Миниатюрна земна звезда

Geastrum granulosum.

Geastrum granulosum Fuckel
семейство Geastraceae

У нас Миниатюрна земна звезда.

По света Tiny earthstar (английски), Géastre minuscule (френски), Zwerg-Erdstern (немски).

*Тези имена се отнасят за Geastrum minimum, но този вид сега е разделен.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори и открити места, вероятно с предпочитание към варовита почва. Плододава на малки групи през есента, но плодните тела се намират и през зимата.

*Показаните екземпляри са отделни находища в гора от черен бор (Pinus nigra) в района на с. Балша (област София).

Сходни видове Geastrum granulosum е малка земна звезда със зърниста спорова торбичка. Перистомата е ненабраздена и ограничена. С развитието споровата торбичка се издига над лъчите посредством къса бяла дръжка и апофиза. Лъчите са нехигроскопични и задържат субстрат по долната повърхност. Този вид принадлежи към сложна група, която едва наскоро започна да се разплита от миколозите.

В литературата името Geastrum minimum се използваше за земните звезди споделящи тази характеристика, но през 2015 г. Zamora и колеги показаха, че името се прилага за поне два вида в Европа и не е ясно кой от тях е истинският G. minimum. Първият вид, който те наричат G. granulosum, притежава бяла дръжка и множество едри кристали (70-150 μm) полепнали по споровата торбичка, докато вторият вид, Geastrum marginatum, има по-тъмна дръжка и по-редки, по-малки кристали (рядко превишаващи 70 μm) и изглежда привързан към песъчливи почви на открити места и под дървета. През 2021 г. група унгарски миколози описаха още един вид от тази група — Geastrum dolomiticum. По техни данни този вид притежава бяла дръжка и дребни кристали (до 50 μm) и се среща на открити, каменисти места върху варовик.

Още няколко европейски вида допълват тази група. Geastrum benitoi е описан да расте върху песъчлива, силикатна почва в Испания. Има тъмна перистома и по-ситна орнаментация на спорите. Geastrum brittanicum е описан от Англия, където расте под тис и други дървета. Има кафяво-черна перистома и лъчи, които се изправят вертикално и оставят външния слой залепнал за земята. При Geastrum quadrifidum (Четириделна земна звезда) лъчите също се изправят, но перистомата е светла.

Допълнителна информация

Geastrum granulosum.

Geastrum granulosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum granulosum.

Geastrum granulosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum granulosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Януари, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>