Мечи уши

Млада Thelephora terrestris.

Thelephora terrestris Ehrh.
семейство Thelephoraceae

У нас Мечи уши, Земна телефора.

По света Earthfan (английски), Fächerförmiger Erdwarzenpilz, Gemeiner Erdwarzenpilz (немски), Телефора наземная (руски).

 

 

 

 

Млада Thelephora terrestris. Горната повърхност на плодното тяло е космата.

Стара Thelephora terrestris. Гъбата е съставена от няколко припокриващи се ветриловидни шапки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thelephora terrestris. Долната повърхност е по-светла и грапава.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Декември, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>