Златистожълта коралка

Ramaria aurea.

Ramaria aurea (Schaeff.) Quél.
семейство Gomphaceae

У нас Златистожълта коралка, Златножълт корал, Златовръх корал.

По света Golden coral fungus (английски), Clavaire dorée (френски), Goldgelbe Koralle (немски), Рогатик золотистый (руски).

Плодно тяло Кораловидно, с дебела основа и разклоняващи се клонки, умерено гъсти, завършващи с назъбени или затъпени връхчета. Основата е бяла, клончетата са бледожълти до жълти, а връхчетата са яркожълти до жълто-оранжеви. Цветовете се запазват с развитието, накрая слабо избледняват. Няма съществена промяна на цвета след нараняване. Повърхността на клонките е гладка. Височина до 12 cm.

Месо Белезникаво или бяло в основата, жълтеникаво в клонките. Дебело и плътно. Миризмата е слаба, неопределена. Вкусът е неопределен, до слабо горчив по връхчетата. С железен (II) сулфат всички части потъмняват (синкаво-зелено).

Споров прашец Цветът е жълт.

Микроскопични белези Спорите са елипсовидни, с размери 10.0-13.5 х 4.0-6.0 μm и средни Q-стойности 2.3-2.6. Повърхността е орнаментирана с брадавици. Хифите нямат кламп връзки.

Местообитание Букови гори (Fagus), но има вероятност да се среща и в друг тип широколистни гори. Микоризен вид, плододава върху почва поединично или на групи. Сезон – лято и есен.

Коментар Ядлива гъба, но не се препоръчва, поради сложността в определянето и възможността да се обърка с други жълти видове Ramaria с неизяснена ядливост.

Сходни видове Златистожълтата коралка (Ramaria aurea) е един от много видове Ramaria с жълт цвят. Макар видът да се описва и илюстрира в множество любителски книги за гъби, определянето в гората всъщност е практически невъзможно. Цветът, формата на връхчетата, клонките и разклоненията, вкусът, миризмата и местообитанието са добри ориентири, но не са достатъчни за точно назоваване на вида. Други видове споделят тези характеристики. За точно определяне е нужен анализ на микроскопичните структури и измерване на спорите. По правило R. aurea няма кламп връзки между хифите, в нито една част от плодното тяло.

Ramaria largentii е познат от смърчовите гори и има атрактивни яркожълто-оранжеви плодни тела. Има малко по-дълги спори и притежава клампи между някои хифи. Книгите описващи R. aurea с местообитание иглолистни гори вероятно възприемат R. largentii или друг вид.

Още жълти Ramaria без клампи са Ramaria lutea, Ramaria grandipes, Ramaria rielii, Ramaria subtilis и други.

Плодните тела на Сярножълтата коралка (Ramaria flava) са оцветени жълти със зеленикав оттенък и са по-бледи от R. aurea. Хифите имат клампи.

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria aurea. Младо плодно тяло.

Ramaria aurea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria aurea.

Ramaria aurea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria aurea. Старо плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>