Отровна галерина

Отровна галерина (Galerina marginata).

Galerina marginata (Batsch) Kühner
семейство Cortinariaceae (Паяжинници)

синоним Galerina autumnalis (Peck) A.H. Sm. & Singer, Galerina unicolor (Vahl) Singer

У нас Отровна галерина.

По света Funeral bell (английски), Galérine marginée (френски), Gifthäubling (немски), Галерина окаймлённая (руски).

Шапка Отначало камбанковидна с подвит ръб, по-късно полусферична и накрая плоска с нисък централен връх и изправен ръб. Кафява до охрено-кафява на цвят и гладка. В зависимост от влажността върху шапката се наблюдават зони с различен тон. По ръба са виждат прозиращи ребра. До 7 cm в диаметър.

Ламели Гъсти, прираснали към пънчето. Първоначално бледо-кафеникави или охрени, по-късно червеникаво-кафяви. Ръбовете са заскрежени.

Пънче До 7 cm на височина и цилиндрично, с наличие на пръстен. Пънчето е бледо охрено над пръстена и кафеникаво под него. В областта на основата кафеникавата повърхност е покрита с влакнести ивици с характерна копринена лъскавина. Пънчетата на отделните плодни тела не се обединяват в основите  си (за разлика от Кичурестата пънчушка, Kuehneromyces mutabilis).

Пръстен Разположен в горната половина на пънчето, като прилепва към него или липсва (при отмиване и стари екземпляри). В началото белезникав, но може да покафенее от паднали спори.

Месо Тънко, бледо-кафяво или охрено. С миризма и вкус на брашно, които се проявяват в различна степен. Не бива да се вкусва.

Спори Елипсовидни с размери 8–10 by 5–6 µm. Споровият прашец е червено-кафяв или ръждив.

Местообитание Гори и паркове. Расте на групи или поединично върху мъртва широколистна и иглолистна дървесина – пънове, паднали дървета и трупи. Понякога плододава върху почва в близост до погребана дървесина. Намира се от пролетта до есента.

Коментар Силно отровна гъба, която може да причини смърт. Опасна поради сходство с ядлив вид. (Източници: №6,8,9,10)

Сходни видове Твърде близко е сходството с ядливата Кичуреста пънчушка (Kuehneromyces mutabilis). Двата вида се различават изключително трудно. Обикновено в литературата като главна разлика се посочва орнаментацията на пънчето при Кичурестата пънчушка, която се състои от много ситни люспици в частта под пръстена. Тези люспици не винаги се виждат, защото се отмиват или отстраняват лесно. При Отровната галерина отсъстват такива люспици, но пък и трудно могат да се доловят влакнестите ивици с копринена лъскавина присъщи за нея.

Растежът на Кичурестата пънчушка се характеризира с образуване на кичури с гъсто разположени плодни тела. Пънчетата им са обединени в основите. При Отровната галерина това не е съвсем така, като плодните тела най-често се образуват съвсем самостоятелно. По-рядко няколко плодни тела се образуват скупчени заедно, но с пънчета насочени встрани едно от друго. Този белег също се долавя трудно. На една от снимките по-долу са показани няколко плодни тела във формация наподобяваща кичур.

Зимната припънка (Flammulina velutipes) e друга ядлива гъба, която образува кичури върху дървесина, но може да плододава и самостоятелно. Тя се среща от края на есента до пролетта. При нея пръстен не се образува, а основата на пънчето е кафяво-черна и с характерна кадифена повърхност.

Текста подготви П. Неделев

Отровни галерини (Galerina marginata).

Отровни галерини (Galerina marginata). Частта на пънчето под пръстена е покрита с влакнести ивици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отровни галерини (Galerina marginata).

Отровна галерина (Galerina marginata). Върху шапката се явяват зони с различен тон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отровни галерини (Galerina marginata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

27.4.2012 Ловен парк, София Гнило трупче в широколистна гора П. Неделев

Последна редакция на pavel от 6 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>