Ключ за определяне на гъбите

Визуален определител на гъбите по групи. Натиснете заглавието на групата за да разгледате страница с различните видове в нея.

Орешарки Често срещани гъби през цялата година на открити места и в горите. Имат вдлъбнати в центъра шапки, които при остаряване често преминават във фуниевидни. Някои видове имат шапки със заскрежен вид. Ламелите са светли и най-често са низбягващи (спускат се надолу по пънчето). Споровият прашец е бял.

 

 

 

Есенни гъби Едри гъби, най-често се появяват през есента в горите. Ламелите са гъсти и прираснали към пънчето със зъбче (имат малка падина на мястото на свързване). Споровият прашец е бял.

 

 

 

 

 

Ряповки Малки гъби с камбанковидни шапки, светли ламели и дълги, тънки пънчета. Растат върху дървесина и почва. Повечето видове отделят неприятна миризма на ряпа при стриване на плодно тяло между пръстите.

 

 

 

 

 

Черешови гъби Малки, цветни гъби. Растат най-често сред ниски треви в ливади и пасища и много обичат влагата. Ламелите са дебели и редки.

 

 

 

 

 

 

Хигрофоруси (Седефенки) Гъби с дебели, редки и низбягващи ламели. Пънчетата са покрити с гранули отгоре. Много видове са слузeсти. Растат в гори, най-често през есента.

 

 

 

 

 

 

Ентоломи (Сливовки) Голяма група с много видове, големи и малки. Имат различна форма на шапката. Всички имат розов споров прашец. Той оцветява ламелите розови при старите гъби. Растат по ливади, в храсталаци и в гори.

 

 

 

 

 

Плутеуси (Еленови гъби) Тези гъби могат да са едри до миниатюрни. Всички видове имат свободни от пънчето розовеещи ламели отделящи розов споров прашец. Кожицата на шапката има определена структура при всеки вид; може да е гладка, набръчкана, кадифена, зърниста или люспеста. Повечето са тъмно оцветени, но няколко вида имат ярки цветове. Растат върху мъртва дървесина и хумусна почва, но някои много обичат стърготини.

 

 

 

Мухоморки Едри гъби, често срещани в горите и горските покрайнини. Младите гъби са обвити в общо покривало, което при развитите гъби се разкъсва и образува торбичка около основата на пънчето и понякога парцалчета разпръснати по шапката. Имат гъсти, светли ламели и бял споров прашец. Пънчетата са с пръстени.

 

 

 

 

Сурогризки Подгрупа на мухоморките. Пънчетата на тези гъби са без пръстени.

 

 

 

 

 

 

Печурки Едри, месести гъби, които се срещат по пасища и в гори на обогатени почви. Ламелите са свободни и много гъсти, в началото са розови или сиво-розови и постепенно потъмняват до шоколаденокафяво. Споровият прашец съответно е тъмнокафяв. Пънчетата са дебели и обикновено носят пръстен. Месото при някои видове може да пожълтее или почервенее след нараняване.

 

 

 

 

Сърнели Едри гъби с люспести шапки. Имат бели, свободни и много гъсти ламели. Пънчетата са с пръстен.

 

 

 

 

 

 

Сърнелки Голяма група от сравнително по-малки като размер гъби с люспести шапки. Имат бели, свободни и гъсти ламели. Пънчетата са с пръстен или с пръстенна зона от парцалчета или брадавици.

 

 

 

 

 

Паяжинници (от подрод Phlegmacium) Едри, месести гъби с присъщите за всички паяжинници паяжиновидна кортина и ръждивокафяви спори. Основите на пънчетата често са разширени и оформени като луковици.

 

 

 

 

 

Хебеломи Гъби с кремави до кафеникави шапки и кафяви ламели. Миришат на земя или на ряпа. Растат в горите или по горските граници, понякога обилно. Има много описани видове, но различаването им е сложно. Могат да се объркат с печурки, но печурките имат свободни ламели и миришат различно.

 

 

 

 

Копринки Гъби с нежни, краткотрайни плодни тела. Отделят кафяво-черен споров прашец, а някои видове се втечняват и разпадат от само себе си. Растат върху почва, тор, растителни отпадъци и дори от стените в занемарени постройки. Голям род с множество трудни за различаване видове.
 

 

 

 

Псатирели Гъби с тънки, крехки плодни тела. Имат тъмнокафяв споров прашец. Обикновено се срещат на места където се струпва гниеща растителна материя. Род с много описани видове и сложни методи за определяне.
 

 

 

 

 

Млечници и рижики Голяма група от гъби, за които е характерно, че изпускат капчици течност (мляко) при нараняване. Има разнообразие в цветовете и размерите на гъбите. Растат върху почва в горите, често в симбиоза с конкретни дървесни видове.

 

 

 

 

 

Гълъбки Голяма група от едри, месести гъби с шапки с разнообразни цветове и дебели пънчета без пръстен. Имат трошливо месо и чупливи ламели с бял, жълтеникав или охрен цвят. Растат в горите, където са една от най-изобилно представените групи през лятото и есента.

 

 

 

 

 

Манатарки Голяма група с разнообразие от видове. Най-често едри, месести гъби със сухи шапки и меко месо. Хименофорът се състои от тръбички с пори. Растат върху почва в гори.

 

 

 

 

 

 

Брезовки Едри, месести гъби подобни на манатарките. Имат дълги пънчета, покрити с люспици. Растат върху почва в гори и са привързани към определени дървета като бреза, топола, габър и други.

 

 

 

 

 

Масловки Едри, месести гъби подобни на манатарките. Често шапките са слузести във влажно време. Някои видове имат пръстен на пънчето. Растат върху почва и са привързани към определени иглолистни дървета, най-често бор.

 

 

 

 

 

Овчи носове Гъби често с влажни шапки. Отдолу имат ламели, които са тъмни, редки и силно низбягващи. Растат върху почва в иглолистни гори.

 

 

 

 

 

 

Киселки Едри, месести гъби. Имат мъхести шапки, при младите гъби със задебелен и силно подвит ръб. Ламелите са жълтеникави, по-късно и след нараняване покафеняват. Растат върху почва, а някои видове в близост до пънове.
 

 

 

 

 

Кладници Разнородна група дървесни гъби с ламели, чиито плодни тела не се втвърдяват. Пънчетата, ако присъстват, са често къси (рудиментарни) и разположени странично спрямо шапките.

 

 

 

 

 

 

Рогачки Едри гъби с месести шапки и иглички отдолу. Имат пънчета и растат върху почва в горите.
 

 

 

 

 

 

Пачи крака и тръбенки Развитите гъби имат фуниевидна форма и жилки или бръчки вместо истински ламели. Срещат се в горите.
 

 

 

 

 

 

Дървесни гъби Голяма, разнородна група от гъби растящи върху дървета, които имат твърди и жилави плодни тела и вместо ламели имат пори, иглички или са гладки отдолу. Пънчетата, ако присъстват, са често къси (рудиментарни) и разположени странично спрямо шапките.

 

 

 

 

 

Пърхутки Кълбовидни или крушовидни гъби. Повечето са малки, но някои видове са едри. Вътрешността при младите гъби е бяла и мека, но с развитието си потъмнява и се превръща в прахообразна маса от спори.

 

 

 

 

 

 

Земни звезди Формата на тези гъби е звездовидна. Някои видове имат свойството да си навиват лъчите при засушаване.

 

 

 

 

 

 

 

Гъби цветя Тези гъби отначало наподобяват захвърлени по земята яйца, но от тях се зараждат плодни тела с причудливи форми. Покрити са с тъмна, миризлива течност, която привлича мухи и насекоми.

 

 

 

 

 

 

Корали и бухалки Разнородна група от гъби с причудливи форми наподобяващи корали. Има видове с разклонени и неразклонени (бухалковидни) плодни тела. Повечето растат върху почва, но някои са дървесни.

 

 

 

 

 

 

Смръчкули Имат шапки с множество ямки подобни на килийки на пчелна пита и пънче. Отвътре, пънчетата и шапките са кухи. Растат през пролетта.

 

 

 

 

 

 

Напръстници Подобни на смръчкулите, но шапките им са с формата на напръстник и обгръщат горната част на пънчетата. Единствено пънчетата са кухи. Растат през пролетта.

 

 

 

 

 

 

Дипленки и дисцини Имат кафеникави, набръчкани шапки със седловидна или сплескана форма и пънчета. Някои видове са с шапки като панички и съвсем къси пънчета. Повечето видове растат през пролетта.

 

 

 

 

 

 

Бучки Шапки със седловидна, сплескана или паничковидна форма. Пънчетата често са оребрени, но при някои видове са почти гладки.

 

 

 

 

 

 

Панички и купички Голяма и разнообразна група от гъби, чиито плодно тяло наподобява паничка или купичка. Повечето са дребни. Всеки вид расте на специфично за него място – върху влажна почва, гниеща дървесина, стари въглени, мъхове, слама, купчинки тор, жълъди, шишарки и други.

 

 

 

 

 

Миксомицети Организми, които не са гъби, но техните плодни тела приличат на тях. Развиват се върху гниещи листа или дървесина.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>