Gyromitra accumbens

Gyromitra accumbens.

Gyromitra accumbens Harmaja
семейство Discinaceae

синоним Discina accumbens (Harmaja) Medardi

У нас Няма име.

Местообитание Планински иглолистни гори. Плододава върху почва в близост до гниеща дървесина, поединично или на групи. Сезонът е през пролетта (април и май). Намира се в момент, когато снежната покривка се топи.

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. „A contribution to thе Bulgarian larger ascomycetes“ – Дванадесета научна конференция „Екологията – начин на мислене“, 1 ноември, 2020 г., Пловдив.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост. Като други видове Gyromitra, вероятно съдържа гиромитрин и може да предизвика синдром на гиромитрено гъбно отравяне.

Сходни видове Gyromitra leucoxantha (Жълто-бяла дисцина) e близък вид със сходно кафяво-жълтеникаво оцветяване на спорообразуващата повърхност при младите плодни тела. За различаването им е необходим микроскоп и препарат от плодно тяло отделящо зрели спори. Основният критерий по който се различават е профилът на израстъците върху полюсите на спората. При G. accumbens те са изпъкнали до трапецовидни, със заоблени ръбове. При G. leucoxantha израстъците имат формата на седло.

Други видове Gyromitra с паничковидна форма и неразвито пънче, като Gyromitra perlata (Зърнеста дисцина), Gyromitra geogenia, Gyromitra parma и други, нямат жълтеникав тон.

*Гъбите от снимките са определени след анализ на микроскопичните структури.

Gyromitra accumbens има кафяво-жълтеникав химениум.

Gyromitra accumbens по-късно покафенява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyromitra accumbens.

Gyromitra accumbens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyromitra accumbens.

Gyromitra accumbens, отдолу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyromitra accumbens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>