Leccinum albostipitatum

Leccinum albostipitatum. Млади плодни тела.

Leccinum albostipitatum den Bakker & Noordel.
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними L. aurantiacum ss. auct. plur.

У нас Няма име.

По света Weißstielige Rotkappe (немски).

Шапка Яркооранжева. От 8 до 25 cm в диаметър. Полусферична, след това изпъкнала до почти плоска с възрастта.  Ръбът, особено при неразвити екземпляри, е подвит, с висящи израстъци с дължина повече от 4 mm. При развитите гъби ръбът на пръв поглед изглежда непрекъснат, без наличие на израстъци. Повърхността е финомъхната до влакнесто-люспеста.

Тръбички Прираснали или прираснали със зъбче към пънчето. Дълбоки в средната част от разстоянието от ръба на шапката до пънчето. Дълги от 9 до 30 mm. Бледокафеникави или жълтеникаво-бели. Порите с диаметър 0.5 mm и жълтеникаво-бели до много бледокафеникави на цвят. При нараняване покафеняват.

Пънче Високо 50-270 и дебело 15-50 mm. Цилиндрично или слабо бухалковидно. Белезникаво, често с ясно синьо оцветяване в областта на основата след докосване. Покрита с нарядко или нагъсто разположени фини (понякога по-груби близо до основата), белезникави (при неразвити гъби) до червеникаво-кафяви (при по-стари екземпляри) люспици.

Месо Бяло. При нараняване често променя цвета си, първоначално винено, по-късно сивкаво, черно. В областта на основата на пънчето – синкаво.

Спори С размери 11-17. x 3.9-5.1 µm.

Местообитание Образува микориза с тополи (Populus). Плододава през лятото и есента поединично или на малки групи.

Коментар Ядлива. (Източници: №13)

Сходни видове Главната разлика между Leccinum albostipitatum и L. aurantiacum (Червена брезовка) се намира в цвета на люспиците на пънчето и шапката, както в пресни, така и в изсушени плодни тела. L. aurantiacum обикновено има червеникаво-кафеникави люспици на пънчето, които са оцветени още при неразвитите гъби. L. albostipitatum в началото е с изцяло белезникави люспици, които впоследствие леко потъмняват при развитите гъби. Noordeloos и неговият екип са открили, че люспиците на пънчето на L. aurantiacum (Червена брезовка) могат да са почти бели, когато плодното тяло е покрито с трева. В тези случаи може да се разчита на разлика в цвета на шапката. L. aurantiacum има яркочервена до червеникаво-кафява шапка, която при изсушаване придобива кафяво-червен цвят. L. albostipitatum обичайно е с яркооранжева шапка, при изсушаване става бледокафява.

L. aurantiacum образува микориза с други видове дървета освен тополи (Populus).

Описанието подготви П. Неделев. Използвани са данни от текста на Machiel E. Noordeloos.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Leccinum albostipitatum. Люспиците на пънчето са белезникави при младите гъби.

Leccinum albostipitatum. Люспиците на пънчето са белезникави при младите гъби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leccinum albostipitatum. В основата на пънчето се забелязва синьо оцветяване.

Leccinum albostipitatum. Месото променя цвета си при срязване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Септември, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>