Златистожълта коралка

Ramaria aurea.

Ramaria aurea (Schaeff.) Quél.
семейство Gomphaceae

У нас Златистожълта коралка, Златножълт корал, Златовръх корал.

По света Golden coral fungus (английски), Clavaire dorée (френски), Goldgelbe Koralle (немски), Рогатик золотистый (руски).

Плодно тяло Кораловидно, с дебела основа и разклоняващи се клонки, умерено гъсти, завършващи с назъбени или затъпени връхчета. Основата е бяла, клончетата са бледожълти до жълти, а връхчетата са яркожълти до жълто-оранжеви. Цветовете се запазват с развитието, накрая слабо избледняват. Няма съществена промяна на цвета след нараняване. Повърхността на клонките е гладка. Височина до 12 cm.

Месо Белезникаво или бяло в основата, жълтеникаво в клонките. Дебело и плътно. Миризмата е слаба, неопределена. Вкусът е неопределен, до слабо горчив по връхчетата. С железен (II) сулфат всички части потъмняват (синкаво-зелено).

Споров прашец Цветът е жълт.

Микроскопични белези Спорите са елипсовидни, с размери 10.0-13.5 х 4.0-6.0 μm и средни Q-стойности 2.3-2.6. Повърхността е орнаментирана с брадавици. Хифите нямат кламп връзки.

Местообитание Букови гори (Fagus), но има вероятност да се среща и в друг тип широколистни гори. Микоризен вид, плододава върху почва поединично или на групи. Сезон – лято и есен.

Коментар Ядлива гъба, но не се препоръчва, поради сложността в определянето и възможността да се обърка с други жълти видове Ramaria с неизяснена ядливост.

Сходни видове Златистожълтата коралка (Ramaria aurea) е един от много видове Ramaria с жълт цвят. Макар видът да се описва и илюстрира в множество любителски книги за гъби, определянето в гората всъщност е практически невъзможно. Цветът, формата на връхчетата, клонките и разклоненията, вкусът, миризмата и местообитанието са добри ориентири, но не са достатъчни за точно назоваване на вида. Други видове споделят тези характеристики. За точно определяне е нужен анализ на микроскопичните структури и измерване на спорите. По правило R. aurea няма кламп връзки между хифите, в нито една част от плодното тяло.

Ramaria largentii е познат от смърчовите гори и има атрактивни яркожълто-оранжеви плодни тела. Има малко по-дълги спори и притежава клампи между някои хифи. Книгите описващи R. aurea с местообитание иглолистни гори вероятно възприемат R. largentii или друг вид.

Още жълти Ramaria без клампи са Ramaria lutea, Ramaria grandipes, Ramaria rielii, Ramaria subtilis и други.

Плодните тела на Сярножълтата коралка (Ramaria flava) са оцветени жълти със зеленикав оттенък и са по-бледи от R. aurea. Хифите имат клампи.

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria aurea. Младо плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>