Полска пърхутка

Полска пърхутка (Calvatia utriformis).

Calvatia utriformis (Bull.) Jaap
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Calvatia caelata (Bull.) Morgan, Lycoperdon utriforme Bull.

У нас Полска пърхутка.

По света Mosaic puffball (английски), Vesse de loup ciselée (френски), Hasen-Stäubling (немски), Головач мешковатый (руски).

Плодно тяло Крушовидно. Състои се от горна част с кълбовидна или овална форма и къса долна част, наподобяваща пънче. Външна обвивка представена от пирамидални брадавици и ципеста вътрешна обвивка покриват плодното тяло. Отвътре, в горната част са намира спороноснен слой (глеба), а в долната част – стерилно месо. Цветът варира от бял до сивкав, вътрешността е бяла. Височина до 15 cm и диаметър до 15 cm.

При застаряване глебата пожълтява и покафенява и започват да се отделят кафеникави спори през разпадащата се външна обвивка. Покафенелите остатъци от гъбата остават дълго време в това състояние и отделят спори.

Спори Споровият прашец е кафяв. Спорите са кълбовидни до яйцевидни, с размери 3.8-5.0 x 3.8-4.5 μm, гладки или почти гладки.

Местообитание Среща се по пасища, ливади и други затревени места близо до гори, поединично или на групи. Расте от пролетта до края на есента (IV-XI). Останки от гъбата се откриват през всички сезони. Широко разпространен и често срещан вид в България.

Коментар Ядлива, докато гъбата е млада и вътрешността (глебата) е чисто бяла на цвят. (Източници: №1,2,5,7,8,9)

Сходни видове Полската пърхутка се разпознава лесно поради големия размер и формата на плодните тела. Важни са също едрите брадавици, местообитанието и характерните панички, които остават дълго време в природата. Други едри пърхутки са следните видове.

  1. Calvatia gigantea (Гигантска пърхутка) е още по-едра пърхутка. Нейната обвивка е гладка. Расте на открити места и в гори, но не се среща често.
  2. Calvatia excipuliformis (Главеста пърхутка), с по-издължена основа и покрита със ситни, лесно отстраними шипчета. Расте в гори и горски покрайнини, по-рядко по ливади и пасища.
  3. Calvatia fragilis, с подобен размер и зряла спорова маса с лилаво-кафеникав цвят. Расте на открити места на ниска надморска височина. Сравнително рядък вид.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Полски пърхутки (Calvatia utriformis) в различни стадии на развитие.

Полски пърхутки (Calvatia utriformis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полска пърхутка (Calvatia utriformis). Първоначално цялото плодно тяло е бяло.

Полски пърхутки (Calvatia utriformis). С узряването на спорите глебата пожълтява и покафенява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полска пърхутка (Calvatia utriformis).

Полски пърхутки (Calvatia utriformis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полска пърхутка (Calvatia utriformis). Външната обвивка се разпада на късове.

Полска пърхутка (Calvatia utriformis). Споровата маса е кафява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полска пърхутка (Calvatia utriformis).

Полски пърхутки (Calvatia utriformis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полски пърхутки (Calvatia utriformis).

Полски пърхутки (Calvatia utriformis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полска пърхутка (Calvatia utriformis). Останки от плодно тяло.

Местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Calvatia utriformis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 22 Май, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>