Зърнеста пърхутка

Зърнеста пърхутка (Lycoperdon perlatum).

Lycoperdon perlatum Pers.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lycoperdon gemmatum Batsch

У нас Зърнеста пърхутка, Горска пърхутка, Бухалковидна пърхутка.

По света Common puffball (английски), Vesse-de-loup perlée (френски), Flaschen-Stäubling (немски), Дождевик шиповатый (руски).

Плодно тяло Крушовидно, с диаметър до 6 cm, отначало изцяло бяло или с кафеникав оттенък в горната част. Външната обвивка се състои от конусовидни израстъци и между тях по-дребни зрънца, лесно се ронят. Вътрешната обвивка е мембрана. Вътрешността се състои от глеба и стерилна основа под нея.

С узряване глебата пожълтява, следвана от останалите части на плодното тяло. При напълно зрелите плодни тела се образува малък, кръгъл отвор в най-горната част. Шипчетата започват да падат сами от горната част, като по белезникавата вътрешна обвивка остават следи под формата на мрежа и надиплена повърхност. Зрялата глеба е маслиненозелена до тъмнокафява. Стерилната основа е кафява.

Спори Споровият прашец е с маслиненозелен до тъмнокафяв цвят. Спорите са кълбовидни, много ситно брадавичести, с размери 3.5-4.5 μm.

Местообитание Във вътрешността и по границите на широколистни и иглолистни гори. Обикновено расте върху почва, но понякога се открива и върху гниещо дърво. Плододава през лятото и есента, често на големи групи. Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Ядлива, докато гъбата е млада и глебата е чисто бяла на цвят. Обвивката се отстранява.(Източници: №1,2,5,7,8,9,10)

Сходни видове Важен белег за определяне на Lycoperdon perlatum са едрите конусовидните израстъци, между които се виждат по-дребни зрънца. Те са слабо прикрепени и се ронят лесно при допир и след узряване. Появата на мрежовидна шарка след това е друга характеристика на вида.  Lycoperdon nigrescens, Lycoperdon umbrinum (Кафява пърхутка) и Lycoperdon echinatum (Иглеста пърхутка) имат сравнително по-тъмно оцветяване и по-тънки израстъци. Lycoperdon marginatum има едри, бели израстъци с еднаква дължина, които след узряване се излющват на парцали. Lycoperdon molle (Мека пърхутка), Lycoperdon atropurpureum и други видове имат съвсем ситни израстъци.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Спори на Зърнеста пърхутка (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>