Hygrocybe reidii

Hygrocybe reidii.

Hygrocybe reidii Kühner
семейство Hygrophoraceae

синоним Hygrocybe marchii sensu auct. mult.

У нас Няма име.

По света Honey waxcap (английски), Hygrophore de Reid (френски), Honigsaftling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска, понякога с плитка вдлъбнатина в центъра. Жълта, оранжева, оранжево-червена или светлочервена. Повърхността е суха и гладка. Ръбът е изправен, понякога с вълнообразен ход. Диаметър до 5 cm.

Ламели Бледооранжеви, жълто-оранжеви, жълти или розово-червени, често с по-светъл ръб. Прираснали до слабо низбягващи и редки.

Пънче Цилиндрично, вретеновидно, бухалковидно или разширяващо се нагоре. Често извито, тънко и неравномерно дебело, понякога раздвояващо се. Жълто, оранжево или жълто-оранжево, по-бледо близо до основата. Повърхността е гладка или неравномерна и суха. Височина до 6 cm.

Месо Оранжево. Тънко и кухо в пънчето. Със слаба сладникава миризма и без особен вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 6.5-8.5 x 4-5 μm.

Местообитание Тревисти места по горските покрайнини. Плододава на групи през лятото и есента. Не често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Има множество видове черешови гъби с подобни жълто-оранжево-червени цветове. Най-важните белези на Hygrocybe reidii са сухата и напълно гладка повърхност на шапката, прирасналите ламели и тънкото, гладко и сравнително неравномерно пънче.

Hygrocybe insipida има финонабръчкана шапка с полупрозрачен ръб и низбягващи ламели.

Hygrocybe coccinea (Червена черешова гъба) има яркочервени шапка и пънче, поне в горната му част.

Hygrocybe splendidissima има аленочервена до пурпурночервена шапка със слаба конусовидна форма и дебело, жълто, оранжево или червено пънче. Този вид има по-едри плодни тела.

Тексто подготви П. Неделев.

Hygrocybe reidii. Шапките имат суха и гладка повърхност.

Hygrocybe reidii. Ламелите са прираснали до низбягващи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe reidii. Дехидратирани екземпляри.

Hygrocybe reidii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe reidii.

Hygrocybe reidii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe reidii.

Hygrocybe reidii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Март, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>