Russula font-queri

Russula font-queri.

Russula font-queri Singer
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Beautiful brittlegill (английски), Russule saumonée des bouleaux, Russule de Font-Quer (френски), Rotstieliger Zwergtäubling (немски), Сыроежка Фон-Кери (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала и накрая плоска с вдлъбнат център. Оранжева, оранжево-охрена, оранжево-червеникава, жълта или розово-червена, понякога слабо зонирана, но почти винаги с по-тъмен център. Повърхността е гладка и суха или влажна. Ръбът е изправен и слабо набразден при развитите шапки. Диаметър до 8 cm.

Ламели Отначало кремави, после жълтеникави. Умерено гъсти до гъсти, частично прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо разширяващо се в основата. Бяло, но често с присъствие на розови тонове. Повърхността е слабо набраздена. При изсушаване покафенява. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, умерено плътно и чупливо. Без особена миризма. Вкусът е приятен, нелютив.

Спори Споровият прашец е тъмноохрен. Спорите са с размери 7-9 x 5.5-7 μm. Имат орнаментация съставена от дребни шипчета разположени сравнително нагъсто.

Местообитание В брезови гори (Betula) в планините. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Снимките на тази страница са от находище във Витоша, м. Златните мостове.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula font-queri е един малко известен вид гълъбка. Най-честите форми с оранжеви шапки се разпознават лесно, но този цвят варира и формите с жълти или розовеещи шапки могат да създадат трудности. Важни белези са цветът на ламелите и споровият прашец, бялото или розовеещо пънче и липсата на лютивина. Следват някои видове с нелютиво месо растящи в същото местообитание.

Russula velenovskyi расте в асоциация с брези, но и други дървета. Има червена шапка с избледняващ център и ниска гърбица в него. По-бледи екземпляри на този вид обаче трудно се отличават от R. font-queri и тогава споровият прашец, който при R. velenovskyi е по-бледоохрен, е решаващ.

Russula cremeoavellanea също расте само под брези. Има бледооцветена шапка с розови, кремави, жълтеникави и зеленикави тонове. Пънчето сивее при застаряване на плодното тяло и никога не показва розовеене.

Russula aurantiaca вероятно е синоним на R. font-queri.

Текста подготви П. Неделев.

Russula font-queri.

Russula font-queri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula font-queri.

Russula font-queri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Март, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>