Огнена манатарка

Огнени манатарки (Suillellus luridus). Порите са оранжеви до яркочервени и посиняват при одраскване.

Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоним Boletus luridus Schaeff.

У нас Огнена манатарка.

По света Lurid bolete (английски), Bolet blafard (френски), Netzstieliger Hexen-Röhrling (немски), Дубовик оливково-бурый (руски).

Шапка Първоначално полусферична, по-късно изпъкнала до плоско-изпъкнала. Жълтеникава, жълта, маслиненозеленикаво-жълта, сивкаво-жълта, сивкаво-охрена, маслиненозеленикаво-сива, понякога с по-тъмни петна, жълта с розовеещи или месно оцветени площи или почти изцяло месно оцветена или червена. Повърхността посинява при одраскване. До 15 cm в диаметър.

Тръбички Първоначално лимоненожълти, после жълти с маслиненозелен тон, посиняват при нараняване. Порите са оранжеви, оранжево-червени или яркочеревни, понякога по-бледи към ръба на шапката, посиняват при одраскване.

Пънче Бухалковидно, издуто или цилиндрично, често вкореняващо се. В горната си част най-често кремаво или бледо до яркожълто, по-надолу – червено или бледовинено до винено с повече или по-малко развита оранжево-червена, червена или винено-червена мрежа. Повърхността посинява при допир.

Месо Първоначално лимоненожълто, по-късно белезникаво в шапката и лимоненожълто в пънчето, рядко изцяло мръснобелезникаво. В основата на пънчето тъмночервено, винено, червеникаво-лилаво или лилавеещо-кафяво. Бързо посинява при излагане на въздух. Месото под тръбичките е оранжево-червено, червено или винено. Миризмата е неопределена. Вкусът е кисел.

Спори С размери 10.5–15.5 × 4.5–7 μm.

Местообитание Широколистни, смесени и иглолистни гори, градини и паркове. Образува микориза с дъбове (Quercus), бук (Fagus), кестен (Castanea), габър (Carpinus), бреза (Betula), лешник (Corylus), воден габър (Ostrya), липа (Tilia), тополи (Populus), смърч (Picea), ела (Abies), борове (Pinus), хвойна (Juniperus), лавдан (Cystus) и хелиантемум (Helianthemum). В Европа широко разпространен и често срещан вид.

Сходни видове Suillellus luridus се различава от всички други европейски манатарки поради виненото, червеното или оранжево-червеното месо под тръбичките, видно, когато те са отстранени. Сравнете по-обстойно с Suillellus queletii (Келетова манатарка), манатарка която има жълто месо под тръбичките и няма мрежа на пънчето.

Вариабилност Изключително вариабилна, поради което понякога се споменават няколко инфраспецифични таксона :

  • var. rubriceps (Maire) Singer – с изцяло червена шапка;
  • var. erythroteron (Bezdek) Pilát & Dermek – с черешовочервено месо;
  • f. lupinus Peltereau ex Gilb. – с яркожълта шапка, иначе оцветена като типичните форми;
  • f. primulicolor Simonini – с изцяло жълто плодно тяло, включително порите; вижте също Boletus gabretae.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Текста преведе П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Коментар на manatarka.org Условно ядлива гъба след продължително изваряване. Възможно е да предизвика стомашно-чревно разстройство при консумация в сурово състояние и в някои случаи и след кулинарна обработка и е препоръчително да се избягва. Възможно е отравяне при комбиниране с алкохол, подобно на Coprinopsis atramentaria (Сива копринка). (Източници: №1,2,5,6,7,8,9,10)

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Огнена манатарка (Suillellus luridus). Пънчето има червеникава мрежа.

Огнена манатарка (Suillellus luridus) с шапка с различен цвят. Този вид показва големи вариации в оцветяването на шапката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнени манатарки (Suillellus luridus).

Огнена манатарка (Suillellus luridus). Месото посинява при разрязване. В основата на пънчето цветът е винен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнена манатарка (Suillellus luridus).

Огнена манатарка (Suillellus luridus). Месото под тръбичките е червеникаво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнена манатарка (Suillellus luridus). Шапката посинява при одраскване.

Neoboletus xanthopus отляво, Огнена манатарка отдясно (Suillellus luridus). Огнената манатарка се различава лесно поради наличието на мрежа върху пънчето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Март, 2019 г.

Върни до горе

4 коментара Огнена манатарка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>