Russula werneri

Russula werneri.

Russula werneri Maire
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule de Werner (френски).

Шапка Отначало изпъкнала, после плоска, с вдлъбнатина в центъра, накрая слабо фуниевидна. С цвят на слонова кост или кремава, често с охрено-кафеникави петна, понякога в началото с бледи сивкаво-виолетови нюанси по периферията. Повърхността е гладка и суха или влажна, често с полепнали песъчинки от почвата. Ръбът е изправен и ненабразден, при стари екземпялри — слабо набразден. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало кремави, накрая по-тъмни до охрени. Гъсти, прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично, понякога разширено или изтъняващо към основата. Бяло, но често с охрени петна близо до основата. Като остарее с тенденция да посивява. Повърхността е почти галдка. Височина до 6 cm. Има отрицателна реакция към гваякова тинктура (на десетата секунда). С железен (II) сулфат реагира бавно със зеленикав оттенък.

Месо Бяло. Дебело, плътно и твърдо. Миризмата е плодова. Вкусът е нелютив (освен ламелите при млади екземпляри, които са слаболютиви).

Спори Споровият прашец е охрен. Спорите са с размери 7-10 x 5-6.5 μm. Орнаментирани са с ниски брадавици с чести връзки помежду им.

Местообитание В асоциация с корков дъб (Quercus suber). Предпочита силикатна почва и сухи, слънчеви места. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента. В България разпространението е ограничено до изкуствени насаждения на дървото в южни райони. Видът е описан от Мароко и е намерен в Испания, Италия и други страни от средиземноморието.

Коментар Неядлива гъба, тъй като е твърде слабо позната.

Сходни видове Типична за Russula werneri е оцветената като слонова кост шапка. Гълъбка с подобен външен вид лесно се възприема за вид с обезцветена от слънцето шапка, но също може да се сбърка с други гълъбки с бледи шапки. Видът има специфично местообитание, в което не сме откривали разнообразие от гълъбки, освен този вид и Russula parazurea. И все пак определянето е трудно и разчита на съвпадение на комбинация от белези. Важни са дебелото месо, вкусът, реакциите с гваяк и железен сулфат, тъмният споров прашец и микроскопичните характеристики. Пилеипелисът се състои от дълги и тънки косъмчета и дълги пилеоцистидии, често изтънени в края.

В средиземноморски гори от дъб, най-вече на каменен дъб (Quercus ilex) във варовити райони, се среща Russula ilicis. Шапката е по-наситено оцветена сивкаво-виолетова, но с времето може да избледнее. Отделя малко по-светъл, тъмнокремав споров прашец. Останалите белези са много близки.

Текста подготви П. Неделев.

Russula werneri.

Russula werneri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula werneri.

Russula werneri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula werneri.

Russula werneri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula werneri. Орнаментацията на спорите.

Russula werneri. Косъмчета и пилеоцистидии от пилеипелис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula werneri. Косъмчета от пилеипелис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Март, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>