Нитроидно гъбно отравяне – Antabuse-подобни синдроми

– предизвикани от алкохол на фона на Coprine-токсин.

В световен мащаб отравянията с гъби с coprine-токсин са от: Coprinopsis atramentaria (Сива или Мастилена копринка), Coprinus alopecius, Coprinus quadrifidus, Coprinus variegatus.

Сиви копринки (Coprinopsis atramentaria).

В България най–честото нитроидно гъбно отравяне е от Coprinopsis atramentaria (Сива копринка).

Клиничните прояви са сърцебиене, изтръпване на ръцете и краката, топлина и зачервяване, а понякога и главоболие, тежест в крайниците, слюноотделяне. Началото на Antabuse-подобни симптоми могат да започнат няколко минути след употреба на алкохол от лице, което е консумирало Сива копринка (Coprinus atramentarius), но най-често латентния период е от 1 до 3 часа. Дори и консумация на алкохол 5 дни след ядене на мастилена копринка може да предизвика Antabuse-подобна реакция. Причина за това е че в копринката се съдържа дисулфирам-подобно вещество, което не позволява алкохолът да се разгради до въглероден двуокис и вода и по тази причина се получава ендогенно ацеталдехидно отравяне.

Лечение Вливания на водно–солеви, глюкозни разтвори и високи дози интравенозен витамин С, тетра-метил-пиразол.


Първата страница на статията

1. СИНДРОМ НА ФАЛОИДНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат на токсичния ефект на Amatoxins

2. МУСКАРИНОВ СИНДРОМ резултат от токсичния ефект на Muscarine

3. СИНДРОМ НА НЕВРОТРОПНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Изоксазолови производни (Muscimol, Ibotenic acid и производни)

4. СИНДРОМ НА ИРИТАТИВНО/СТОМАШНО-ЧРЕВНО/ ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от локалния иритативен или дразнещ ефект на някои гъбни субстанции

5. СИНДРОМ НА ГИРОМИТРЕНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Gyromitrin

6. СИНДРОМ НА ОРЕЛАНОВО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Orellanine

7. ХАЛЮЦИНОГЕНЕН СИНДРОМ резултат от токсичния ефект на псилоцибин, псилоцин и други индол деривати

8. СИНДРОМ НА ЗАБАВЕНО УВРЕЖДАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ бъбречна недостатъчност вследствие съдържание на Allenic Norleucine в гъби

9. СИНДРОМ НА ОСТРА ИМУННО-МЕДИИРАНА ХЕМОЛИТИЧНА АНЕМИЯ предизвикана от Paxillus involutus (Киселка) – комплекс

10. АЛКОХОЛ-ИНДУЦИРАНИ СИНДРОМИ НА ГЪБНИ ОТРАВЯНИЯ

11. РАБДОМИОЛИЗА отравяне, при което настъпва увреждане на мускулна тъкан и бъбречна недостатъчност

12. ЕРИТРОМЕЛАЛГИЯ отравяне, при което настъпва зачервяване, подуване и пареща болка в крайниците

13. ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПРИ ПРЕДХОЖДАЩА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ предизвикана от Pleurocybella porrigens

14. ШИИТАКЕ ДЕРМАТИТ СИНДРОМ токсични и алергични реакции към сурови и недостатъчно термично обработени гъби Шиитаке

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>