Напукана припънка

Напукани припънки (Megacollybia platyphylla).

Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar
семейство Marasmiaceae

синоним Oudemansiella platyphylla (Pers.) M.M. Moser

У нас Напукана припънка, Радиално напукана припънка, Радиално напукана паричка.

По света Whitelaced shank (английски), Collybie à lames larges (френски), Breitblättrige Rübling (немски), Мегаколлибия широкопластинчатая (руски).

Шапка Първоначално изпъкнала, след това плоска с плитка вдлъбнатина в центъра. Сива, сиво-кафява или кафява и по-тъмно оцветена в центъра. Погледната отблизо е покрита с радиално разположени, тъмни влакънца. Със стареенето шапката често се напуква радиално. Ръбът е изправен, понякога насечен поради напукването на шапката. Диаметър до 12 cm.

Ламели Бели до кремави. Дълбоки (характерно за вида!) и сравнително редки. Спрямо пънчето – прираснали със зъбче или почти свободни. Еластични.

Пънче Цилиндрично или слабо разширяващо се към основата. Повърхността е белезникава до бяла с видими вертикални влакна. В основата често присъстват бели нишки (ризоморфи), ако гъбата е извадена внимателно. Дължина до 12 cm.

Месо Белезникаво или бяло. Тънко, както в шапката, така и в пънчето (което често е кухо). Без особена миризма. Вкусът може да е слабогорчив или да отсъства.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 7-10 х 6-8 μm.

Местообитание Гъбата е сапротроф и се среща в гори (най-често широколистни) върху богата на хумус почва или върху гниеща дървесина. Плододава от пролетта до края на есента и е често срещана гъба на различни надморски височини.

Коментар Преобладаващото мнение на авторите е, че гъбата е неядлива (Източници: №5,6,7,9,12,13).

Сходни видове Напуканата припънка няма сродни видове, но нерядко се бърка с гъби от други родове. Гъби от род Pluteus (Еленови гъби), като например обикновената Еленова гъба (Pluteus cervinus), също растат върху гниеща дървесина или богата на хумус почва. Всички те имат свободни, розовеещи ламели и розов споров прашец.

Вкореняващата се припънка (Xerula radicata) има много по-дълго пънче спрямо диаметъра на шапката. Шапката ѝ е влажна и набръчкана.

Oudemansiella mucida расте върху умиращи или мъртви букови дървета или клони и има слузеста шапка и пръстен върху пънчето.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Напукани припънки (Megacollybia platyphylla).

Напукани припънки (Megacollybia platyphylla).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напукани припънки (Megacollybia platyphylla). Шапката е влакнеста и понякога напукана.

Напукани припънки (Megacollybia platyphylla). Ламелите са белезникави, редки и дълбоки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напукани припънки (Megacollybia platyphylla).

Напукани припънки (Megacollybia platyphylla).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Април, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>