Lepiota sublaevigata

Lepiota sublaevigata.

Lepiota sublaevigata Bon & Boiffard
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Lépiote presque lisse (френски), Feinschuppiger Schirmling (немски).

Микроскопични белези Споровият прашец е бял. Спорите са вретеновидни, с размери 10.5-18.0 х 5.0-6.3 μm и средна Q-стойност 2.40-2.50. Хейлоцистидиите са бухалковидни, цилиндрични или изтъняващи в горната част. Кламп връзки присъстват.

Местообитание На открити места сред треви и мъхове. Предпочита места с песъчлива почва. Може да се открие и върху стари (сиви) дюни. Плододава на групи през есента. Видът има южно разпространение в Европа.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Lepiota sublaevigata е малка, нежна сърнелка с кафеникава, влакнесто-люспеста шапка и пънче без пръстен, но с белезникави, дантелени повлекла. Видът наподобява Lepiota oreadiformis, чийто плодни тела са по-едри и образуват спори с по-малки размери.

Lepiota sublaevigata.

Lepiota sublaevigata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota sublaevigata.

Lepiota sublaevigata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota sublaevigata.

Спори на Lepiota sublaevigata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Декември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>