Гигантска пърхутка

Гигантска пърхутка (Calvatia gigantea).

Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Langermannia gigantea (Batsch) Rostk., Lycoperdon giganteum Batsch, Lasiosphaera gigantea (Batsch) F. Šmarda

У нас Гигантска пърхутка, Голяма планинска пърхутка.

По света Giant puffball (английски), Riesenbovist (немски), Дождевик гигантский, Головач гигантский (руски).

Плодно тяло С кълбовидна форма, бяло, понякога достига размери до 20 kg и до 80 cm в диаметър. Външната обвивка (екзоперидий) е гладка, бяла и се разпада на късове. Вътрешната обвивка (ендоперидий) също е бяла и гладка и постепенно покафенява. Дезинтегрира заедно с външната обвивка след узряване на спорите. Спороносния слой (месото или глеба) е бял, твърд, а при старите екземляри потъмнява и омеква. В основата на кълбото има мицелни нишки, чрез които плодното тяло се захваща за почвата. Плодното тяло на тази гъба се развива изключително бързо и понякога може да израсне за една нощ.

Спори Постепенно външната обвивка (екзоперидий) се къса и от вътрешността на плодното тяло се пръскат милиони спори. Диаметърът на спорите е от 3.5 до 5.5 μm. Споровият прашец е тъмнокафяв.

Местообитание Този рядко срещан вид расте поединично или на групи върху затревени места – в и извън горите. Сезон: пролет – лято (V-VI).

Коментар Ядлива гъба с отлични вкусови качества, докато месото е бяло. (Източници: №1,2,3,5,7,8,9,10,11)

Сходни видове По форма и цвят наподобява Полската пърхутка (Calvatia utriformis), но се отличава от нея с по-големия размер и гладката повърхност на плодното тяло.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Гигантска пърхутка (Calvatia gigantea).

Гигантска пърхутка (Calvatia gigantea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигантска пърхутка (Calvatia gigantea).

Гигантска пърхутка (Calvatia gigantea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигантски пърхутки (Calvatia gigantea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Декември, 2016 г.

Върни до горе

1 comment to Гигантска пърхутка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>