Дяволски зъби

Дяволски зъби (Hydnellum peckii).

Hydnellum peckii Banker
семейство Bankeraceae

синоним Hydnellum diabolus Banker

У нас Дяволски зъби.

По света Devil’s tooth, Strawberries and cream (английски), Hydne de Peck (френски), Scharfer Korkstacheling (немски), Гиднеллум Пека (руски).

Шапка Отначало бухалковидна, пумпаловидна или кълбовидна. По-късно шапката се разширява и става плоска до слабо фуниевидна. Отначало бяла до розова и покрита с капчици червена, прозрачна течност. С течение на времето центърът на шапката потъмнява до червено-кафяв и почти черен, а капчиците могат да изчезнат. Повърхността е мъхеста и неравна, понякога с израстъци и люспи в центъра. Ръбът е дебел и остава бял. Диаметър до 8 cm.

Спороносен слой Под формата на иглички по долната повърхност на шапката и спускащи се надолу по пънчето. Отначало белезникави, по-късно лилаво-кафяви.

Пънче Цилиндрично или обратно конусовидно, късо. Оцветено като шапката. Често сраснало с иглички и растителна материя.

Месо Твърдо, жилаво и плътно, но също влажно. Розово-кафяво до кафяво, зонирано, най-тъмно в основата. Вкусът може да е слабо до силно лютив. Миризмата е неопределена. При накапване на калиева основа отсъства особена цветна реакция.

Спори Споровият прашец е кафеникав. Спорите са с размери 5-5.5 х 3.5-4 μm.

Местообитание Стари иглолистни гори в планините. Образува микориза най-често със смърч (Picea) и бор (Pinus). Плододава поединично или на групи върху почва. Сезон – лято и есен.

Коментар Неядлива гъба. Твърде жилава и неприятна на вкус, въпреки че няма данни за отровност.

Сходни видове Hydnellum ferrugineum е близък вид, който расте в широколистни и иглолистни гори и също понякога образува червени капчици по повърхността на плодните тела. Този вид се отличава с нелютиво месо, което e кафяво и има белезникави петна. Под въздействието на калиева основа месото се оцветява виолетово.

Текста подготви П. Неделев.

Дяволски зъби (Hydnellum peckii).

Дяволски зъби (Hydnellum peckii).

 

 

 

 

 

 

 

 

Дяволски зъби (Hydnellum peckii).

Дяволски зъби (Hydnellum peckii). Месото е розово-кафяво и зонирано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дяволски зъби (Hydnellum peckii).

Дяволски зъби (Hydnellum peckii). Развито плодно тяло със засъхнали капчици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дяволски зъби (Hydnellum peckii).

Дяволски зъби (Hydnellum peckii).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Февруари, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>