Огнена манатарка

Огнени манатарки (Suillellus luridus).

Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоним Boletus luridus Schaeff.

У нас Огнена манатарка.

По света Lurid bolete (английски), Bolet blafard (френски), Netzstieliger Hexen-Röhrling (немски), Дубовик оливково-бурый (руски).

Шапка Първоначално полукълбовидна, по-късно изпъкнала до плоско-изпъкнала. Жълтеникава, жълта, маслиненозеленикаво-жълта, сивкаво-жълта, сивкаво-охрена, маслиненозеленикаво-сива, понякога с по-тъмни петна, жълта с розовеещи или месно оцветени зони или почти изцяло месно оцветена или червена. Повърхността посинява при одраскване. До 15 cm в диаметър.

Тръбички Първоначално лимоненожълти, после жълти с маслиненозелен тон, посиняват при нараняване. Порите са оранжеви, оранжево-червени или яркочервени, понякога по-бледи към ръба на шапката, посиняват при одраскване.

Пънче Бухалковидно, издуто или цилиндрично, често вкореняващо се. В горната си част най-често кремаво или бледо до яркожълто, по-надолу – червено или бледовинено до винено с повече или по-малко развита оранжево-червена, червена или винено-червена мрежа. Повърхността посинява при допир.

Месо Първоначално лимоненожълто, по-късно белезникаво в шапката и лимоненожълто в пънчето, рядко изцяло мръснобелезникаво. В основата на пънчето тъмночервено, винено, червеникаво-лилаво или лилавеещо-кафяво. Бързо посинява при излагане на въздух. Месото под тръбичките е оранжево-червено, червено или винено. Миризмата е неопределена. Вкусът е кисел.

Спори С размери 10.5–15.5 × 4.5–7 μm.

Местообитание Широколистни, смесени и иглолистни гори, градини и паркове. Образува микориза с дъбове (Quercus), бук (Fagus), кестен (Castanea), габър (Carpinus), бреза (Betula), лешник (Corylus), воден габър (Ostrya), липа (Tilia), тополи (Populus), смърч (Picea), ела (Abies), борове (Pinus), хвойна (Juniperus), лавдан (Cystus) и хелиантемум (Helianthemum). В Европа широко разпространен и често срещан вид.

Сходни видове Suillellus luridus се различава от всички други европейски манатарки поради виненото, червеното или оранжево-червеното месо под тръбичките, видно, когато те са отстранени. Сравнете по-обстойно с Suillellus queletii (Келетова манатарка), манатарка която има жълто месо под тръбичките и няма мрежа на пънчето.

S. luridus е изключително вариабилeн вид, поради което понякога се споменават няколко инфраспецифични таксона:

  • var. rubriceps (Maire) Singer – с изцяло червена шапка;
  • var. erythroteron (Bezdek) Pilát & Dermek – с черешовочервено месо;
  • f. lupinus Peltereau ex Gilb. – с яркожълта шапка, иначе оцветена като типичните форми;
  • f. primulicolor Simonini – с изцяло жълто плодно тяло, включително порите; вижте също Boletus gabretae.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Текста преведе П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Коментар на manatarka.org Условно ядлива гъба след продължително изваряване. Възможно е да предизвика стомашно-чревно разстройство при консумация в сурово състояние и в някои случаи и след кулинарна обработка и е препоръчително да се избягва. Възможно е отравяне при комбиниране с алкохол, подобно на Coprinopsis atramentaria (Сива копринка). (Източници: №1,2,5,6,7,8,9,10) Широко разпространена и често срещана гъба в България. Плододава от края на пролетта до есента.

Допълнителна информация за сходни видове Vizzini, Simonini, Ercole и Voyron описаха новия вид Boletus mendax през 2013 г. (скоро след това преместен в новосъздадения род Suillellus, като Suillellus mendax). Видът е близък до S. luridus и също толкова силно изменчив, но молекулярни филогенетични изследвания еднозначно доказват независимостта му. Някои ориентири служат за разграничаването на S. mendax от S. luridus на терен. Въпреки това, вариабилността и на двата вида превръща това в истинско предизвикателство.

Пънчето е по-наситено с червен цвят при младите плодни тела на S. mendax, докато при S. luridus фоновият цвят е преобладаващо жълт или жълто-оранжев. При S. mendax мрежата често е неразвита и заместена от точици. Мрежата най-често е ограничена до горните участъци на пънчето и рядко достига основата. Авторите на вида посочват, че има изключения и при двата вида. На практика най-надеждният начин за различаването на двата вида е чрез измерване на спорите с микроскоп, защото S. mendax притежава по-издължени спори. Съответно Q-стойностите при S. mendax варират между 2.6-2.8 (средно 2.7), докато при S. luridus са между 2.1-2.4 (средно 2.2), според авторите.

Наличието или не на ивица червено месо под слоя на тръбичките (наречена линията на Bataille) няма значение в този казус.

Трети вид, Suillellus comptus, има жълто до жълто-оранжево пънче, гранулки вместо мрежа и копиевидна основа на пънчето. При този вид няма линия на Bataille. Расте в южни широколистни гори.

Източник: Boletus mendax, a new species of Boletus sect. Luridi from Italy and insights on the B. luridus complex, A. Vizzini, G. Simonini, E. Ercole, S. Voyron, Mycological Progress, 2013.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Огнена манатарка (Suillellus luridus). Пънчето има червеникава мрежа.

Огнена манатарка (Suillellus luridus) със зеленикава шапка. Този вид показва големи вариации в оцветяването на шапката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнени манатарки (Suillellus luridus).

Огнена манатарка (Suillellus luridus). Месото посинява при разрязване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнена манатарка (Suillellus luridus). Шапката посинява при одраскване.

Огнени манатарки (Suillellus luridus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнена манатарка (Suillellus luridus). Находката е проверена с микроскоп.

Огнени манатарки (Suillellus luridus). Находката е проверена с микроскоп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнени манатарки (Suillellus luridus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Юни, 2021 г.

Върни до горе

4 коментара Огнена манатарка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>