Полска пърхутка

Полска пърхутка (Calvatia utriformis).

Calvatia utriformis (Bull.) Jaap
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Calvatia caelata (Bull.) Morgan, Lycoperdon utriforme Bull.

У нас Полска пърхутка.

По света Mosaic puffball (английски), Vesse de loup ciselée (френски), Hasen-Stäubling (немски), Головач мешковатый (руски).

Плодно тяло Крушовидно. Състои се от горна част с кълбовидна или овална форма и къса долна част, наподобяваща пънче. Външна обвивка представена от пирамидални брадавици и ципеста вътрешна обвивка покриват плодното тяло. Отвътре, в горната част са намира спороноснен слой (глеба), а в долната часта – стерилно месо. Цветът варира от бял до сивкав, вътрешността е бяла. Височина до 15 cm и диаметър до 15 cm.

При застаряване глебата пожълтява и покафенява и започват да се отделят кафеникави спори през разпадащата се външна обвивка. Покафенелите остатъци от гъбата остават дълго време в това състояние и отделят спори.

Местообитание Среща се по пасища, ливади и други затревени места близо до гори, поединично или на групи. Расте от пролетта до края на есента (V-XI). Останки от гъбата се срещат през цялата година.

Коментар Ядлива, докато гъбата е млада и вътрешността (глебата) е чисто бяла на цвят. (Източници: №1,2,5,7,8,9)

Сходни видове Полската пърхутка се разпознава лесно поради големия размер на плодните тела, брадавиците, местообитанието и характерните панички, които се намират инцидентно. Други едри пърхутки са следните видове.

  1. Calvatia gigantea (Гигантска пърхутка), достига и по-големи размери и също расте на затревени места. Нейната обвивка е гладка.
  2. Calvatia excipuliformis (Главеста пърхутка), с по-издължена основа и покрита със ситни, лесно отстраними шипчета. Расте в горски среди и по-рядко по ливади и пасища.
  3. Calvatia fragilis, с подобен размер и обвивка и спорова маса с лилаво-кафеникав цвят.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Полски пърхутки (Calvatia utriformis) в различни стадии на развитие.

Полски пърхутки (Calvatia utriformis). Първоначално цялото плодно тяло е бяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полски пърхутки (Calvatia utriformis). С узряването на спорите глебата пожълтява и покафенява.

Полски пърхутки (Calvatia utriformis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полска пърхутка (Calvatia utriformis). Външната обвивка се разпада на късове.

Полска пърхутка (Calvatia utriformis). Споровата маса е кафява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полска пърхутка (Calvatia utriformis). Останки от плодно тяло.

Местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Февруари, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>