Оранжево керино ухо

Оранжево керино ухо (Aleuria aurantia).

Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel
семейство Pyronemataceae

синоним Peziza aurantia Pers.

У нас Оранжево керино ухо.

По света Orange peel fungus (английски), Gemeine Orangebecherling (немски), Алеврия оранжевая (руски).

Плодно тяло Паничковидно, често нагънато и понякога почти плоско с диаметър от 2 до 8 cm. Често ръбът е нацепен. Горната повърхност, която е спорообразуващият слой, е оранжево-червена и гладка. Външната повърхност е по-бледо оцветена до почти белезникава и е покрита с едва доловими власинки. Отсъства пънче.

Месо Много тънко и белезникаво. Крехко. Не притежава особена миризма или вкус.

Спори Елипсовидни и покрити с мрежовиден рисунък. Размерите са 17 – 24 х 9 – 11 μm. Една спора съдържа две мастни телца. Споровият прашец е бял.

Местообитание Расте на групи върху влажна, гола почва и по-рядко сред ниска трева. Може да се срещне покрай горски пътеки или пътища и в градини. Плододава през лятото и есента.

Коментар Ядлива. (Източници: №1,5,6,7,9)

Сходни видове Кериното ухо (Sarcoscypha coccinea) расте в друг период (зима и начало на пролетта) върху мъртви клони. Плодните тела растат върху гниеща по земята дървесина и имат къси пънчета.

Видове от рода Scutellinia представляват малки червени дискчета. Те обикновено растат върху влажна, гниеща дървесина, но се срещат и върху влажна почва. Характерното за всички видове Scutellinia е наличието на черни власинки, наподобяващи мигли по периферията на плодното тяло.

Редица други аскомицетни гъби произвеждат малки жълти, оранжеви и червени плодни тела, наподобяващи тези на Оранжевото керино ухо. Определянето им е труден процес и налага използването на микроскоп.

Текста подготви П. Неделев.

Оранжево керино ухо (Aleuria aurantia).

Оранжево керино ухо (Aleuria aurantia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оранжево керино ухо (Aleuria aurantia).

Оранжево керино ухо (Aleuria aurantia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Януари, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>