Tricholoma bresadolanum

Tricholoma bresadolanum.

Tricholoma bresadolanum Clémençon
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Няма име.

По света Tricholome vergeté des feuillus, Tricholome de Bresadola (френски), Bitterer Buchen-Ritterling (немски), Рядовка Брезадолы (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала до почти плоска. Сива или тъмносива, понякога с кафеникави петна. Покрита с множество тъмносиви, ситни, влакнести люспици. Повърхността е суха. Ръбът е изправен. Диаметър до 10 cm.

Ламели Сивкави до тъмносиви, често с тъмен ръб. Прираснали със зъбче и сравнително гъсти.

Пънче Цилиндрично, но изтъняващо в основата и сравнително дебело. Светлосиво и покрито с хоризонтално подредени тъмносиви люспици. В основата – често кафеникаво. Височина до 10 cm.

Месо Белезникаво или сивкаво. Плътно, в пънчето – влакнесто. Миризмата е неопределена, вкусът е горчиво-лютив.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 6-8 x 5.5-6.5 μm.

Местообитание Дъбови гори (Quercus). Предпочита топли места и варовита почва. Плододава поединично или на групи през есента. Сравнително рядко срещана гъба.

Коментар Предполага се, че е отровна. (Източници: №9, I Tricolomi, R. Galli, 2003)

Сходни видове Tricholoma bresadolanum се разпознава по едрия размер и дебелото пънче, по сивкавите ламели, по люспиците покриващи повърхността на пънчето, по вкуса и липсата на особена миризма (най-вече брашняна) и характерното местообитание.

Теста подготви П. Неделев.

Tricholoma bresadolanum. Шапката е покрита със ситни люспи.

Tricholoma bresadolanum. Ламелите са сивкави. Пънчето е покрито с люспици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Февруари, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>