Ключ за определяне на гъбите

Визуален определител на гъбите по групи. Натиснете заглавието на групата за да разгледате страница с различните видове в нея.


Орешарки Често срещани гъби през цялата година на открити места и в горите. Имат вдлъбнати в центъра шапки, които при остаряване често преминават във фуниевидни. Някои видове имат шапки със заскрежен вид. Ламелите са светли и най-често са низбягващи (спускат се надолу по пънчето). Споровият прашец е бял.

 

 

 


Есенни гъби Едри гъби, най-често се появяват през есента в горите. Ламелите са гъсти и прираснали към пънчето със зъбче (имат малка падина на мястото на свързване). Споровият прашец е бял.

 

 

 

 

 


Ряповки Малки гъби с камбанковидни шапки, светли ламели и дълги, тънки пънчета. Растат върху дървесина и почва. Повечето видове отделят неприятна миризма на ряпа при стриване на плодно тяло между пръстите.

 

 

 

 

 


Черешови гъби Малки, цветни гъби. Растат най-често сред ниски треви в ливади и пасища и много обичат влагата. Ламелите са дебели и редки.

 

 

 

 

 


Хигрофоруси (Седефенки) Гъби с дебели, редки и низбягващи ламели. Пънчетата са покрити с гранули отгоре. Много видове са слузeсти. Растат в гори, най-често през есента.
 

 

 

 


Ентоломи (Сливовки) Голяма група с много видове, големи и малки. Имат различна форма на шапката. Всички имат розов споров прашец. Той оцветява ламелите розови при старите гъби. Растат по ливади, в храсталаци и в гори.
 

 

 

 


Мухоморки Едри гъби, често срещани в горите и горските покрайнини. Младите гъби са обвити в общо покривало, което при развитите гъби се разкъсва и образува торбичка около основата на пънчето и понякога парцалчета разпръснати по шапката. Имат гъсти, светли ламели и бял споров прашец. Пънчетата са с пръстени.

 

 

 


Сурогризки Подгрупа на мухоморките. Пънчетата не тези гъби са без пръстени.

 

 

 

 

 

 


Печурки Едри, месести гъби, които се срещат по пасища и в гори на обогатени почви. Ламелите са свободни и много гъсти, в началото са розови или сиво-розови и постепенно потъмняват до шоколаденокафяво. Споровият прашец съответно е тъмнокафяв. Пънчетата са дебели и обикновено носят пръстен. Месото при някои видове може да пожълтее или почервенее след нараняване.

 

 

 


Сърнели Едри гъби с люспести шапки. Имат бели, свободни и много гъсти ламели. Пънчетата са с пръстен.

 

 

 

 

 


Сърнелки Голяма група от сравнително по-малки като размер гъби с люспести шапки. Имат бели, свободни и гъсти ламели. Пънчетата са с пръстен или с пръстенна зона от парцалчета или брадавици.

 

 

 

 

 


Паяжинници (от подрод Phlegmacium) Едри, месести гъби с присъщите за всички паяжинници паяжиновидна кортина и ръждивокафяви спори. Основите на пънчетата често са разширени и оформени като луковици.

 

 

 

 


Млечници и рижики Голяма група от гъби, за които е характерно, че изпускат капчици течност (мляко) при нараняване. Има разнообразие в цветовете и размерите на гъбите. Растат върху почва в горите, често в симбиоза с конкретни дървесни видове.

 

 

 

 


Гълъбки Голяма група от едри, месести гъби с шапки с разнообразни цветове и дебели пънчета без пръстен. Имат трошливо месо и чупливи ламели с бял, жълтеникав или охрен цвят. Растат в горите, където са една от най-изобилно представените групи през лятото и есента.

 

 

 


Манатарки Голяма група с разнообразие от видове. Най-често едри, месести гъби със сухи шапки и меко месо. Хименофорът се състои от тръбички с пори. Растат върху почва в гори.

 

 

 

 


Брезовки Едри, месести гъби подобни на манатарките. Имат дълги пънчета, покрити с люспици. Растат върху почва в гори и са привързани към определени дървета като бреза, топола, габър и други.

 

 

 

 


Масловки Едри, месести гъби подобни на манатарките. Често шапките са слузести във влажно време. Някои видове имат пръстен на пънчето. Растат върху почва и са привързани към определени иглолистни дървета, най-често бор.

 

 

 

 


Киселки Едри, месести гъби. Имат мъхести шапки, при младите гъби със задебелен и силно подвит ръб. Ламелите са жълтеникави, по-късно и след нараняване покафеняват. Растат върху почва, а някои видове в близост до пънове.

 

 

 

 


Овчи носове Гъби често с влажни шапки. Отдолу имат ламели, които са тъмни, редки и силно низбягващи. Растат върху почва в иглолистни гори.

 

 

 

 

 


Кладници Разнородна група дървесни гъби с ламели, чиито плодни тела не се втвърдяват. Пънчетата, ако присъстват, са често къси (рудиментарни) и разположени странично спрямо шапките.

 

 

 

 


Дървесни гъби Голяма, разнородна група от гъби растящи върху дървета, които имат твърди и жилави плодни тела и вместо ламели имат пори, иглички или са гладки отдолу. Пънчетата, ако присъстват, са често къси (рудиментарни) и разположени странично спрямо шапките.

 

 

 


Пърхутки Кълбовидни или крушовидни гъби. Повечето са малки, но някои видове са едри. Вътрешността при младите гъби е бяла и мека, но с развитието си потъмнява и се превръща в прахообразна маса от спори.

 

 

 

 


Земни звезди Формата на тези гъби е звездовидна. Някои видове имат свойството да си навиват лъчите при засушаване.

 

 

 

 

 


Гъби цветя Тези гъби отначало наподобяват захвърлени по земята яйца, но от тях се зараждат плодни тела с причудливи форми. Покрити са с тъмна, миризлива течност, която привлича мухи и насекоми.
 

 

 

 


Корали и бухалки Разнородна група от гъби с причудливи форми наподобяващи корали. Има видове с разклонени и неразклонени (бухалковидни) плодни тела. Повечето растат върху почва, но някои са дървесни.

 

 

 

 


Смръчкули Имат шапки с множество ямки подобни на килийки на пчелна пита и пънче. Отвътре, пънчетата и шапките са кухи. Растат през пролетта.

 

 

 

 

 


Напръстници Подобни на смръчкулите, но шапките им са с формата на напръстник и обгръщат горната част на пънчетата. Единствено пънчетата са кухи. Растат през пролетта.
 

 

 

 

 


Дипленки и дисцини Имат кафеникави, набръчкани шапки със седловидна или сплескана форма и пънчета. Някои видове са с шапки като панички и съвсем къси пънчета. Повечето видове растат през пролетта.

 

 

 

 

 


Бучки Шапки със седловидна, сплескана или паничковидна форма. Пънчетата често са оребрени, но при някои видове са почти гладки.
 

 

 

 

 


Панички и купички Голяма и разнообразна група от гъби, чиито плодно тяло наподобява паничка или купичка. Повечето са дребни. Всеки вид расте на специфично за него място – върху влажна почва, гниеща дървесина, стари въглени, мъхове, слама, купчинки тор, жълъди, шишарки и други.

 

 

 

 


Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>