Белезникава бучка

Белезникави бучки (Helvella crispa).

Helvella crispa (Scop.) Fr
семейство Helvellaceae

У нас Белезникава бучка, Къдрава бучка.

По света Elfin saddle, White saddle (английски), Helvelle crépue (френски), Herbst-Lorchel, Krause Lorchel (немски), Лопастник курчавый (руски).

Спори Спорите са елиптични, с размери 18-21.5 x 11.5-13 μm (по Van Vooren).

Местообитание Широколистни гори. Плододава върху почва, поединично или на групи. Сезонът е през есента.

Коментар В много книги е записана като ядлива гъба след термична обработка. Трябва да се знае, че съдържа гиромитрин. (Източник: Variations of Monomethylhydrazine Content in Gyromitra esculenta, Andary et al., Mycologia, 1985)

Сходни видове Helvella crispa се отличава с белезникава, седловидна, нагъната шапка с изправен или извит навън ръб и бяло, високо, дебело и силно оребрено пънче. Долната повърхност на шапката е мъхната и малко по-тъмна от горната.

Плодните тела на Helvella lacunosa понякога са неоцветени. В такива находища обикновено се наблюдават и нормално оцветени екземпляри ако има повече плодни тела.

Helvella pithyophila е много близък вид до H. crispa и всъщност не е изяснено дали са отделни. Отличава се от H. crispa по сивото пънче. Познат е в средиземноморския регион.

Helvella lactea е вид включен в българската Червена Книга с името Млечнобяла бучка и категория „Критично застрашен“. Има бяла, седловидна и нагъната шапка подобна на H. crispa. Пънчето е оребрено, но дебело и късо. Притежава по-малки спори 16-18 x 10-12 μm. Друг вид със също толкова малки спори е Helvella pallescens. Skrede и колеги характеризират H. pallescens с малки размери на плодното тяло, високо, тънко и оребрено пънче и по-къси аскуси (240-260 μm, срещу 280-310 μm при H. lactea). Този вид е слабо познат и изглежда други автори в миналото са го считали в широкия смисъл на H. lactea.  (Източник: A synopsis of the saddle fungi (Helvella: Ascomycota) in Europe – species delimitation, taxonomy and typification, I. Skrede, T. Carlsen & T. Schumacher, Persoonia 39, 2017)

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Белезникава бучка (Helvella crispa).

Белезникава бучка (Helvella crispa).

 

 

 

 

 

 

 

 

Белезникави бучки (Helvella crispa).

Белезникави бучки (Helvella crispa).

 

 

 

 

 

 

 

 

Белезникава бучка (Helvella crispa).

Белезникава бучка (Helvella crispa).

Белезникави бучки (Helvella crispa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белезникави бучки (Helvella crispa).

Белезникави бучки (Helvella crispa).

 

 

 

 

 

 

 

 

Белезникави бучки (Helvella crispa).

Белезникави бучки (Helvella crispa).

 

 

 

 

 

 

 

 

Белезникави бучки (Helvella crispa).

Белезникави бучки (Helvella crispa).

 

 

 

 

 

 

 

 

Следният екземпляр е неопределен, но не е Helvella crispa.

Helvella sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Март, 2022 г.

Върни до горе

1 comment to Белезникава бучка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>