Geastrum xerophilum

Geastrum xerophilum.

Geastrum xerophilum Long ex Desjardin
семейство Geastraceae

У нас Няма име.

Микроскопични белези Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 4.1-5.4 μm, покрити с едри брадавици. Капилицият се състои от дълги, неразклонени влакна с гладка повърхност и дебелина до 7.4 μm. В глебата присъстват множество кристали. (Данни извлечени от колекцията на Д. Денева.)

Местообитание На открити, сухи и песъчливи места. Плододава на групи през есента. Рядък, енигматичен вид.

Видът е описан за първи път от американския миколог W. H. Long през 1942 г. Открива вида да расте върху суха, пясъчна почва на открито и рядко в сянката на растителност в полупустинни местности на Ню Мексико в САЩ. Впоследствие е намерен в щатите Аризона и Хавай, както и в Мексико. Откриването на вида в Европа бе съобщено от Jepsson и колеги през 2013 г. Тяхната колекция е от сух склон със степна растителност в провинция Алмерия в Испания. Видът изглежда расте и в Унгария, макар че все още не е формално документиран.

*Д. Денева намира екземплярите от снимките през ноември 2023 г в гр. Казанлък. Находището е покрай път, в присъстивето на бор. Наблизо има широколистни и иглолистни гори, стари, необработваеми и изоставени лозя и тревни поляни.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Geastrum xerophilum е малка земна звезда, която прекарва част от развитието си под земята. Щом се появи на повърхността може да се познае по комбинация от белези. Споровата торбичка има кръгъл отвор с късонабраздена и неограничена перистома. Във вътрешността на зрялата глеба се образува колумела. Споровата торбичка стои върху къса, тъмнооцветена дръжка (най-добре се вижда след изсушаване). Лъчите са къси и краищата им са извити нагоре и навътре; също така са нехигроскопични и стоят неизменени при овлажняване или изсушаване. Външната повърхност полепва значително количество от пясъка върху който расте гъбата.

Geastrum campestre е друга земна звезда, при която лъчите са извити към споровата торбичка, но пък са слабо хигроскопични. Перистомата е набраздена и ограничена, а повърхността на споровата торбичка е грапава.

Geastrum pseudolimbatum има слабо хигроскопични лъчи и ненабраздена, ограничена перистома.

Geastrum schmidelii има лъчи, които са нехигроскопични и постоянно стоят разгънати. Перистомата е набраздена и ограничена.

В степни местообитания растат различни видове земни звезди, като Geastrum kotlabae, Geastrum floriforme и Geastrum hungaricum. Тези имат подчертано хигроскопични лъчи. Не образуват дръжки и не слепват толкова пясък.

Външни препратки с допълнителна информация:

Geastrum xerophilum.

Geastrum xerophilum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geastrum xerophilum. Изсушени екземпляри снимани извън местообитанието.

Спори на Geastrum xerophilum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капилиций на Geastrum xerophilum.

Капилиций на Geastrum xerophilum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Февруари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>