Зърнеста пърхутка

Зърнеста пърхутка (Lycoperdon perlatum).

Lycoperdon perlatum Pers.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lycoperdon gemmatum Batsch

У нас Зърнеста пърхутка, Горска пърхутка, Бухалковидна пърхутка.

По света Common puffball (английски), Vesse-de-loup perlée (френски), Flaschen-Stäubling (немски), Дождевик шиповатый (руски).

Плодно тяло Формата му е крушовидна, като плодното тяло може да бъде разделено на две части.

Горната част е с кълбовидна или полукълбовидна форма и се състои от обвивка, която обгръща спороносния слой (глеба). Обвивката е покрита с орнаментация, състояща се от конусовидни израстъци и между тях по-дребни зрънца. След време или след изтъркване с пръсти орнаментацията пада и остава мрежовиден рисунък и надиплена повърхност. Спороносният слой първоначално е бял, с мека консистенция и гъбена миризма, но по-късно става жълто-зелен и накрая се превръща в кафеникава прахообразна маса. Зрелите спори могат да бъдат разпръснати през отвор, който се образува в най-върховата част на обвивката.

Долната част представлява краче. Обвивката му също притежава израстъци и зрънца. Вътрешността представлява бяла гъбеста маса, която не образува спори. След узряването на спорите цялото плодно тяло покафенява и изсъхва.

Спори Споровият прашец е с маслиненозелен до тъмнокафяв цвят. Спорите са кълбовидни, много ситно брадавичести, с размери 3.5-4.5 μm.

Местообитание Във вътрешността и по границите на широколистни и иглолистни гори. Обикновено расте върху почва, но понякога се открива и върху гниещо дърво. Плододава през лятото и есента, често на големи групи. Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Ядлива, докато гъбата е млада и глебата е чисто бяла на цвят. Обвивката се отстранява.(Източници: №1,2,5,7,8,9,10)

Сходни видове Важен белег за определяне на Lycoperdon perlatum са едрите конусовидните израстъци, между които се виждат по-дребни зрънца. Те са слабо прикрепени и се ронят лесно при допир и след узряване. Появата на мрежовидна шарка след това е друга характеристика на вида.  Lycoperdon nigrescens, Lycoperdon umbrinum (Кафява пърхутка) и Lycoperdon echinatum (Иглеста пърхутка) имат сравнително по-тъмно оцветяване и по-тънки израстъци. Lycoperdon marginatum има едри, бели израстъци с еднаква дължина, които след узряване се излющват на парцали. Lycoperdon molle, Lycoperdon atropurpureum и други видове имат съвсем ситни израстъци.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Зърнеста пърхутка (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Септември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>