Ramaria schildii

Ramaria schildii.

Ramaria schildii Petersen
семейство Gomphaceae

*Някои европейски автори използват името Ramaria obtusissima за този вид.

У нас Няма име.

По света Abgestutze Koralle (немски).

Плодно тяло Кораловидно, с дебела или тънка основа и дълги, отвесни и разклоняващи се клонки, сравнително дебели и гъсто разположени или разредени, завършващи с назъбени връхчета. Напълно развити плодни тела показват клонки с неравномерна дебелина, изглеждащи като неразвити или деформирани. Основата е бяла, клончетата са жълтеникаво-бежови или розово-бежови, а връхчетата са сярножълти. Повърхността на клонките е гладка или набръчкана вертикално. Всички ожулени или наранени части придобиват винено-кафеникави оттенъци след престой. Височина до 18 cm.

Месо Белезникаво. Дебело, твърдо и плътно. Миризмата е ароматна, сложна. Вкусът е неопределен, до слабо горчив по връхчетата. С железен (II) сулфат всички части потъмняват слабо до мръснозеленикаво.

Споров прашец Цветът е охреножълт.

Микроскопични белези Спорите са елипсовидни, с размери 10.4-16.0 х 3.7-5.6 μm (по Schild). Повърхността е гладка (важен белег), тоест без орнаментация. Хифите имат кламп връзки.

*По наши измервания: спори 12.2-15.1 x 4.0-4.5, с Q-стойности 2.8-3.6 (средно 3.2).

Местообитание Планински иглолистни гори, в микоризна асоциация със смърч (Picea). Плододава върху почва. Сезон – лято. Вероятно рядък вид.

*Показаната находка е от смърчова гора в района на язовир Доспат в западни Родопи, август 2020 г.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Характерните белези на Ramaria schildii са местообитанието, жълтият цвят на връхчетата, винено-кафеникавата промяна на цвета (видима най-вече при наранени и стояли плодни тела), гладките, дълги спори и наличието на кламп връзки между хифите. Последните белези са видими само с микроскоп, което за съжаление означава, че определянето на терен не е сигурно. Този интересен вид коралка, макар да има ясна характеристика, изглежда твърде слабо познат.

Сярножълтата коралка (Ramaria flava) има подобен жълт оттенък на връхчетата. Наранените части също могат да станат винени след престояване. Този вид обикновено се среща в широколистни гори и има фина орнаментация на спорите (видима със специално оцветяване). Близки видове с орнаментирани спори са Ramaria flavescens, Ramaria lutea, Ramaria flavobrunnescens и други.

Допълнителна информация за R. schildii:

  • Ramaria schildii Petersen sp. nov., R.H. Petersen, Mycologia 80(2), 1988
  • Erläuterungen zu Ramaria obtusissima und zu Ramaria schildii, E. Schild, Persoonia, Vol 15(1), 1992

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria schildii.

Ramaria schildii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>