Хамелеонова гъба

Хамелеонови гъби (Laccaria laccata).

Laccaria laccata (Scop.) Cooke sensu lato
семейство Hydnangiaceae

У нас Хамелеонова гъба.

По света Deceiver (английски), Laccaire laqué (френски), Rötlicher Lacktrichterling, Roter Lackpilz (немски), Лаковица лаковая (руски).

Шапка Полукълбовидна или изпъкнала, понякога вдлъбната в центъра. Оранжева или оранжево-кафеникава с прозиращи бразди по ръба. В сухо време кремаво-оранжева, напълно непрозираща. Повърхността е гладка или финолюспеста, най-вече в центъра. Ръбът е слабо подвит до изправен, понякога фестониран. Диаметър до 4 cm.

Ламели Бледорозови, меснорозови или розово-оранжеви. Прираснали или слабо низбягващи, дебели и редки.

Пънче Цилиндрично, понякога слабо разширено в основата. С цвета на шапката. Повърхността е гладка или финовлакнеста. Височина обикновено до около 5 cm, но се срещат и по-високи.

Месо Тънко, еластично. Жилаво, влакнесто и кухо в пънчето. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са широко елипсовидни, с размери 6.9-8.6 x 5.5-7.7 μm (по Breitenbach & Kränzlin), покрити с шипчета.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Видът е микоризен с широк кръг дървесни видове. Плододава на групи върху почва и сред мъхове. Сезонът е от края на пролетта до есента. Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №2,5,6,7,8,9,12,13,15,17,18,19,20,21)

Сходни видове Laccaria laccata е изменчив вид, показващ значителни разлики между отделни колекции. Разлики се състоят в оцветяването на шапката, ламелите и пънчето, в наличието или не на люспици по шапката, в прозрачността на шапката, в типа повърхност на пънчето, в размерите и други. Типични са сравнително дебелите и редки ламели оцветени розови до розово-оранжеви.

Всъщност L. laccata е част от група видове с оранжево-кафяви плодни тела, които са сложни за определяне и разчитат на разлики в микроскопичните структури. Описани са множество видове и вариетети като Laccaria affinis (според някои синоним на L. laccata), Laccaria laccata var. pallidifolia, Laccaria fraterna, Laccaria macrocystidiata, Laccaria pumila, Laccaria purpureobadia и други. Намират се разлики в базидиите (двуспорови или четириспорови), размера и формата на спорите и размера на шипчетата съставящи орнаментацията на спорите. Статутът на видове в тази група вероятно предстои да се изясни с ДНК изследвания. На тази страница видът е представен в широк смисъл. От този род ще бъдат споменати и някои видове, които могат да се разпознаят сравнително по-лесно.

  • Laccaria amethystina (Лилавка) има изцяло виолетови плодни тела.
  • Laccaria bicolor има оранжево-кафява финолюспеста шапка и пънче със същия цвят, освен основата, която е с бледовиолетов тон.
  • Laccaria proxima има оранжево-кафяви шапка и пънче. Шапката е финолюспеста докато повърхността на пънчето е с изразени надлъжни влакна. Този вид обикновено има по-едри и високи плодни тела от L. laccata.
  • Laccaria tortilis има миниатюрни плодни тела с розово-оранжеви нагънати или схлупени шапки.
  • Laccaria maritima се среща върху пясъчни дюни в крайбрежни хабитати.

Ако се събира за храна, не бива да се бърка с малки гъби с тъмен споров прашец от родовете Cortinarius, Galerina, Inocybe, Gymnopilus, Tubaria и други, сред които има опасни представители. Laccaria имат бял споров прашец.

Хамелеонови гъби (Laccaria laccata).

Хамелеонови гъби (Laccaria laccata).

 

 

 

 

 

 

 

Хамелеонови гъби (Laccaria laccata).

Хамелеонови гъби (Laccaria laccata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 25 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>