Leccinum albostipitatum

Leccinum albostipitatum. Млади плодни тела.

Leccinum albostipitatum den Bakker & Noordel.
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними L. aurantiacum ss. auct. plur.

У нас Няма име.

По света Weißstielige Rotkappe (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, след това изпъкнала до почти плоска. Яркооранжева до оранжево-кафеникава, по-късно избледнява. Повърхността е суха, мъхната или финолюспеста и неравна. Ръбът, особено при неразвити екземпляри, е подвит и носи висящи повлекла от кожица. До 25 cm в диаметър.

Тръбички Прираснали или частично прираснали към пънчето. Отначало белезникави, по-късно светлобежови. Порите са много ситни и при натиск покафеняват.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Белезникаво, често със синьо-зелено петно близо до основата. Покрито с множество ситни люспици, които са първоначално белезникави, но при развитието потъмняват в различна степен до кафеникаво-черни. Височина до 25 cm.

Месо Бяло. При нараняване бавно потъмнява: виолетово-сиво, сиво до почти черно. В областта на основата на пънчето – синкаво-зелено.

Спори С размери 11-17. x 3.9-5.1 µm.

Местообитание Образува микориза с тополи (Populus). Плододава през лятото и есента поединично или на малки групи.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №13)

Сходни видове Главната разлика между Leccinum albostipitatum и Leccinum aurantiacum (Червена брезовка) e в цвета на люспиците на пънчето.  L. albostipitatum в началото е с изцяло белезникави люспици, които впоследствие малко или много потъмняват. L. aurantiacum обикновено има червеникаво-кафеникави люспици на пънчето, които са оцветени още при неразвитите гъби. Noordeloos и неговият екип са открили, че люспиците на пънчето на L. aurantiacum могат да са почти бели, когато плодното тяло е покрито с трева. В тези случаи може да се използва оцветяването на шапката. L. aurantiacum има яркочервена до червеникаво-кафява шапка, която при изсушаване придобива кафяво-червен цвят. L. albostipitatum обичайно е с яркооранжева шапка, при изсушаване става бледокафява.

L. aurantiacum образува микориза с тополи, но и с други видове дървета.

Тези и други видове са сравнени на страницата „Определяне на видовете Leccinum„.

Описанието подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Leccinum albostipitatum. Пънчетата имат неоцветени люспици по пънчето от самото начало.

Leccinum albostipitatum. Младо плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leccinum albostipitatum. Младо плодно тяло.

Leccinum albostipitatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leccinum albostipitatum. Месото потъмнява при разрез.

Leccinum albostipitatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Май, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>