Гигантска пърхутка

Гигантска пърхутка (Calvatia gigantea).

Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Langermannia gigantea (Batsch) Rostk., Lycoperdon giganteum Batsch, Lasiosphaera gigantea (Batsch) F. Šmarda

У нас Гигантска пърхутка, Голяма планинска пърхутка.

По света Giant puffball (английски), Riesenbovist (немски), Дождевик гигантский, Головач гигантский (руски).

Плодно тяло С кълбовидна форма, бяло, понякога достига размери до 20 kg и до 80 cm в диаметър. Външната обвивка (екзоперидий) е гладка, бяла и се разпада на късове. Вътрешната обвивка (ендоперидий) също е бяла и гладка и постепенно покафенява. Дезинтегрира заедно с външната обвивка след узряване на спорите. Спороносният слой (месото или глеба) е бял, твърд, а при старите екземляри потъмнява и омеква. В основата на кълбото има мицелни нишки, чрез които плодното тяло се захваща за почвата. Плодното тяло на тази гъба се развива изключително бързо и понякога може да израсне за една нощ.

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите имат диаметър от 3.5 до 5.5 μm и са почти гладки или покрити със ситни шипчета.

Местообитание Пасища, селскостопански терени, паркове и широколистни гори. Предпочита богата, плодородна почва. Плододава поединично или на групи. Не се среща често. Сезон: пролет, лято и есен (V-XI). Зрелите плодни тела се разпадат бавно и се откриват включително през зимата.

Коментар Ядлива гъба с отлични вкусови качества, докато месото е бяло. (Източници: №1,2,3,5,7,8,9,10,11)

Сходни видове Гигантската пърхутка (Calvatia gigantea) е най-едрата пърхутка и е една от най-едрите гъби въобще, ако се брои само плодното тяло. Важни характеристики на вида са гладката външна повърхност, тънката обвивка и липсата на стерилна основа.

Полската пърхутка (Calvatia utriformis) достига до 15 cm в диаметър и има пирамидални брадавици по външната повърхност и стерилна основа. Този вид е по-често срещан. Calvatia fragilis е друг подобен вид, който за разлика от всички останали пърхутки има зряла спорова маса с лилав цвят. Главестата пърхутка (Calvatia excipuliformis) има вертикално издължена стерилна основа и ситни шипчета по външната повърхност.

В Европа са познати още няколко вида Calvatia. Calvatia candida има диаметър под 10 cm, почти гладка външна повърхност и дебел, кореноподобен шнур в основата. Местообитанието са сухи степи и песъчливи места. Calvatia booniana е вид описан от САЩ, но съобщен от Испания от Moreno и колеги, с едри плодни тела (до 35 cm) и дебела обвивка, чиято външна повърхност е напукана на полигонални дялове още при незрели екземпляри. Други слабо познати видове са Calvatia complutensis, Calvatia rugosa и Calvatia turneri.

Още няколко редки пърхутки са сравними, но се потвърждават с микроскоп. Gastropila fragilis (синоним Calvatia pachyderma) има гладки спори. Mycenastrum corium има дебела, твърда обвивка, която се разпуква на триъгълни дялове като лъчи на звезда и притежава капилиций с шипчести разклонения.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Гигантска пърхутка (Calvatia gigantea).

Гигантска пърхутка (Calvatia gigantea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигантска пърхутка (Calvatia gigantea).

Гигантска пърхутка (Calvatia gigantea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигантска пърхутка (Calvatia gigantea).

Гигантски пърхутки (Calvatia gigantea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Януари, 2024 г.

Върни до горе

1 comment to Гигантска пърхутка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>