Ramaria largentii

Ramaria largentii.

Ramaria largentii Marr & D.E. Stuntz
семейство Gomphaceae

У нас Няма име.

По света Ramaire de Largent, Clavaire des sapinières (френски), Orangefarbene Gebirgs-Koralle, Largents Koralle (немски), Рамария могучая (руски).

Плодно тяло Кораловидно, с дебела основа и дълги, отвесни и разклоняващи се клонки с назъбени връхчета. Клонките и връхчетата са еднакво оцветени яркожълто-оранжево, основата е бяла до жълта. Дълго време запазва цвета си, при застаряване избледнява до жълтеникаво-бежово. Повърхността на клонките е гладка. При нараняване не променя цвета си. Височина до 18 cm.

Месо Бяло. Дебело, твърдо и плътно. Връхчетата са трошливи. Миризмата е слаба и неопределена, но понякога се описва като химическа или наподобяваща зъболекарски кабинет. Вкусът е неопределен. С железен (II) сулфат всички части потъмняват.

Микроскопични белези Спорите са елипсовидни, с размери 11-15.5 х 4-5.5 μm и Q-стойности между 2.3 и 3.0. Повърхността е неравна и се дължи на орнаментация от сравнително едри брадавици. Между структурните хифи на месото не се наблюдават кламп връзки, но редки кламп връзки се откриват в основите на базидиите и между хифите в субхимениалния слой.

Местообитание Планински иглолистни гори, в микоризна асоциация със смърч (Picea) и ела (Abies). Плододава върху почва, поединично или на групи. Сезон – лято и есен.

Коментар Ядлива, но слабо позната гъба. (Източник: №18) Много видове жълти коралки се срещат в нашите гори и точното определяне е трудно и разчита на анализ на микроскопичните структури. Поради тази причина събирането на жълти коралки за консумация не се препоръчва.

Сходни видове Ramaria largentii може да се разпознае по местообитанието, по яркия жълто-оранжев цвят на плодните тела и по липсата на промяна на цвета след нараняване и престой. За сигурно определяне е необходим анализ на микроскопичната характеристика. Важни са сравнително едрите и дълги спори с изразена орнаментация и намирането на кламп връзки единствено между хифите в повърхностните слоеве.

Златистожълтата коралка (Ramaria aurea) има също яркожълто-оранжев цвят, но расте в букови и вероятно други типове широколистни гори. Има спори с по-малки размери и по правило при този вид кламп връзки липсват навсякъде. Понеже R. largentii е познат сравнително отскоро (1974 г.), вероятно някои от описанията на R. aurea в популярната литература не дискриминират между двата вида.

Ramaria flavescens също има жълто-оранжеви плодни тела, но расте в букови гори и има по-малки спори и кламп връзки във всички части.

Близките видове Ramaria flavicingula, Ramaria magnipes и Ramaria brunneicontusa са описани от скандинавските страни.

Има множество други видове жълти коралки, като например Сярножълтата коралка (Ramaria flava), при които липсва оранжевата компонента в оцветяването.

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria largentii. Младо плодно тяло.

Ramaria largentii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria largentii.

Ramaria largentii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>