Зърнеста пърхутка

Зърнеста пърхутка (Lycoperdon perlatum).

Lycoperdon perlatum Pers.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lycoperdon gemmatum Batsch

У нас Зърнеста пърхутка, Горска пърхутка, Бухалковидна пърхутка.

По света Common puffball (английски), Vesse-de-loup perlée (френски), Flaschen-Stäubling (немски), Дождевик шиповатый (руски).

Плодно тяло Формата му е крушовидна, като плодното тяло може да бъде разделено на две части.

Горната част е със сферична или полусферична форма и се състои от обвивка, която обгръща спороносния слой (глеба). Обвивката е покрита с характерна орнаментация, състояща се от конусовидни израстъци и между тях по-дребни зрънца. След време или след изтъркване с пръсти орнаментацията пада и остава мрежовиден рисунък. Спороносният слой първоначално е бял, с мека консистенция и гъбена миризма, но по-късно става жълто-зелен и накрая се превръща в кафеникава прахообразна маса. Зрелите спори могат да бъдат разпръснати през отвор, който се образува в най-върховата част на обвивката.

Долната част представлява краче. Обвивката му също притежава израстъци и зрънца. Вътрешността представлява бяла гъбеста маса, която не образува спори. След узряването на спорите цялото плодно тяло покафенява и изсъхва.

Спори Споровия прашец е с маслиненозелен до тъмнокафяв цвят. Спорите са сферични и фино брадавичести с размери 3.5-4.5 μm.

Местообитание Гъбата се среща във вътрешността и по границите на широколистни и иглолистни гори. Плододава през лятото и есента, често на големи групи.

Коментар Ядлива, докато гъбата е млада и глебата е чисто бяла на цвят. Обвивката се отстранява.(Източници: №1,2,5,7,8,9,10)

Сходни видове Важен белег за определяне на Lycoperdon perlatum са конусовидните израстъци, между които се виждат по-дребни зрънца. Lycoperdon nigrescens е със сравнително по-тъмни и изострени израстъци.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Април, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>