Сиво-черна бучка

Сиво-черна бучка (Helvella lacunosa).

Helvella lacunosa Afzel.
семейство Helvellaceae

синоним Helvella sulcata Afzel.

У нас Сиво-черна бучка, Яместа бучка, Сива дипленка.

По света Elfin’s saddle (английски), Helvelle lacuneuse (френски), Gruben-Lorchel (немски), Лопастник ямчатый (руски).

Плодно тяло Състои се от шапка и пънче. Плодното тяло достига до 10 cm на височина.

Шапка Показва голямо разнообразие във формата си. Може да е гладка и подобна на качулка, седловидна (разделена на два или повече дяла) или нагъната и наподобяваща повърхността на мозък. Самата шапка е тънка и е тясно свързана към пънчето само в най-горната си част. Възможно е допълнително свързване чрез ребра към отделните дялове от вътрешната страна на шапката. Цветът на външната повърхност варира от бледосив до сиво-черен, в редки случаи е чисто бял. Вътрешната повърхност е със същия или по-блед цвят.

Пънче Също показва голямо разнообразие във формата и размерите си. Пънчето е цилиндрично или слабо разширено в основата, състоящо се от вертикални бразди и ямки. Цветът е бледосив до тъмносив.

Месо Тънко, леко еластично, но и чупливо. Белезникаво до сиво. Миризмата може да е неопределена или слаба и неприятна (подобна на амоняк или риба). Вкусът е неопределен.

Спори Спорите са елиптични и с размери 17-20 х 10-13 μm.

Местообитание Гъбата расте в разнообразни широколистни, иглолистни и смесени гори. Плододава поединично или на малки групи от края на пролетта до есента. Широко разпространен вид.

Коментар Съществува спор дали този вид и други видове от семейство Helvellaceae са ядливи. Според някои автори Helvella lacunosa е ядлива с ниско качество и желателно след термична обработка (Източници: №1,2,5,7,8,10) Смята се, че видове Helvella съдържат gyromitrin, който чрез хидролиза може да се превърне в monomethylhydrazine (MMH) – субстанция с висока токсичност и канцерогенно действие. Gyromitrin също се смята за канцероген.

Сходни видове У нас и в Европа се срещат голям брой видове Helvella, повечето от които се различават предимно с помощта на микроскоп. Helvella juniperi има сходен външен вид, но се отличава с характерното си местообитание (песъчливи места в близост до морето) и микроскопични белези (размер на спорите и други). Съществуват и други близки видове, като Helvella phlebophora и Helvella helvellula.

Helvella leucopus се различава от Helvella lacunosa и гореспоменатите видове по това, че има гладко пънче, лишено от бразди и ямки. Среща се върху песъчливи почви в близост до тополи (Populus) през пролетта.

Текста подготви П. Неделев

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Сиво-черна бучка (Helvella lacunosa).

Сиво-черна бучка (Helvella lacunosa). Пънчето е набраздено и яместо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сиво-черна бучка (Helvella lacunosa).

Сиво-черни бучки (Helvella lacunosa) от едно находище. Оцветяването варира между бяло, сиво и и черно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сиво-черна бучка (Helvella lacunosa).

Сиво-черни бучки (Helvella lacunosa) в букова гора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

4.6.2011 с. Пасарел Букова гора (Fagus) П. Неделев, И. Трайков
6.6.2010 с. Балша Покрай насаждение от черен бор (Pinus nigra), в трева П. Неделев
13.7.2010 с. Балша Широколистна гора (Quercus, Carpinus) П. Неделев
18.10.2012 х. Осогово Покрай път във влажна зона в букова гора (Fagus), под шума Д. Василев

 

Последна редакция на pavel от 9 Юни, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>