Жълт коренов трюфел

Hymenogaster luteus.

Hymenogaster luteus Vittad.
семейство Strophariaceae

У нас Жълт коренов трюфел.

*Следва описание на находка на Николай Апостолов.

Плодно тяло Има неправилна или кълбовидна форма с диаметър 0.5 – 2 cm. Външен бял-белезникав слой, потъмняващ при леко притискане/одраскване, отвътре светло жълто със зърнеста структура, при старите – зелено-кафява вътрешност. Мирис – силен, млечен. Вкус – мек, неутрален.

Спори Елипсовидни, 10×20 μm.

Местообитание В края на група дребни дървета от вида космат дъб (Quercus pubescens), хълмист терен, варовик, н.в. 196 m. Сакар, землище с. Щит, общ. Свиленград.

Забележка Плодните тела растат в групи от по 5-6 и наедряват в различни периоди от средата на Декември до средата на Януари. Използват се за храна от сърни и лисици.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Hymenogaster luteus.

Hymenogaster luteus. Вътрешността е жълта и има зърнеста структура.

 

 

 

 

 

 

 

Hymenogaster luteus.

Hymenogaster luteus.

 

 

 

 

 

 

 

Hymenogaster luteus.

Местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>