Hypomyces aurantius

Hypomyces aurantius.

Hypomyces lateritius (Schrad.) Tul. & C. Tul.
семейство Hypocreaceae

У нас Няма име.

По света Orange polypore mould (английски), Goldgelber Schmarotzer-Pustelpilz (немски), Гипомицес оранжевый (руски).

Местообитание Гъбата паразитира върху плодни тела на разнообразни дървесни гъби. Възможно е да се намери от пролетта до есента.

*Димитър Стойков и Мелания Гьошева съобщават вида като нов за страната с находка върху Cellulariella warnieri (syn. Lenzites warnieri) в Природен парк „Българка“. Публикацията с описание на вида: New data on fungicolous ascomycetes in Bulgaria, D. Stoykov, M. Gyosheva, Phytologia Balcanica 23(3), 2017.

*Снимките на тази страница показват вида върху старо плодно тяло на Trametes gibbosa (Изгърбен траметес) в широколистна гора в Природен парк „Врачански Балкан”.

Коментар Заразените плодни тела са с неизвестна ядливост.

Hypomyces aurantius образува оранжеви, кълбовидни перитеции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 9 Октомври, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>