варира в широки граници).

Ламели Отначало белезникави до бледокафяви, по-късно покафеняват. Гъсти и прираснали към пънчето или слабо низбягващи.

Пънче Цилиндрично. Бяло до кремаво, покрито с фини люспи под пръстена. Височина до 15 cm.

Пръстен Бял, невисящ. Горната повърхност при развитите плодни тела се оцветява в кафяво от паднали спори. Понякога отсъства поради унищожаване.

Месо Бяло, плътно. С особена ароматна миризма и приятен вкус.

Спори Споровият прах е кафяв.

Местообитание Расте на кичури върху пънове и стволове на тополи (Populus), върби (Salix) и по-рядко други широколистни дървета. Също така плододава върху почва в близост до дървесина. Появява се от пролетта до есента. Вид разпространен главно в низините, често в коритата на реки, в паркове и градини.

Коментар Гъбата се счита за ядлива от множество автори и се култивира. (Източници: №1,5,6,7,9,10,23) В статия публикувана през 2014 г. учени в Китай показаха експериментално наличие на белтъци, които проявяват чернодробна токсичност и са устойчиви на ензимно разграждане в храносмилателната система на мишки. (Източник: Lethal protein in mass consumption edible mushroom Agrocybe aegerita linked to strong hepatic toxicity.) Въпреки това, не са ни известни случаи, където тази гъба е проявила токсичност.

Сходни видове През есента върху мъртва тополова дървесина и умиращи тополи се среща Тополовата люспеница (Pholiota populnea). Нейните бели до охрени плодни тела са покрити с едри люспи и имат горчив вкус. Други дърворазрушаващи гъби, които растат на кичури върху мъртви или умиращи дървета и трябва да се познават добре, включват видове Armillaria и Hypholoma. Други видове Agrocybe растат върху почва.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

При младите Тополови пънчушки (Agrocybe cylindracea) шапките са набръчкани и по-тъмни.

Тополови пънчушки (Agrocybe cylindracea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополови пънчушки (Agrocybe cylindracea).

Тополова пънчушка (Agrocybe cylindracea). Ламелите са бледокафяви отначало.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополова пънчушка (Agrocybe cylindracea). Пънчето е покрито с фини люспи. Пръстенът е невисящ.

Тополови пънчушки (Agrocybe cylindracea). Шапките се напукват в сухо време.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополови пънчушки (Agrocybe cylindracea).

Тополови пънчушки (Agrocybe cylindracea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополови пънчушки (Agrocybe cylindracea).

Тополови пънчушки (Agrocybe cylindracea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополова пънчушка (Agrocybe cylindracea). Ламелите постепенно покафеняват.

Кичур от Тополови пънчушки (Agrocybe cylindracea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 13 Май, 2020 г.

Върни до горе

4 коментара Тополова пънчушка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>